Muutoksia Tikkurila Oyj:n hallituksessa ja nimitystoimikunnan lakkauttaminen

Report this content

TIKKURILA OYJ

Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
14.6.2021 klo 11.10

Kuten 10.6.2021 tiedotettiin, Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti, että Michael McGarry, Timothy Knavish, Laura Alvarez, Emmanuelle Guérin, Steven Pocock, Rocco Semeraro ja Ramaprasad Vadlamannati valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi, ja näistä Michael McGarry valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Timothy Knavish hallituksen varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkaa siitä kun PPG Industries, Inc.:n tai sen tytäryhtiön oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

PPG Finland Oy, PPG Industries, Inc.:n kokonaan omistama tytäryhtiö, on ilmoittanut Tikkurilalle, että se omistaa yli 90 prosenttia kaikista Tikkurila Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja näiden osakkeiden tuottamista äänistä. PPG Finland Oy:n oikeus ja velvollisuus lunastaa Tikkurila Oyj:n vähemmistöosakkeet on tänään, 14.6.2021, rekisteröity kaupparekisteriin. Täten edellä mainittujen uusien hallituksen jäsenten toimikausi on alkanut. Tämän seurauksena toimikausi on päättynyt niiden varsinaisessa yhtiökokouksessa valittujen hallituksen jäsenten osalta, joiden toimikausi jatkui siihen saakka, kunnes PPG Industries, Inc.:n tai sen tytäryhtiön oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti lakkauttaa nimitystoimikunnan ehdollisena ja siitä hetkestä lähtien, kun PPG Industries, Inc.:n tai sen tytäryhtiön oikeus ja velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Kun PPG Finland Oy:n oikeus ja velvollisuus lunastaa Tikkurila Oyj:n vähemmistöosakkeet on tänään, 14.6.2021, rekisteröity kaupparekisteriin, Tikkurila Oyj:n nimitystoimikunta on lakkautettu.

Tarkastusvaliokunnan kokoonpano

Uuden hallituksen toimikauden alettua, myös Tikkurila Oyj:n aiemman tarkastusvaliokunnan toimikausi on päättynyt. Tikkurila Oyj:n hallitus valitsee uudet tarkastusvaliokunnan jäsenet erikseen myöhemmin. Valinnasta tiedotetaan erikseen.

Tikkurila Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja,
puh. 040 5111757
sanna.lehti@tikkurila.com

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 400 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2020. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Tilaa