Tikkurilan hallitus päätti osakepalkkiojärjestelmän muutoksista ja ansaintajakson 2019-2021 yksityiskohdista

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
19.12.2018 klo 9.00 (CET+1)

Tikkurilan hallitus päätti osakepalkkiojärjestelmän muutoksista ja ansaintajakson 2019-2021 yksityiskohdista

Tikkurila Oyj:n hallitus otti käyttöön konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän 2018-2022 kesäkuussa 2018. Hallitus päätti muuttaa ohjelman ehtoja muuttaakseen osan ansaintajakson 2019-2021 palkkiosta aikaperusteiseksi.

Mahdolliset suoriteperusteiset palkkiot ansaintajaksolta 2019-2021 maksetaan vuonna 2022 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Aikaperusteinen palkkio maksetaan kahdessa osassa, vuosina 2020 ja 2022. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkion saaminen edellyttää palkkion maksuhetkellä voimassaolevaa työ- tai toimisuhdetta. Järjestelmän perusteella ansaittuja palkkiomääriä leikataan, jos hallituksen maksettavalle palkkiolle asettamat rajat ylittyvät.

Tikkurilan johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2019-2021 kuuluu noin 20 avainhenkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019-2021 perustuu Tikkurila-konsernin keskimääräiseen käyttökatteeseen (EBITDA) perustuvaan laskennalliseen arvoon vuosina 2019-2021. Ansaintajakson 2019-2021 perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 130 000 Tikkurila Oyj:n osaketta. Lisäksi yhtiö maksaa palkkiosta osallistujille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut palkkion maksun yhteydessä.

Tikkurila Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Melisa Bärholm, SVP HR, matkapuh. 040 822 2549, melisa.barholm@tikkurila.com

Osa kestävää pohjoista 

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Yrityksestä

Osa kestävää pohjoistaTikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. www.tikkurilagroup.fi

Tilaa