Tikkurila Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 - Kannattavuus parani selvästi

Tikkurila Oyj pörssitiedote 29.4.2010 klo 8.30 (CET+1)
Tammi-maaliskuu 2010 lyhyesti:

 * Liikevaihto 119,4 miljoonaa euroa (Q1/2009: 111,2), nousua 7,3 % verrattuna
  Q1/2009
 * Liikevoitto (EBIT) 7,5 (4,0) miljoonaa euroa
 * Liikevoittoprosentti 6,3 % (3,6 %)
 * Osakekohtainen tulos 0,08 (-0,01) euroa
 * Katsauskaudella ei kertaluonteisia eriä
 * Kaupankäynti Tikkurila Oyj:n osakkeilla alkoi Helsingin Pörssissä 26.3.2010
 * Liikevaihdon nousu aiheutui pääosin valuuttakurssimuutoksista
 * Kustannustason lasku paransi kannattavuutta

Avainluvut

(Milj. euroa)                1-3/2010 1-3/2009 Muutos-% 1-12/2009

Tuloslaskelma

Liikevaihto                  119,4  111,2  7,3 %   530,2

Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia     7,5   4,0  86,5 %   50,2
eriä

Liikevoitto-% (EBIT-%) ilman          6,3 %  3,6 %        9,5 %
kertaluonteisia eriä

Liikevoitto (EBIT)                7,5   4,0  86,5 %   47,7

Liikevoitto-% (EBIT-%)             6,3 %  3,6 %        9,0 %

Tulos ennen veroja                5,9   0,3        35,7

Tilikauden tulos                 3,6   -0,6        27,8Muita keskeisiä tunnuslukuja

Tulos per osake*, euroa             0,08  -0,01        0,63

Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % p.a.     16.6 %  16.2 %       17,7 %

Rahavirta investointien jälkeen        -30,2  -28,9  -4,3 %   45,3

Korollinen nettovelka kauden lopussa      158,7  212,1 -25,2 %   129,5

Nettovelkaantumisaste (gearing), %      101,0 % 272,3 %       90,0 %

Omavaraisuusaste, %              34,5 %  17,6 %       35,7 %

Henkilöstö kauden lopussa           3 695  3 779  -2,2 %   3 538


* Laskettuna liikkeellelaskettujen osakkeiden määrällä, joka on 44 108 252
kappaletta.


Näkymät vuodelle 2010

Hyvin alkaneesta vuodesta huolimatta markkinatilanne Tikkurilan
toiminta-alueilla on yhä haastava. Yleinen taloudellinen kehitys ja erityisesti
rakennus- ja peruskorjausmarkkinoiden piristyminen eivät vielä merkittävästi näy
maalimyynnin volyymeissa. Työllisyystilanne on säilynyt heikkona.
Teollisuusmaalien kysyntä on pysynyt edellisvuoden tasolla. Vuoden ensimmäisen
kvartaalin merkitys on Tikkurilan liiketoiminnalle pieni, koska merkittävin osa
liikevaihdosta ja tuloksesta syntyy vuoden toisen ja kolmannen vuosineljänneksen
aikana. Tuleva kesäsesonki ja ulkomaalauskausi vaikuttavat merkittävästi koko
vuoden tulokseen.

Tikkurilan liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä vuonna
2010 odotetaan pysyvän vuoden 2009 tasolla. Liikevaihto- ja
liikevoittoennusteessa ei ole otettu huomioon mahdollisia
valuuttakurssimuutosten vaikutuksia.

 
Toimitusjohtaja Erkki Järvinen:

"Tikkurila listautui 26.3.2010 Nasdaq OMX Helsinkiin ja kaupankäynti yhtiön
osakkeilla alkoi. Listautumisen myötä Tikkurilalla on hyvät mahdollisuudet
kehittää liiketoimintaansa. Maaliskuun lopussa Tikkurilalla oli reilut 30 000
osakkeenomistajaa. Olemme iloisia voidessamme tarjota sijoittajille
mahdollisuuden tulla toteuttamaan vahvan suomalaisen brändiyrityksen kasvua.

Voimme olla tyytyväisiä ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen, mutta sen
merkitys koko vuoden tulokseen on suhteellisen pieni. Kuluttaja- ja
ammattilaispuolella on jo havaittavissa positiivisia merkkejä, mutta
teollisuuspuolen kysyntä ei ole juurikaan elpynyt.  Ratkaisevaa koko vuoden
tuloksen kannalta tulee olemaan lähestyvä kesäsesonki ja ulkomaalauskausi, joka
viime vuonna onnistui suhdannetilanteeseen nähden erittäin hyvin.

Tikkurilan kilpailukyvyn kannalta on olennaista, että tarkensimme strategiaamme
vuoden 2009 aikana ja käynnistimme rakenteiden uudistamisen. Uuden organisaation
sisäänajo alkoi vuoden 2009 lopussa. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta
paransivat erityisesti raaka-ainekustannuksiin liittyvät säästöt.
Raaka-ainehintojen ei odoteta pysyvän loppuvuonna yhtä alhaisella tasolla kuin
nyt.

Taloudellisesti epävarmoina aikoina vahvojen brändien merkitys korostuu. Tuemme
jakeluketjua tarjoamalla laatutuotteiden lisäksi markkinointitukea, koulutusta
ja neuvontaa. Tikkurilan Visio shop-in-shop -myymälä-konseptille
palvelumuotoilusta myönnetty Grafian Hopeahuippu on osoitus Tikkurilan
ammattimaisuudesta ja innovatiivisuudesta myös myymälämarkkinoinnissa."Tikkurila Oyj
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Erkki Järvinen, toimitusjohtaja
matkapuh. 0400 455 913,erkki.jarvinen@tikkurila.com
<mailto:erkki.jarvinen@tikkurila.com>

Jukka Havia, CFO
matkapuh. 050 355 3757,jukka.havia@tikkurila.com
<mailto:jukka.havia@tikkurila.com>

Susanna Aaltonen, johtaja - viestintä ja sijoittajasuhteet
matkapuh. 040 593 422,susanna.aaltonen@tikkurila.com
<mailto:susanna.aaltonen@tikkurila.com> <mailto:susanna.aaltonen@tikkurila.com>Tiedotustilaisuus tänään klo 12.00 ja puhelinkonferenssi klo 14.00

Tiedotustilaisuus Tikkurilan tammi-maaliskuun 2010 tuloksesta järjestetään
tiedotusvälineille ja analyytikoille Hotel Kämpin Paavo Nurmi -kabinetissa,
Pohjoisesplanadi 29, 2. krs tänään klo 12.00. Tilaisuus on suomenkielinen.
Tiedotustilaisuuteen osallistujille on tarjolla lounas samoissa tiloissa alkaen
klo 11.30. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Erkki Järvinen.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi alkaa klo 14.00. Osallistujilta kysytään
nimi ja puhelun tunnus (ID), joka on 70583335. Puhelinkonferenssiin voi
osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroihin:

Suomesta, ilmainen numero                0800 112 469

Venäjältä, ilmainen numero               8108 002 223 2044

Ruotsista, ilmainen numero               0200 899 157

Iso-Britanniasta, ilmainen numero         0800 694 8039

USA:sta, ilmainen numero              1866 616 1744

Kaikista maista, UK Standard International         +44 (0) 1452 560 706


Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua
osoitteesta: www.tikkurilagroup.com/sijoittajat
<http://www.tikkurilagroup.com/sijoittajat>. Samasta osoitteesta on ladattavissa
puhelinkonferenssin jälkeen myös tilaisuuden tallenne.

Tikkurila Oyj julkaisee tammi-kesäkuun 2010 osavuosikatsauksen keskiviikkona
11.8.2010 noin klo 9.00.Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle
käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja pintojen
suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila on vahva alueellinen toimija, jonka
tavoitteena on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, mukaan
lukien Venäjä. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.
 

Tikkurila Oyj:n osavuosivuosikatsaus 1.1.-31.3.2010

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja siinä
esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia. Taulukoissa esitetyt luvut ovat
itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon
tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat
olla merkittävästikin erilaiset.

Mikäli osavuosikatsauksen kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia,
suomenkielinen versio on ratkaiseva.


