Morgan Stanleyn välillinen omistusosuus Tikkurilassa laski 4,93 prosenttiin

Report this content

Tikkurila Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat
22.3.2021 klo 12.25

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 19.3.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen Morgan Stanleyltä. 

Morgan Stanleyn hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista rahoitusvälineistä on alittanut 5 prosenttia ja on nyt 4,93 prosenttia 18.3.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen.

Morgan Stanleyn omistusosuus heidän ilmoituksensa mukaisesti: 

Osakkeenomistajan nimi:

Morgan Stanley

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus: 
 

  % osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteensä %
(A + B)
Liikkeeseen
laskijan osakkeiden kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0,00% 4,93 % 4,93 % 44 108 252
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 5,15 % 0,04 % 5,18 %
 

Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl

Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora(AML 9:5) Epäsuora(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Epäsuora(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000008719
Yhteensä A
0 0 0,00 % 0,00 %

B: AML:n 9 luvun 6 a § tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Right of recall over a securities lending agreement Milloin tahansa Milloin tahansa Fyysinen 2 176 329 4,93 %
Yhteensä B 2 176 329 4,93 %
 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen),
jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:
 

 

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Morgan Stanley & Co. International plc 0,00 % 4,90 % 4,90 %
Morgan Stanley & Co. LLC 0,00 % 0,01 % 0,01 %
Prime Dealer Services Corp. 0,00 % 0,03 % 0,03 %
 

Tikkurila Oyj 
Sanna Lehti,
Lakiasiainjohtaja  

Lisätietoja:  
Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja, 
puh. 040 5111757 

sanna.lehti@tikkurila.com 

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 400 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2020. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Tilaa