• news.cision.com/
  • Tikkurila/
  • PPG Finland Oy aloittaa lunastusmenettelyn koskien Tikkurila Oyj:n jäljellä olevia vähemmistöosakkeita

PPG Finland Oy aloittaa lunastusmenettelyn koskien Tikkurila Oyj:n jäljellä olevia vähemmistöosakkeita

Report this content

TIKKURILA OYJ
Pörssitiedote

11.6.2021 klo 17.02

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.PPG Industries, Inc. (PPG” tai Tarjouksentekijä”) ilmoitti 9.6.2021 toteuttavansa vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen hankkiakseen kaikki Tikkurila Oyj:n (Tikkurila” tai Yhtiö”) liikkeeseen laskemat ja ulkona olevat osakkeet (Osakkeet”), jotka eivät ole Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa (Ostotarjous”). PPG on tänään julkistanut seuraavat tiedot:

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Tarjouksentekijä on siirtänyt kaikki omistamansa ja hankkimansa Osakkeet kokonaan välillisesti omistamalleen tytäryhtiölle PPG Finland Oy:lle (PPG Finland”). PPG on ilmoittanut Tikkurilalle, että sen omistusosuus on ylittänyt ja alittanut osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaisen lunastusoikeusrajan.

Koska Tikkurilan Osakkeisiin liittyvä määräysvalta ei tosiasiallisesti siirry, on Finanssivalvonta myöntänyt PPG Finlandille poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain mukaisesta pakollisen julkisen ostotarjouksen tekemisestä.

Kuten ilmenee 11.6.2021 julkistetusta liputusilmoituksesta, PPG Finlandin omistusosuus Tikkurilan Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänioikeuksista on noussut noin 97,1 prosenttiin. PPG Finlandin omistusosuus on merkitty Tikkurilan osakasluetteloon ja PPG Finland on täten ilmoittanut Tikkurilalle, että se omistaa yli 90 prosenttia kaikista Tikkurilan Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänioikeuksista ja että PPG Finlandilla on siten osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa muiden Tikkurilan osakkeenomistajien Osakkeet käyvästä hinnasta.

PPG Finland on päättänyt käyttää osakeyhtiölakiin perustuvaa lunastusoikeuttaan ja lunastaa kaikkien muiden jäljellä olevien Tikkurilan osakkeenomistajien omistamat Osakkeet. Toteuttaakseen jäljellä olevien Osakkeiden lunastuksen PPG Finland tulee saattamaan vireille osakeyhtiölain mukaisen välimiesmenettelyn mahdollisimman pian. PPG Finland tulee vaatimaan, että jäljellä olevien Osakkeiden lunastushinnaksi vahvistetaan lunastusmenettelyssä 34,00 euroa Osakkeelta, joka vastaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Tarjouksentekijän Ostotarjouksessa maksamaa vastiketta.

PPG Finland aikoo hakea Tikkurilan osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalta niin pian kuin soveltuvien lakien ja määräysten sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen nojalla on sallittua ja käytännössä mahdollista. Tarjouksentekijä ja sen tytäryhtiöt ovat pidättäneet oikeuden hankkia Tikkurilan Osakkeita julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin soveltuvien lakien ja määräysten puitteissa.

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja antaa:

Tikkurila:

Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja,
puh. 040 5111757
sanna.lehti@tikkurila.com

PPG:

John Bruno
Investor Relations
+1-412-434-3466
jbruno@ppg.com
investor.ppg.com

Tietoa Tikkurilasta

Tikkurila tarjoaa kauppa- ja rakennusmaalituotteita kuluttajille ja ammattilaisille pinnan suojaamiseen ja kaunistamiseen. Lisäksi Tikkurila valmistaa maaleja ja pinnoitteita metalli- ja puuteollisuudenaloille.

Tikkurilan liiketoiminnassa korostuvat korkealuokkainen ja pitkäaikainen tuotekehitys sekä merkittävät markkinointipanostukset. Yhtiön brändejä ovat muun muassa Tikkurila, Beckers, Alcro, Teks ja Vivacolor. Tikkurila käyttää Beckers-tuotemerkkiä vain kauppa- ja rakennusmaaleissaan Skandinavian maissa ja joissakin Itä-Euroopan maissa Aktiebolaget Wilh. Beckerin lisenssillä, joka saatiin vuonna 2001 toteutetun Alcro-Beckers AB:n yrityskaupan yhteydessä. Yhtiön toiminnassa on tärkeää toimiva ja kattava jakeluverkosto, monipuoliset palvelut sekä tehokas toimitusketju. Tikkurilalla on seitsemän (7) tuotantolaitosta kuudessa (6) maassa ja noin kaksituhattaneljäsataa (2 400) työntekijää. Tikkurilan tuotteita on saatavilla yli neljässäkymmenessä (40) maassa. Lisätietoja Yhtiöstä on osoitteessa www.tikkurilagroup.fi.

Tietoa PPG:stä

Tarjouksentekijä kehittää ja toimittaa maaleja, pinnoitteita ja erikoismateriaaleja. Tarjouksentekijä perustettiin Pennsylvaniassa vuonna 1883. Tarjouksentekijän visiona on olla maailman johtava pinnoiteyhtiö toimittamalla jatkuvasti korkealaatuisia, innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka asiakkaat valitsevat luottamuksella tuotteidensa suojaamiseksi ja kaunistamiseksi. Tarjouksentekijällä on pitkä perintö toimialallaan ja sitoutuminen innovaatioihin, kestävään kehitykseen, yhteisön osallistamiseen ja huippuluokan maali-, pinnoitus-, ja erikoismateriaaliteknologioiden kehittämiseen. Omistautumisen ja alan johtavan asiantuntemuksen avulla Tarjouksentekijä ratkaisee asiakkaidensa kanssa suurimmat haasteet tiiviillä yhteistyöllä oikean ratkaisun löytämiseksi. Tarjouksentekijä on globaali johtaja, joka palvelee asiakkaita rakennus-, kulutustuote-, teollisuus- ja kuljetusmarkkinoilla sekä jälkimarkkinoilla ja sillä on tuotantolaitoksia ja osakkuusyhtiöitä yli seitsemässäkymmenessä (70) maassa. Sillä on noin neljäkymmentäseitsemäntuhatta (47 000) työntekijää. Lisätietoja Tarjouksentekijästä on osoitteessa www.ppg.com.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat “tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten “uskoa”, “aikoa”, “saattaa”, “voida” tai “pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän pörssitiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän pörssitiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 400 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2020. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Tilaa