Taloudellinen tulos, tammi-maaliskuu

Tikkurila-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2010 oli 119,4 miljoonaa
euroa (111,2) eli 7,3 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin.
Ulkomaisten tytäryhtiöiden valuuttamääräisten tuloslaskelmien translaatio
euromääräiseksi nosti liikevaihtoa 7,3 miljoonaa euroa verrattuna edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan valuuttakurssien vaihtelusta johtuen.
Myyntimäärien kasvu nosti liikevaihtoa 1,7 miljoonaa euroa. Muiden tekijöiden
yhteenlaskettu nettovaikutus laski liikevaihtoa 0,8 miljoonaa euroa.
Yrityskaupat eivät vaikuttaneet katsauskauden liikevaihtoon. Tikkurilan
liiketoimintaan liittyy kausivaihtelua, minkä vuoksi tyypillisesti ensimmäisen
vuosineljänneksen liikevaihto on alhaisempi kuin toisella ja kolmannella
vuosineljänneksellä.

Liikevaihdosta kauppa- ja rakennusmaalien osuus oli noin 84 prosenttia ja
teollisuusmaalien osuus noin 16 prosenttia.

Tikkurilan raportoitavat liiketoimintayksiköt ovat SBU East, SBU Finland, SBU
Scandinavia ja SBU Central Eastern Europe.

Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin

(Milj. euroa)       1-3/2010 %-osuus 1-3/2009 Muutos-% 1-12/2009

SBU East            28,4 23,8 %   25,7    10,7 %   167,1

SBU Finland          29,2 24,5 %   29,2   0,2 %   106,8

SBU Scandinavia        39,9 33,4 %   36,3  10,0 %   157,8

SBU Central Eastern Europe   21,9 18,3 %   20,1   8,8 %   98,5

Yhteensä           119,4 100,0 %  111,2   7,3 %   530,2


Liikevoitto tammi-maaliskuussa 2010 nousi selvästi edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna ja oli 7,5 (4,0) miljoonaa euroa. Liikevoittoa nosti
lähinnä valmistuskustannusten suhteellisen osuuden lasku. Myös valuuttakurssien
muutos ja myyntivolyymin nousu nostivat hieman liikevoittoa.

Liikevoitto liiketoimintayksiköittäin

(Milj. euroa)       1-3/2010 1-3/2009 Muutos-% 1-12/2009

SBU East            -0,1   -0,3  80,8 %   17,7

SBU Finland           4,8   3,1  53,7 %   12,2

SBU Scandinavia         2,9   2,0  46,2 %   15,7

SBU Central Eastern Europe   0,3   -0,3 194,2 %    5,0

Muut, eliminoinnit       -0,5   -0,5  0,0 %   -3,0

Yhteensä            7,5   4,0  86,5 %   47,7Liikevoittoon ei katsauskaudella tai vertailukaudella sisältynyt kertaluonteisia
eriä, mutta tilikaudella 2009 toteutetut kustannussäästötoimet aiheuttivat noin
2,4 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, joista noin 2,0 miljoonaa euroa
kohdistui SBU Finlandiin ja loput SBU Scandinaviaan. Tilikauden 2009 koko vuoden
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 50,2 miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuun nettorahoituskulut olivat 1,6 (3,8) miljoonaa euroa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos verojen jälkeen oli 3,6 (-0,6) miljoonaa
euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,08 (-0,01) euroa.


Taloudellinen tulos vuosineljänneksittäin tilikaudella 2009

Alla on esitetty tilikauden 2009 liikevaihto ja liikevoitto
vuosineljänneksittäin, toisin sanoen kolmen kuukauden ajanjaksoille. Kuten alla
olevista tiedoista käy ilmi, Tikkurilan liiketoiminnassa toisella ja kolmannella
vuosineljänneksellä on tyypillisesti keskeinen merkitys koko vuoden
taloudelliselle menestykselle:(Milj. euroa) 1-3/2009 4-6/2009 7-9/2009 10-12/2009

Liikevaihto   111,2  162,4  158,1    98,4

Liikevoitto    4,0   22,1   26,2    -4,6Taloudellinen tulos liiketoimintayksiköittäin, tammi-maaliskuu

Tikkurilan raportoitavat segmentit ovat SBU East, SBU Finland, SBU Scandinavia
ja SBU Central Eastern Europe.


SBU East

SBU Eastin toiminta-alueeseen kuuluvat Venäjä, Ukraina, Keski-Aasian maat sekä
Valko-Venäjä. SBU Eastin liiketoiminnasta vastaava johtaja on Janno Paju.

SBU East, avainluvut

(Milj. euroa)          1-3/2010 1-3/2009 Muutos-% 1-12/2009

Liikevaihto             28,4   25,7  10,7 %   167,1

Liikevoitto (EBIT)         -0,1  - 0,3  80,8 %   17,7

Liikevoitto-% (EBIT-%)      -0,2 %  -1,0 %       10,6 %

Investoinnit ilman yritysostoja   0,7   2,1 -68,8 %    7,2
SBU Eastin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2010 nousi 10,7 prosenttia, ja oli
28,4 (25,7) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa nostivat lähinnä valuuttakurssien
vaihtelu ja volyymien kasvu. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli 1,7
miljoonaa euroa liikevaihtoa lisäävä. Säiden lämpenemisen siiivittämänä
maaliskuun kysyntä piristyi verrattuna alkuvuoteen. Myös teollisuusmaalipuolella
on nähtävissä kysynnän elpymisen merkkejä.

SBU Eastin liikevoitto tammi-maaliskuussa 2010 kasvoi 80,8 prosenttia, ja oli
-0,1 (-0,3) miljoonaa euroa. Liikevoittoa paransi erityisesti hintojen ja
volyymin kasvu. Valuuttakurssien vaihtelut eivät vaikuttaneet merkittävästi
liikevoittoon.

Tikkurila otti joulukuussa Pietarissa käyttöön uudet tuotantolinjat
vesiohenteisille maaleille. Tämän seurauksena Pietarin vesiohenteinen
maalituotanto toimii nyt yhdessä paikassa aiemman kahden sijaan,
tuotanto-olosuhteet paranivat ja vesiohenteisten maalien valmistuskapasiteetti
nousi merkittävästi. Tuotantoa Pietarin alueella kehitetään aktiivisesti myös
jatkossa.


SBU Finland

SBU Finlandin toiminta-alueena on Suomi. SBU Finlandin liiketoiminnasta vastaava
johtaja on Arto Lehtinen.

SBU Finland, avainluvut

(Milj. euroa)          1-3/2010 1-3/2009 Muutos-% 1-12/2009

Liikevaihto             29,2   29,2  0,2 %   106,8

Liikevoitto (EBIT)          4,8   3,1  53,7 %   12,2

Liikevoitto-% (EBIT-%)      16,5 %  10,8 %       11,4 %

Investoinnit ilman yritysostoja   0,6   0,8 -29,7 %    2,1
SBU Finlandin liikevaihto tammi-maaliskuussa pysyi edellisen vuoden tasolla ja
oli 29,2 (29,2) miljoonaa euroa. Ulkomaalien ennakkotilausten määrä kehittyi
suotuisasti, mutta luotettavampi ennuste koko vuoden myyntimäärälle selviää
vasta kesäkauden jälkeen, toisin sanoen vasta kolmannen vuosineljänneksen
aikana. Sisämaaleissa volyymit ovat hieman yli vuoden 2009 tason, mutta
teollisuustuotteiden kysyntä on vaisumpaa kuin edellisen vuoden vastaavana
ajankohtana.

SBU Finlandin liikevoitto tammi-maaliskuussa kasvoi 53,7 prosenttia, ja oli 4,8
(3,1) miljoonaa euroa. Liikevoiton 1,7 miljoonan euron kokonaisparannus johtui
pääasiassa vertailuajankohtaa alemmasta kiinteiden kustannusten tasosta.


SBU Scandinavia

SBU Scandinavian toiminta-alueeseen kuuluvat Ruotsi, Tanska ja Norja. SBU
Scandinavian liiketoiminnasta vastaava johtaja on Niklas Frisk.


SBU Scandinavia, avainluvut

(Milj. euroa)          1-3/2010 1-3/2009 Muutos-% 1-12/2009

Liikevaihto             39,9   36,3  10,0 %   157,8

Liikevoitto (EBIT)          2,9   2,0  46,2 %   15,7

Liikevoitto-% (EBIT-%)       7,4 %  5,6 %       10,0 %

Investoinnit ilman yritysostoja   0,4   0,5 -17,1 %    2,1
SBU Scandinavian liikevaihto tammi-maaliskuussa 2010 kasvoi 10,0 prosenttia, ja
oli 39,9 (36,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa
valuuttakurssien vaihtelusta, jonka vaikutus oli 3,7 miljoonaa euroa.

Liikevoitto tammi-maaliskuussa 2010 kasvoi 46,2 prosenttia verrattuna
edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen, ja oli 2,9 (2,0) miljoonaa euroa.
Liikevoiton 0,9 miljoonan euron parannukseen vaikutti lähinnä
raaka-ainekustannusten edellisvuotta alhaisempi taso. Valuuttakurssien vaihtelut
nostivat liikevoittoa 0,3 miljoonaa euroa.

Ruotsissa Tikkurila hakee aktiivisesti uusia ratkaisuja jakeluketjun
kehittämiseksi. Liiketoiminnan laajuus ja kannattavuus ovat säilyneet lähellä
edellisvuoden tasoa.


SBU Central Eastern Europe

SBU Central Eastern Europen toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat maat: Baltian
maat, Puola, Tsekki, Slovakia, Kiina, Saksa, Unkari ja Romania. Lisäksi kyseinen
strateginen liiketoiminta-alue on vastuussa viennistä noin 20 maahan, jotka
eivät kuulu strategisten liiketoimintayksiköitten toiminta-alueeseen. SBU
Central Eastern Europen liiketoiminnasta vastaava johtaja on Ilpo Jousimaa.

SBU Central Eastern Europe, avainluvut

(Milj. euroa)          1-3/2010 1-3/2009 Muutos-% 1-12/2009

Liikevaihto             21,9   20,1  8,8 %   98,5

Liikevoitto (EBIT)          0,3  - 0,3 194,2 %    5,0

Liikevoitto-% (EBIT-%)       1,3 %  -1,6 %        5,1 %

Investoinnit ilman yritysostoja   0,5   0,7 -34,9 %    2,1
SBU Central Eastern Europen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2010 nousi 8,8
prosenttia, ja oli 21,9 (20,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon nousu johtui
lähinnä valuuttakurssien vaihteluista, joiden vaikutus liikevaihtoon oli 1,8
miljoonaa euroa. Myyntivolyymit nousivat hieman, mutta toisaalta myyntihinnat
laskivat. Kylmä talvi vaikutti tammi- ja helmikuun kysyntään, mutta maaliskuussa
sääolosuhteet paranivat, mikä lisäsi myyntiä.

Liikevoitto tammi-maaliskuussa 2010 nousi 194,2 prosenttia, ja oli 0,3 (-0,3)
miljoonaa euroa). Liikevoiton 0,6 miljoonan euron kokonaisparannukseen vaikutti
merkittävimmin vertailukautta alhaisemmat raaka-ainekustannukset.
Valuuttakurssien vaihtelulla oli 0,1 miljoonan euron positiivinen vaikutus
liikevoittoon.


Rahoitus ja rahavirta

Tikkurilan rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät hyvänä.

Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa oli -28,2 (-25,3) miljoonaa euroa.
Investointien nettorahavirta oli -1,9 (-3,6) miljoonaa euroa, josta
yrityshankintojen osuus oli 0,0 (-1,2) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien
jälkeen oli -30,2 (-28,9) miljoonaa euroa. Ylläpito- ja parannusinvestointien
vaikutus rahavirtaan oli -1,1 (-1,7) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli
katsauskauden lopussa 112,5 (117,1) miljoonaa euroa. Toiminnan
kausiluonteisuuden vuoksi alkuvuonna tuotantoa ohjaa asiakkaiden
ennakkotilaukset kesäsesonkia varten, ja sen vuoksi tyypillisesti käyttöpääoman
määrä on ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa suhteellisen korkealla tasolla.

Korollisten velkojen määrä 31.3.2010 oli 177,9 (238,3) miljoonaa euroa.
Konsernin korollisten velkojen keskimääräinen korko oli 4,8 (7,3) prosenttia.
Konsernin keskikoron muutokseen vaikutti lähinnä lainojen viitekorkojen lasku
yleisen korkotason muuttuessa.

Rahavarat 31.3.2010 olivat 19,2 (26,2) miljoonaa euroa. Tikkurila-konsernin
lyhyt- ja pitkäaikaisista lainoista erääntyy 38,7 miljoonaa euroa.

Konsernin nettovelka 31.3.2010 oli 158,7 (212,1) miljoonaa euroa. Nettovelkojen
pienenemiseen vaikutti eniten Kemira Oyj:n tekemä 40,0 miljoonan euron oman
pääoman korotus joulukuussa 2009. Pääoman korotus käytettiin Tikkurilan velkojen
takaisinmaksuun. Vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä nettovelka nousi
29,1 miljoonaa euroa vuoden 2009 loppuun verrattuna (31.12.2009: 129,5). Tämä
johtuu toiminnan kausiluonteisuudesta ja siitä aiheutuvasta suuremmasta
käyttöpääoman määrästä.

Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 34,5 (17,6) prosenttia, ja
nettovelkaantuneisuus oli 101,0 (272,3) prosenttia. Omaa pääomaa vahvisti
merkittävästi Kemira Oyj:n tekemä 40,0 miljoonan euron oman pääoman korotus
joulukuussa 2009. Tämä vahvensi tasetta, paransi omavaraisuusastetta ja alensi
nettovelkaantuneisuusastetta.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 1,6 miljoonaa euroa (3,8), josta
valuuttakurssien osuus oli 0,2 (0,1) miljoonaa euroa.

Tikkurilan listautumisen yhteydessä konsernin rahoitus järjesteltiin uudelleen.
Joulukuussa 2009 allekirjoitetun ja tammikuussa 2010 nostetun 40,0 miljoonan
euron TyEL-lainan lisäksi Tikkurila allekirjoitti maaliskuussa 2010 yhteensä
180,0 miljoonan euron lainajärjestelyn, joka jakautuu 100,0 miljoonan euron
pitkäaikaiseen lainaan ja 80,0 miljoonan euron valmiusluottolimiittiin
(revolving credit facility). TyEL-lainan laina-aika on kuusi vuotta, josta kaksi
ensimmäistä on lyhennysvapaita ja 180,0 miljoonan euron lainajärjestelyn
laina-aika on kolme vuotta. 180,0 miljoonan euron lainajärjestelyyn sisältyy
optio jatkaa laina-aikaa kahdella vuoden pituisella periodilla. Listautumisen
yhteydessä Tikkurila nosti lainajärjestelyn puitteissa 130,0 miljoonaa euroa.
Nostetuilla rahoilla Tikkurila maksoi pois Kemiralta otetut lainat joiden
yhteissumma oli 148,1 miljoonaa euroa.


Rahoitusriskien hallinta

Tikkurilan hallitus hyväksyi maaliskuussa 2010 konsernin rahoitusriskien
hallinnan periaatteet, joita on alettu noudattaa yhtiön pörssilistauksen
jälkeen. Rahoituspolitiikka määrittelee riskipositiot ja sen kuinka paljon
yhtiöllä saa olla avointa riskiä. Tikkurilan periaatteena on, että johdannaisia
käytetään ainoastaan suojautumistarkoituksessa ja kaikkien johdannaisten
markkina-arvot pitää pystyä luotettavasti määrittelemään konsernin käyttämässä
treasury-järjestelmässä.

Rahoituspolitiikan mukaan valuuttariskiä voidaan suojata valuuttatermiineillä ja
-optioilla sekä valuuttalainoilla ja -talletuksilla. Katsauskauden lopussa
Tikkurilan valuuttatermiinien nimellisarvo oli 54,3 miljoonaa euroa ja
markkina-arvo 0,1 miljoonaa euroa.

Tikkurila seuraa lainojen korkoriskiä duraation avulla. Sallittu koko
lainasalkun duraatio voi olla 6-24 kuukautta. Katsauskauden lopussa lainasalkun
duraatio oli noin yksi vuosi. Korkoriskin hallinnassa voidaan käyttää
koronvaihtosopimuksia sekä korko-optioita. Maaliskuun lopussa Tikkurilalla ei
ollut voimassa olevia korkojohdannaisia.


Investoinnit

Katsauskauden bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja olivat 2,1 (4,2) miljoonaa
euroa. Katsauskaudella ei tehty yksittäisiä merkittäviä investointeja.
Laajennusinvestoinnit olivat 47,3 prosenttia investoinneista ilman yritysostoja
ja parannus- sekä ylläpitoinvestoinnit 52,7 prosenttia.

Konsernin poistot olivat tammi-maaliskuussa 5,0 (4,5) miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalennuksia ei kirjattu katsauskauden aikana.


Tutkimus ja tuotekehitys

Tikkurilan tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kulut tammi-maaliskuussa 2010
olivat 2,5 (2,6) miljoonaa euroa eli 2,1 (2,3) prosenttia liikevaihdosta.

Tekniikan tohtori Kenneth Sundberg aloitti 1.1.2010 Tikkurilan tutkimus- ja
tuotekehitysjohtajana.


Henkilöstö

Tikkurila-konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 3 695 (3 779) henkilöä.
Henkilöstömäärä tammi-maaliskuussa 2010 oli keskimäärin 3 605 (3 772).

Maaliskuun lopun henkilöstömäärä jakaantui liiketoimintayksiköittäin (SBU)
seuraavasti: East 1 702 (1 657), Finland 781 (861), Scandinavia 465 (479) ja
Central Eastern Europe 747 (782).


Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Tikkurilan lähiajan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät
yleiseen talouskehitykseen ja sen vaikutukseen Tikkurilan tuotteiden kysyntään.
Kauppa- ja rakennusmaaliliiketoiminnassa maalien kysyntään vaikuttavat
oleellisesti sääolosuhteet ulkomaalauskaudella.

Tikkurilan kansainvälisestä toiminnasta johtuen yhtiön tuloslaskelmaan ja
taseeseen kohdistuu valuuttariski. Merkittävimmät valuuttariskit kohdistuvat
Yhdysvaltain dollariin, Ruotsin kruunuun, Puolan zlotyyn ja Ukrainan hryvnia.
Lisäksi yhtiön omaan pääomaan kohdistuu valuuttariski muunnettaessa
valuuttamääräisiä oman pääoman eriä euromääräisiksi.

Tikkurilan toiminnalle keskeistä on maalien myynti kuluttaja-asiakkaille. Sen
vuoksi muutokset kuluttajien ostovoimassa ja kulutuskäyttäytymisessä voivat
merkittävästi vaikuttaa yhtiön tuotteiden kysyntään, mihin viimeaikainen
taloudellinen epävarmuus ja korkea työttömyysaste useilla yhtiön
toiminta-alueilla voivat vaikuttaa negatiivisesti. Lisäksi mahdolliset muutokset
konsernin jakelukanavissa, esimerkiksi muuttuneiden kilpailuolosuhteiden vuoksi,
voivat aiheuttaa taloudellisia menetyksiä yhtiölle.

Jos yleinen taloudellinen tilanne ja kysyntä yhtiön raaka-aine- tai
lopputuotemarkkinoilla paranee, voi se nostaa yhtiön tuotantopanosten hintaa tai
nostaa markkinakorkojen muutosten kautta konsernin velkarahoituksen kustannusta,
ja sitä kautta heikentää yhtiön kannattavuutta. Öljyn maailmanmarkkinahintojen
muutokset heijastuvat Tikkurilan kustannusrakenteeseen raaka-aineiden hintojen
kautta.

Kilpailutilanne voi myös muuttua, varsinkin markkinoille tulijoiden tai
markkinoiden rakenteen muutosten takia. Koska yhtiön liiketoiminnassa
kehittyvillä Keskisen Itä-Euroopan mailla on keskeinen asema, näiden
markkina-alueiden kilpailutilanteen tai eri maalibrändien kysynnän muutokset
voivat heikentää Tikkurilan asemaa.

Tikkurilan riskienhallintaperiaatteet ovat luettavissa Tikkurilan
internet-sivuilla osoitteessa www.tikkurilagroup.com
<http://www.tikkurilagroup.com/>. Selvitys rahoitusriskeistä on julkaistu vuoden
2009 tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toteutuneita ympäristö- ja vahinkoriskejä on
käsitelty vuoden 2009 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Tikkurila-konsernin yhtiöiden toiminnan riskit on vakuutettu kattavasti
vahinkojen osalta.


Merkittävät oikeudenkäynnit

OOO Tikkurila käy parhaillaan oikeuta venäläistä OOO Decoloria vastaan
"Finncolor" -tavaramerkkiin liittyen. OOO Tikkurilan entinen toimitusjohtaja
luovutti oikeudet ko. tavaramerkkiin Venäjällä venäläiselle osakeyhtiö OOO
Fincolorille, joka puolestaan siirsi oikeutensa tavaramerkkiin OOO Decolorille.
Tikkurila on hakenut oikeudelta tavaramerkin luovutuksen mitätöimistä. Decolor
on puolestaan esittänyt Tikkurilalle korvausvaatimuksen Finncolor-tavaramerkin
oikeudettomasta käytöstä. Tikkurilan johdon näkemyksen mukaan kanne on
perusteeton.

Puolan kilpailuviranomainen käynnisti vuonna 2007 kilpailunrajoitusta koskevan
menettelyn Puolassa Tikkurila Polska S.A.:ta vastaan. Puolan
kilpailuviranomaisen mukaan tietyt Tikkurila Polskan jakelusopimukset sisälsivät
laittoman sopimusehdon, ja Tikkurilalle määrättiin noin 0,6 miljoonan euron
sakot, mistä Tikkurila on valittanut. Lisäksi Tikkurila Polska on ollut vuodesta
2007 osallisena viranomaistutkinnassa, joka koskee vähittäishintojen sääntelyä
Puolassa. Nämä menettelyt ovat keskeneräisiä, mutta niistä arvioidaan saatavan
ratkaisut kuluvan vuoden aikana.


Merkittävät lähipiiritapahtumat

Yhtiöllä ei ollut katsauskaudella muita merkittäviä lähipiiritapahtumia kuin
aiemmin yllä kuvatut rahoitusjärjestelyt yhtiön aiemman emoyhtiön Kemira Oyj:n
kanssa.


Osakkeet ja osakkeenomistajat

Kaupankäynti Tikkurila Oyj:n osakkeilla alkoi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
26.3.2010, ja Tikkurila eriytyi Kemira Oyj:stä.

Kemira Oyj:n yhtiökokous päätti 16.3.2010, että jokaista osakkeenomistajan
omistamaa neljää Kemiran osaketta kohden jaettiin osinkona yksi Tikkurila Oyj:n
osake. Kemira jakoi osakkeenomistajilleen osinkona yhteensä 37 933 097
Tikkurilan osaketta, joka vastaa 86 prosenttia Tikkurilan osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä. Kemira piti 14 prosenttia vähemmistöosuuden
Tikkurilassa.

Osakeosinkoina jaettujen Tikkurila Oyj:n osakkeiden verotusarvo ja hankintahinta
on ensimmäisen kaupankäyntipäivän 26.3.2010 vaihdolla painotettu keskikurssi,
joka oli 15,80 euroa.

Tikkurilan osakepääoma oli maaliskuun lopussa 35,0 miljoonaa euroa, ja
osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä oli 44 108 252 kappaletta. Tikkurilan
hallussa ei ollut maaliskuun 2010 lopussa omia osakkeita.

Euroclear Finland Oy:n rekisterin mukaan Tikkurilalla oli 31.3.2010 yhteensä
30 374 osakkeenomistajaa. Luettelo suurimmista osakkeenomistajista pidetään
säännöllisesti päivitettynä Tikkurilan www-sivuilla osoitteessa
www.tikkurilagroup.com <http://www.tikkurilagroup.com/>.

Osakkeenomistajat, joiden osuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä
ylittää 5 prosenttia olivat 31.3.2010: Oras Invest Oy (14,7 prosenttia) Suomen
valtion omistama Solidium Oy (14,7 prosenttia), Kemira Oyj (14,0 prosenttia),
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma (8,6 prosenttia) ja Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (5,2 prosenttia).

Tikkurilan osakkeen maaliskuun päätöskurssi oli 15,23 euroa. Keskikurssi
ensimmäisellä neljänneksellä (26.-31.3.) oli 15,58 euroa, korkein kurssi 16,73
euroa ja alin kurssi 14,93 euroa. Maaliskuun lopussa Tikkurila Oyj:n osakkeiden
markkina-arvo oli 671,8 miljoonaa euroa. Osaketta vaihdettiin ensimmäisellä
neljänneksellä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 2,4 miljoonaa kappaletta ja
osakevaihdon arvo oli 38,0 miljoonaa euroa.


Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tikkurila Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.2.2010.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta
1.1.-31.12.2009, päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta
tilikaudelta 2009 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2009.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista seuraavasti: hallituksen
puheenjohtaja 54 000 euroa per vuosi, hallituksen varapuheenjohtaja 36 000 euroa
per vuosi ja muut jäsenet 30 000 euroa per vuosi. Lisäksi maksetaan
kokouskohtaisena palkkiona Suomessa asuville jäsenille 600 euroa, muissa
EU-maissa asuville 1 200 euroa ja EU:n ulkopuolella asuville 2 400 euroa
kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista.
Jäsenten kokouksiin liittyvät matkakustannukset korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen vuosipalkkiot maksetaan osakkeiden ja
rahaosuuden yhdistelmänä, mikäli yhtiö listataan vuoden 2010 alkupuolella
pörssiin. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina tai
mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja 60
prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja
tarvittaessa hankitaan suoraan markkinoilta hallituksen jäsenten lukuun kahden
viikon kuluessa siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2010 on
julkistettu. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Yhtiökokous päätti viiden hallituksen jäsenen valitsemisesta. Hallitukseen
valittiin uudelleen Eeva Ahdekivi, Ove Mattsson, Jari Paasikivi, Pia Rudengren
ja Petteri Walldén. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Jari
Paasikiven ja varapuheenjohtajaksi Petteri Walldénin.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio ja matkakustannukset maksetaan
kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo.

Yhtiökokous päätti yhtiön muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi ja siihen
liittyen toiminimen muuttamisesta Tikkurila Oyj:ksi.

Yhtiökokous päätti yhtiön kaikkien osakkeiden liittämisestä
arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiöjärjestys on nähtävillä
yhtiön pääkonttorin lisäksi yhtiön www-sivuilla osoitteessa
www.tikkurilagroup.com <http://www.tikkurilagroup.com/>.

Yhtiökokous päätti 43 083 252 uuden osakkeen antamisesta Kemiralle maksuttomalla
osakeannilla.


Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Tikkurila Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 4.3.2010.

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 410 825
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus"). Hankkimisvaltuutus on
voimassa 30.4.2011 saakka.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja
hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan
Helsingin Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Valtuutuksen
nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että
hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön oman pääoman
rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai yhtiön
osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen, tai käytettäväksi yhtiön hallituksen
vuosipalkkioiden maksamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten
toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä.

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 410 825
yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta
("Osakeantivaltuutus"). Osakeantivaltuutus on voimassa 30.4.2011 saakka. Yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai
maksutta.

Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen
rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen,
osakkeen likviditeetin parantaminen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien
toteuttaminen tai yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamisen toteuttaminen.
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden
maksamisen ja yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä. Yhtiön
omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti täsmentää varsinaisen yhtiökokouksen tekemää
päätöstä hallituksen palkkioista siten, että yhtiön aikaisemman käytännön
mukaista kuukausipalkkioiden maksua rahana entisen suuruisina jatketaan sen
kuukauden loppuun saakka kun yhtiö listataan Helsingin Pörssiin.
Kuukausipalkkiot ovat: puheenjohtaja 4 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja
3 000 kuukaudessa ja muut jäsenet 2 500 euroa kuukaudessa.


Hallituksen valiokunnat

Tikkurila Oyj:n hallitus valitsi helmikuussa keskuudestaan tarkastusvaliokunnan
jäsenet. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eeva Ahdekivi, Jari
Paasikivi ja Pia Rudengren. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Eeva
Ahdekivi.


Osingonjakopolitiikka

Tikkurilan hallitus päätti helmikuussa yhtiön osinkopolitiikasta. Tikkurilan
tavoitteena on jakaa osinkoa, joka on vähintään 40 prosenttia sen vuotuisesta
operatiivisesta nettotuloksesta. Operatiivinen nettotulos tarkoittaa tilikauden
voittoa ilman kertaluonteisia eriä verovaikutuksella oikaistuna.


Taloudelliset tavoitteet

Tikkurilan hallitus asetti helmikuussa 2010 taloudelliset tavoitteet
keskipitkälle aikavälille. Tavoitteet ovat:

 * Vuosittainen yli viiden prosentin orgaaninen liikevaihdon kasvu
 * Operatiivisen liikevoiton (EBIT) ilman kertaluoteisia eriä taso yli 10
  prosenttia liikevaihdosta
 * Jatkuva sidotun pääoman tuottoprosentin (ROCE) parantaminen
 * Alle 100 prosentin velkaantumisaste


Muutokset konsernirakenteessa ja yhtiön johdossa

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tai sen jälkeen ei ole tehty yrityskauppoja
tai merkittäviä muutoksia konsernin rakenteeseen.

TT Kenneth Sundberg aloitti 1.1.2010 Tikkurilan tutkimus- ja
tuotekehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

KTM Jukka Havia aloitti 16.4.2010 Tikkurila Oyj:n CFO:na ja johtoryhmän
jäsenenä.


Näkymät vuodelle 2010

Historiallisesti tarkasteltuna vuoden ensimmäisen kvartaalin merkitys on ollut
Tikkurilan liiketoiminnalle pieni, koska merkittävin osa liikevaihdosta ja
tuloksesta syntyy vuoden toisen ja kolmannen kvartaalin aikana. Pohjoismaissa
Tikkurilalla on käytössä ulkomaalien ennakkotilausjärjestelmä kesäkaudelle. Sen
kautta saaduissa tilauksissa ei ole nähtävissä merkittävää muutosta vuoden 2009
vastaavaan ajankohtaan. Tikkurilan tuotannossa, myynnissä, varastoissa,
kustannuksissa tai myyntihinnoissa ei myöskään ole tapahtunut merkittäviä
muutoksia edellisen tilikauden lopun ja ensimmäisen vuosineljänneksen
osavuosikatsauksen julkistamisen välillä.

Hyvin alkaneesta vuodesta huolimatta markkinatilanne Tikkurilan
toiminta-alueilla on yhä haastava. Yleinen taloudellinen kehitys ja erityisesti
rakennus- ja peruskorjausmarkkinoiden piristyminen eivät vielä merkittävästi näy
maalimyynnin volyymeissa. Työllisyystilanne on säilynyt heikkona eikä
teollisuusmaalipuolen kysyntä ole juurikaan elpynyt. Vuoden ensimmäisen
kvartaalin merkitys on Tikkurilan liiketoiminnalle pieni, koska merkittävin osa
liikevaihdosta ja tuloksesta syntyy vuoden toisen ja kolmannen kvartaalin
aikana. Tuleva kesäsesonki ja ulkomaalauskausi näyttävät suunnan koko vuoden
tulokselle.

Tikkurilan liikevaihdon ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2010
odotetaan pysyvän vuoden 2009 tasolla. Liikevaihto- ja liikevoittoennusteessa ei
ole huomioitu mahdollisia valuuttakurssimuutosten vaikutuksia.

