Tikkurila avasi nettiin turvallisuussivuston


Tikkurila Oyj:n internet-sivuilla on avattu turvallisuussivusto, jossa käsitellään maalituotteisiin ja pintakäsittelyyn liittyviä asioita turvallisuusnäkökulmasta ja erityisesti ammattilaisten kannalta. Sivusto täydentää vuonna 2012 julkaistua ympäristösivustoa, joka on tarkoitettu kaikille maalinkäyttäjille.

Tässä vaiheessa julkaistaan turvallisuustietoa kuudesta aihepiiristä ja lisäksi Hyvä tietää -osiossa asiaa ajankohtaisista tai muuten tärkeistä aiheista. Jatkossa sivustoa laajennetaan ja parannetaan tarpeen mukaan. Alla on lyhyesti kuvattuina nykyiset aihepiirit.

Turvallisuutta lisäävät tuotteet

Maalituotteiden tärkein tehtävä on suojata ja kaunistaa. Maalamalla pystytään tekemään ympäristöstämme myös turvallisempi.

Erityistä turvallisuutta vaativat kohteet

Maalatut pinnat voivat joutua kosketukseen ihmisten, eläinten, kasvien tai elintarvikkeiden kanssa. Olemme listanneet yleisimmin tiedusteltujen erikoiskohteiden maalaussuositukset.

Maalaustyön turvallisuus

Maalaustyö on turvallista, kun se tehdään asianmukaisilla työ- ja apuvälineillä ja huolehditaan oikeanlaisista työskentelyolosuhteista.

Hyväksynnät ja sertifikaatit

Maalien ympäristömerkit ja luokitukset kertovat tuotteiden ympäristövaikutuksista sekä tuotteiden tutkitusta turvallisuudesta. Ne auttavat ostopäätöksissä ja muuttavat kulutustottumuksia.

VOC turvallisuusnäkökulmasta

Teollisuus-VOC-asetus asettaa päästörajat pintakäsittelylaitoksille, kun taas tuote-VOC-asetus rajoittaa orgaanisten liuotteiden käyttöä tutuissa rakennusmaaleissa ja -lakoissa.

Turvallisuus- ja huomiovärit

Turvallisuus- ja huomioväreillä voidaan parantaa turvallisuutta ympäristössämme. Standardoidut järjestelmät auttavat välittämään viestejä kielirajoista riippumatta.

Lisätietoja:

Tikkurila Oyj

Arja Schadewitz, markkinointiviestintä, ammattilaiset

Puh. (09) 8577 2475, matkapuh. 040 518 0059

S-posti arja.schadewitz(at)tikkurila.com

Jos yllä olevat linkit eivät toimi, kopioi nämä osoitteet selaimeesi:

www.tikkurila.fi/ammattilaiset/turvallisuus

www.tikkurila.fi/ymparisto

Kuvia: Tikkurilan_turvallisuussivusto

tai kopioi tämä linkki selaimeesi: 

http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=h2ylelgx

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia