Tikkurila ostaa omia osakkeitaan osakeperusteisen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseen

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
10.2.2015 klo 9.05 (CET+1)
Tikkurila Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää 25.3.2014 pidetyn varsinaisen
yhtiökokouksen omien osakkeiden hankkimiseen myöntämää valtuutusta.

Omia osakkeita hankitaan 2 500 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakehankinnat vastaavat noin
0,006 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omien osakkeiden hankinta toteutetaan varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän
valtuutuksen mukaisesti. Valtuutuksen mukaan omat osakkeet hankitaan julkisessa
kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinnat
toteutetaan osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan ensisijaisesti käytettäväksi yhtiön osakeperusteisen
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muuhun varsinaisen
yhtiökokouksen valtuuttamaan tarkoitukseen.

Tikkurila Oyj
Jukka Havia, CFO


Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Jukka Havia, CFO, puh. 050 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme
perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 16 maassa. Laadukkaiden
tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan
käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.
www.tikkurilagroup.fi


Tilaa