Yllä esitetyt tulevaisuudennäkymät ja tulosennuste perustuvat seuraaville
keskeisille yhtiötä koskeville oletuksille, joita Tikkurilan johto pitää
perusteltuina. Tikkurila-konsernin teollisuusasiakkaiden osalta ei ole
lähitulevaisuudessa nähtävissä merkittävää kysynnän piristymistä.
Ulkomaalauskauden sää vaikuttaa yhtiön maalituotteiden kysyntään, ja siten myös
merkittävästi yhtiön kannattavuuteen. Tällä hetkellä, perustuen yleiseen
elpymiseen useilla raaka-aine- ja hyödykemarkkinoilla, tiettyjen raaka-aineiden
hinnoissa on nousupaineita tavarantoimittajien taholta. Tikkurilan johto ei voi
vaikuttaa edellä mainittuihin tekijöihin, mutta se voi ottaa ne huomioon
esimerkiksi kehittämällä aktiivisesti tuote- ja palveluvalikoimaansa, pitämällä
huolta hyvästä toimitusvarmuudesta, varautumalla tuotannossa kysynnän
muutoksiin, pyrkimällä suojautumaan riskeiltä ja jatkamalla toimintansa
tehostamista.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Hallitus päätti 28.4.2010 pitämässään kokouksessa omien osakkeiden hankinta- ja
luovutusvaltuuden käytöstä hallituksen palkkioiden maksamiseksi yhtiökokouksen
antaman valtuutuksen mukaisesti.

Grafia ry palkitsi huhtikuussa Tikkurilan myymäläkonseptin Vision Hopeahuipulla
sarjassa palvelumuotoilu. Grafian järjestämä Vuoden Huiput on Suomen merkittävin
markkinointiviestinnän ja muotoilun kilpailu. Tikkurila lanseerasi Visio
shop-in-shop -myymäläkonseptin syksyllä 2009 samassa yhteydessä uuden
Avatint-sävytysjärjestelmän, tuoteuutuuksien ja Tunne Väri -kokoelman kanssa.


Tikkurilassa, huhtikuun 28. päivänä 2010

TIKKURILA OYJ
HALLITUSTilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot

Tässä osavuosikatsauksessa esitetty taloudellinen informaatio on laadittu IAS
34 -standardin mukaisesti. Tikkurila noudattaa samoja laskentaperiaatteita kuin
tilikauden 2009 tilinpäätöksessä. Taulukoiden luvut on pyöristetty yhteen
desimaaliin, mikä pitää ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa.
Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.KONSERNIN TULOSLASKELMA               1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009

EUR '000


Liikevaihto                      119 397 111 230  530 166

Liiketoiminnan muut tuotot                403   281   1 451

Kulut                        -107 335 -103 005 -465 122

Poistot ja arvonalentumiset              -4 964  -4 483  -18 780
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto                       7 501  4 023  47 715


Nettorahoituskulut                   -1 606  -3 792  -12 048

Osuus osakkuusyritysten tuloksista             15    48    75
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja                   5 909   279  35 742

Tuloverot                       -2 263   -846  -7 952
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos                    3 646   -567  27 790


Muut laajan tuloksen erät

Myytävissä olevat rahoitusvarat             1 168    0     0

Muuntoerot                       8 460  -8 253  -1 774
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos yhteensä            13 274  -8 820  26 016


Tilikauden tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille                  3 646   -583  27 759

Määräysvallattomille omistajille              0    16    31
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos yhteensä                3 646   -567  27 790


Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille                 13 274  -8 831  26 080

Määräysvallattomille omistajille              0    11    -64
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos yhteensä            13 274  -8 820  26 016


Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos
--------------------------------------------------------------------------------
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa)        0,08  -0,01   0,63
--------------------------------------------------------------------------------
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos
(euroa)                         0,08  -0,01   0,63


KONSERNIN TASE

EUR '000


VARAT                     31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo                    68 837  67 604   68 261

Muut aineettomat hyödykkeet           34 722  32 958   33 713

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      118 050  113 994  114 857

Osuudet osakkuusyhtiöissä              639    691    774

Myytävissä olevat rahoitusvarat          2 716    885    929

Pitkäaikaiset saamiset              5 401   3 956   5 860

Saamiset etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä    455    801    439

Laskennalliset verosaamiset            2 726   2 046   2 368
----------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä          233 546  222 935  227 201
----------------------------------------------------------------------------

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus                 82 429  77 529   73 499

Lyhytaikaiset korolliset saamiset          258   1 092    288

Lyhytaikaiset korottomat saamiset        120 604  116 239   77 578

Rahavarat                    19 215  26 188   24 543
----------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä          222 506  221 048  175 908
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä                 456 052  443 983  403 109OMA PÄÄOMA JA VELAT              31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

Osakepääoma                   35 000  35 000   35 000

Muut rahastot                   1 527    359    359

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto      40 000     0   40 000

Muuntoerot                   -11 971  -27 000  -20 431

Kertyneet voittovarat              92 581  69 403   88 935
----------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    157 137  77 762  143 863
----------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomien omistajien osuus         0    155     0
----------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä               157 137  77 917  143 863
----------------------------------------------------------------------------

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset korolliset velat         139 172  173 547  115 085

Eläkevelvoitteet                 15 340  13 535   14 567

Varaukset                      425    341    411

Laskennalliset verovelat             10 414   8 380   9 607
----------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä          165 351  195 803  139 670
----------------------------------------------------------------------------

Lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaiset korolliset velat          38 714  64 772   38 996

Lyhytaikaiset korottomat velat          94 517  105 132   80 181

Varaukset                      333    359    399
----------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä          133 564  170 263  119 576
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä          456 052  443 983  403 109KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA             1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009

EUR '000


LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Kauden tulos                      3 646   -567  27 790

Oikaisut

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa      5 443  4 062  20 146

Korkokulut ja muut rahoituskulut            2 054  4 160  12 925

Korkotuotot                       -229   -246   -865

Verot                          2 262   846   7 952
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta         13 176  8 255  67 948
--------------------------------------------------------------------------------

Käyttöpääoman muutos                 -36 346 -31 344  11 590

Maksetut korot                      -526  -2 418  -14 603

Saadut korot                       229   246    865

Maksetut tuloverot                   -4 746   -17  -3 346
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta             -28 213 -25 278  62 454
--------------------------------------------------------------------------------

INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT

Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla                        0  -1 162  -3 708

Muut investoinnit                   -2 123  -4 174  -13 483

Luovutustulot                       190    37    418

Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys (+), lisäys
(-)                            -6  1 658   -413

Saadut osingot                       0    0    61
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta              -1 939  -3 641  -17 125
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavirta ennen rahoitusta              -30 152 -28 919  45 329
--------------------------------------------------------------------------------

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT

Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-)    24 420   -100  -18 904

Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+), vähennys (-)    -573  26 878   1 489

Voitonjako                         0    0  -33 975

Muut erät                        1 075  -2 143  -1 623
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta               24 922  24 635  -53 013
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen nettomuutos                -5 230  -4 284  -7 684


Rahavarat kauden alussa                24 201  30 851  30 851

Rahavarojen kurssimuutos                 124   732  -1 034

Rahavarat kauden lopussa                18 847  25 835  24 201
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen nettomuutos                -5 230  -4 284  -7 684
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

EUR '000


                                Määräys-   Oma
                                vallat-  pääoma
                                tomille yhteensä
       Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma  omistajille
                                kuuluva
                                  oma

                                 pääoma
     ----------------------------------------------------------------------
      Osake-   Muut  Svop- Muunto- Kerty- Yhteensä
      pääoma rahastot rahasto  erot  neet
                      voitto-
                       varat
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma
1.1.2009  35 000   359    0 -18 752 69 986  86 593     144  86 737
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden
laaja
tulos
yhteensä    0    0    0 -8 248  -583  -8 831     11  -8 820
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma
31.3.2009 35 000   359    0 -27 000 69 403  77 762     155  77 917


--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma
1.1.2010  35 000   359 40 000 -20 431 88 935 143 863      0 143 863
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden
laaja
tulos
yhteensä    0  1 168    0  8 460  3 646  13 274      0  13 274
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma
31.3.2010 35 000  1 527 40 000 -11 971 92 581 157 137      0 157 137UUDET IFRS-STANDARDIT

Tikkurila on soveltanut seuraavia IFRS-standardimuutoksia 1.1.2010 lähtien:

 * Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa 1.7.2009 tai sen
  jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardiin tehdyt muutokset ovat
  merkittäviä.
 * Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (voimassa
  1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardimuutokset
  vaikuttavat vaiheittaisten yrityshankintojen sekä vaiheittaisten
  yritysmyyntien kirjanpitokäsittelyyn.
 * Muutos IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -
  Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen
  alkavilla tilikausilla).
 * IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille (voimassa 1.7.2009
  tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
 * IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta (voimassa 1.7.2009 tai sen
  jälkeen alkavilla tilikausilla).
 * IFRS-standardeihin tehdyt parannukset -standardimuutoskokoelma (Improvements
  to IFRSs, huhtikuu 2009, voimassa pääsääntöisesti 1.1.2010 tai sen jälkeen
  alkavilla tilikausilla.)
 * Muutokset IFRS 2:ään Osakeperusteiset maksut - Käteisvaroina maksettavat
  osakeperusteiset liiketoimet konsernissa (voimassa 1.1.2010 tai sen jälkeen
  alkavilla tilikausilla).


Johdon käsityksen mukaan edellä mainittujen standardien ja tulkintojen
käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin.

Muutoksilla tulisi olemaan vaikutusta tilinpäätökseen vuonna 2010 standardin
IFRS 3 osalta, jos vuoden aikana tehtäisiin yrityshankintoja,  ja standardin
IFRS 2 osalta, jos tulisi osakeperusteisia maksuja. TOIMINTASEGMENTIT

Tikkurilan liiketoiminta on organisoitu neljään raportoitavaan
toimintasegmenttiin. Segmentit perustuvat konsernijohdon strategiaan olla vahva
paikallinen toimija Euroopassa ja sen lähialueilla sekä näiden
toimintaympäristöjen erilaisuuteen ja siihen, miten konsernin toimintaa alueilla
johdetaan. Segmenttien tuotot muodostuvat erilaisten maalien ja niihin
liittyvien oheistuotteiden myynnistä kauppiaille, teollisuuteen sekä
ammattikäyttöön. Segmentit saavat tuottoja vähäisessä määrin myös maaleihin
liittyvien oheispalvelujen myynnistä. Tikkurila yhteinen -erässä on esitetty
konsernihallintoon liittyvät erät.

Tikkurila-konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille
kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat segmenttien
liikevoittoon. Segmentin varat ovat eriä, joita segmentti käyttää
liiketoiminnassaan tai jotka ovat järkevällä perusteella kohdistettavissa
segmenteille. Segmenttien tuotot esitetään asiakkaiden sijaintimaan mukaisesti
ja segmenttien varat esitetään varojen sijainnin mukaisesti. Segmenttien välinen
hinnoittelu perustuu markkinahintoihin. Konsernin ulkoiset tuotot kertyvät
laajasta asiakaskunnasta.

Liikevaihto segmenteittäin      1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009

EUR '000

SBU East                28 412  25 675  167 109

SBU Finland              29 228  29 181  106 809

SBU Scandinavia            39 870  36 258  157 774

SBU Central Eastern Europe       21 887  20 116   98 474
------------------------------------------------------------------
Yhteensä               119 397  111 230  530 166Liikevoitto segmenteittäin      1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009

EUR '000

SBU East                 -51   -266   17 748

SBU Finland               4 830   3 143   12 205

SBU Scandinavia             2 944   2 013   15 722

SBU Central Eastern Europe        294   -312   5 045

Tikkurila yhteinen            -516   -536   -2 235

Eliminoinnit                0    -19    -770
------------------------------------------------------------------
Yhteensä                7 501   4 023   47 715


Segmenteille kohdistamattomat erät:

 Nettorahoituskulut          -1 606  -3 792  -12 048

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista     15     48     75
------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja           5 909    279   35 742Varat segmenteittäin        31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

EUR '000

SBU East               123 350  106 168  108 702

SBU Finland              102 898  101 043   79 212

SBU Scandinavia            155 784  159 168  139 900

SBU Central Eastern Europe       86 045  78 786   77 486

Segmenteille kohdistamattomat erät   57 845     0     0

Eliminoinnit             -69 870  -1 182   -2 191
------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä            456 052  443 983  403 109
LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN

Tikkurila hankki 1.9.2009 omistukseensa loput 50 % Tikkurila JUB Romania s.r.l:n
osakekannasta. Hankittu yhtiö oli Tikkurilan ja slovenialaisen JUB-maaliyhtiön
yhteisyritys, joka oli perustettu toukokuussa 2008 hoitamaan Tikkurilan ja
JUB:in kauppa- ja rakennusmaalien markkinointia, myyntiä ja jakelua.

Lopullinen hankintamenolaskelma osoittaa 52 000 euron negatiivisen liikearvon,
josta 32 000 euroa tuloutettiin vuonna 2009 ja 20 000 euroa vuonna 2010, ja ne
on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa. Hankintaan ei liittynyt kuluja.
Rahavirtavaikutus kokonaisuudessaan toteutui vuonna 2009.

Alla on esitetty tähän yrityshankintaan liittyvä lopullinen
hankintamenolaskelma:HANKINTAMENOLASKELMA             Yhdistämisessä  Kirjanpitoarvot
EUR '000                kirjatut käyvät arvot ennen yhdistämistä


Aineettomat hyödykkeet                   3         3

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet           91         91

Vaihto-omaisuus                     269        269

Myyntisaamiset ja muut saamiset             242        242

Rahavarat                         46         46
-------------------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä                       651        651
-------------------------------------------------------------------------------

Muut velat                         509        509
-------------------------------------------------------------------------------
Velat yhteensä                       509        509LIIKEARVO JA RAHAVIRTAVAIKUTUS

EUR '000


Hankitut nettovarat                   142

Hankintameno                       90
-------------------------------------------------------------
Liikearvo                         -52
-------------------------------------------------------------

Hankintameno                       90

Hankitun yhtiön rahavarat                 -46
-------------------------------------------------------------
Rahavirtavaikutus                     44
-------------------------------------------------------------AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

EUR '000              1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009


Kirjanpitoarvo kauden alussa     114 857 118 249  118 249

Tytäryhtiöiden hankinta          0    0     91

Lisäykset               1 726  3 965  12 006

Vähennykset               - 55   - 46   - 461

Poistot ja arvonalentumiset      -3 745  -3 364  -14 368

Kurssierot ja muut muutokset      5 267  -4 810   - 660
---------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa    118 050 113 994  114 857AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009

EUR '000


Kirjanpitoarvo kauden alussa     101 974 103 378  103 378

Tytäryhtiöiden hankinta          0    0   2 402

Lisäykset                397   264   1 569

Vähennykset               -121    0    -5

Poistot ja arvonalentumiset      -1 219  -1 119  -4 614

Kurssierot ja muut muutokset      2 528  -1 961   -756
---------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa    103 559 100 562  101 974
VAIHTO-OMAISUUS

Vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjattiin vaihto-omaisuudesta
arvonalentumistappiota 0,6 (0,7) miljoonaa euroa.


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Tikkurila-konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin emoyhtiö sekä tytär-,
osakkuus- ja yhteisyritykset. Lisäksi lähipiiriin kuuluivat Tikkurila Oyj:n
entinen emoyhtiö Kemira Oyj sekä muut Kemira-konserniin kuuluvat yhtiöt
26.3.2010 asti. Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet
sekä toimitusjohtaja.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:EUR'000               Myynnit Ostot Saamiset  Velat
-------------------------------------------------------------------
1-3/2010

Osakkuusyritykset            403   0   167   20

Yhteisyritykset              81  255   -13    9

Sisaryritykset (Kemira Oyj:n kautta)   74 1 603    0    0


1-3/2009

Osakkuusyritykset            463   0   662   15

Yhteisyritykset              20  141   146    8

Sisaryritykset (Kemira Oyj:n kautta)    0 2 304  8 950 258 455
-------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön tai tytäryhtiöiden johtoon kuuluville henkilöille ei ollut annettu
rahalainaa tai myönnetty takauksia tai muita vakuuksia vuonna 2010 tai 2009.KIINNITYKSET JA VASTUUSITOUMUKSET        31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

EUR '000


Taseen velkojen vakuudeksi annetut kiinnitykset


Rahoituslaitoslainat, emoyhtiön lainat       40 000     0     0

Annetut kiinnitykset,  emoyhtiön puolesta     53 000  34 000     0


Muut lainat                      100    100    100

Annetut kinnitykset                  102    102    102

------------------------------------------------------------------------------
Lainat yhteensä                  40 100    100    100
------------------------------------------------------------------------------
Annetut kiinnitykset yhteensä           53 102  34 102    102


Vastuusitoumukset


Annetut pantit

Omien sitoumusten puolesta               19    21     32

Takaukset

Omien sitoumusten puolesta             1 954   1 763   2 123

Muiden sitoumusten puolesta             1 911   4 226   2 483

Muut vastuut

Omien sitoumusten puolesta               3     2     2

------------------------------------------------------------------------------
Vastuusitoumukset yhteensä             3 887   6 012   4 640KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Hallitus päätti 28.4.2010 pitämässään kokouksessa omien osakkeiden hankinta- ja
luovutusvaltuuden käytöstä hallituksen palkkioiden maksamiseksi yhtiökokouksen
antaman valtuutuksen mukaisesti.

Grafia ry palkitsi huhtikuussa Tikkurilan myymäläkonseptin Vision Hopeahuipulla
sarjassa palvelumuotoilu. Grafian järjestämä Vuoden Huiput on Suomen merkittävin
markkinointiviestinnän ja muotoilun kilpailu. Tikkurila lanseerasi Visio
shop-in-shop -myymäläkonseptin Suomessa syksyllä 2009 samassa yhteydessä uuden
Avatint-sävytysjärjestelmän, tuoteuutuuksien ja Tunne Väri -kokoelman
kanssa.
 

                         1-3/2010/ 1-3/2009/ 1-12/2009/
TUNNUSLUVUT                    31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

Tulos / osake, perus ja laimennettu, EUR        0,08   -0,01    0,63

Liiketoiminnan rahavirta, EUR '000         -28 213  -25 278   62 454

Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR         -0,64   -0,57    1,42

Investoinnit, EUR '000                2 123   5 336   17 191

Investoinnit / liikevaihto, %             1,8 %   4,8 %   3,2 %

Osakkeita (1 000 kpl), keskimäärin          44 108  44 108   44 108

Osakkeita (1 000 kpl), kauden lopussa        44 108  44 108   44 108

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / osake,
EUR                          3,56   1,76    3,26

Omavaraisuusaste, %                 34,5 %  17,6 %   35,7 %

Nettovelkaantumisaste (gearing), %         101,0 %  272,3 %   90,0 %

Korolliset nettorahoitusvelat, EUR '000       158 671  212 131  129 538

Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE), % p.a.    16,6 %  16,2 %   17,7 %

Henkilökunta keskimäärin               3 605   3 772   3 757
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT


Osakekohtainen tulos (EPS)

Emoyhtiön omistajien osuus tilikauden voitosta
--------------------------------------------------------------
Keskimääräinen osakemäärä


Oma pääoma / osake

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa
--------------------------------------------------------------
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden päätöspäivänä


Liiketoiminnan rahavirrat/ osake

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat
--------------------------------------------------------------
Keskimääräinen osakemäärä


Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma x 100
--------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma -saadut ennakot


Nettovelkaantumisaste (gearing),  %

Korolliset nettorahoitusvelat x 100
--------------------------------------------------------------
Oma pääoma


Korolliset nettorahoitusvelat

Korolliset velat - rahamarkkinasijoitukset  - rahavarat


Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE), % p.a. **

Liikevoitto + osuus osakkuusyritysten tuloksista x 100
--------------------------------------------------------------
(Käyttöpääoma + valmiit aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet +

valmiit aineettomat hyödykkeet + osakkuusyrityssijoitukset)*


* keskimäärin kaudella

** toteutunut liikevoitto ja osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista otettu huomioon
kahdentoista kuukauden ajanjaksolta, joka päättyy katsauskauden lopussaEDELLISEN TILIKAUDEN TALOUDELLISET TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  KONSERNIN TULOSLASKELMA

EUR '000           1-3/2009 4-6/2009  7-9/2009 10-12/2009 1-12/2009


Liikevaihto          111 230 162 419   158 083   98 434  530 166

Liiketoiminnan muut tuotot     281   411     429    330   1 451

Kulut             -103 005 -136 063  -127 244  -98 810 -465 122

Poistot ja arvonalentumiset   -4 483  -4 684   -5 023   -4 590  -18 780
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto           4 023  22 083   26 245   -4 636  47 715


Nettorahoituskulut       -3 792  -3 340   -3 142   -1 774  -12 048

Osuus osakkuusyritysten
tuloksista             48    25      1     1    75
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja        279  18 768   23 104   -6 409  35 742

Tuloverot             -846  -4 797   -6 544   4 235  -7 952
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos         -567  13 971   16 560   -2 174  27 790


Muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot           -8 253  2 910     837   2 732  -1 774
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos
yhteensä            -8 820  16 881   17 397    558  26 016


Tilikauden tuloksen
jakautuminen

Emoyhtiön omistajille       -583  13 956   16 560   -2 174  27 759

Määräysvallattomille
omistajille             16    15      0     0    31
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos yhteensä     -567  13 971   16 560   -2 174  27 790


Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen

Emoyhtiön omistajille      -8 831  16 956   17 397    558  26 080

Määräysvallattomille
omistajille             11   -75      0     0    -64
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos
yhteensä            -8 820  16 881   17 397    558  26 016

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos
--------------------------------------------------------------------------------
Laimentamaton osakekohtainen
tulos (euroa)          -0,01   0,32    0,38   -0,05   0,63
--------------------------------------------------------------------------------
Laimennusvaikutuksella
oikaistu
osakekohtainen tulos (euroa)   -0,01   0,32    0,38   -0,05   0,63
KONSERNIN TASE

EUR '000


VARAT                  31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009


Pitkäaikaiset varat

Liikearvo                 67 604  68 144  68 139   68 261

Muut aineettomat hyödykkeet        32 958  34 419  34 424   33 713

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   113 994  115 914  115 244  114 857

Osuudet osakkuusyhtiöissä           691    729    770    774

Myytävissä olevat rahoitusvarat        885    908    922    929

Pitkäaikaiset saamiset           3 956   4 054   4 054   5 860

Saamiset etuuspohjaisista
eläkejärjestelyistä              801    800    805    439

Laskennalliset verosaamiset         2 046   2 037   2 091   2 368
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä       222 935  227 005  226 449  227 201
--------------------------------------------------------------------------------

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus              77 529  75 037  70 294   73 499

Lyhytaikaiset korolliset saamiset      1 092   1 005   1 039    288

Lyhytaikaiset korottomat saamiset     116 239  149 237  108 169   77 578

Rahavarat                 26 188  26 833  44 059   24 543
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä       221 048  252 112  223 561  175 908
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä              443 983  479 117  450 010  403 109


OMA PÄÄOMA JA VELAT           31.3.2009 30.6.2009 30.9.2009 31.12.2009


Osakepääoma                35 000  35 000  35 000   35 000

Muut rahastot                 359    359    359    359

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto     0     0     0   40 000

Muuntoerot                -27 000  -24 000  -23 163  -20 431

Kertyneet voittovarat           69 403  83 008  101 726   88 935
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma                   77 762  94 367  113 922  143 863
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomien omistajien osuus     155     0     0     0
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä            77 917  94 367  113 922  143 863
--------------------------------------------------------------------------------

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset korolliset velat      173 547  172 842  173 243  115 085

Eläkevelvoitteet              13 535  13 691  14 407   14 567

Varaukset                   341    359    378    411

Laskennalliset verovelat          8 380   9 052   9 364   9 607
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä       195 803  195 944  197 392  139 670
--------------------------------------------------------------------------------

Lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaiset korolliset velat       64 772  76 342  37 477   38 996

Lyhytaikaiset korottomat velat      105 132  110 492  100 347   80 181

Varaukset                   359   1 972    872    399
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä       170 263  188 806  138 696  119 576
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä       443 983  479 117  450 010  403 109


Yrityksestä

Osa kestävää pohjoistaTikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. www.tikkurilagroup.fi