Tikkurilan liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2018

Report this content

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
25.4.2018 klo 9.00 (CET+1)

Tikkurilan liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2018

Tikkurilan liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä 5,1 prosenttia 130,1 miljoonaan euroon (1-3/2017: 137,1). Oikaistu liikevoitto oli 3,6 (5,2) miljoonaa euroa eli 2,8 (3,8) prosenttia liikevaihdosta.

"Liikevaihtomme laski ensimmäisellä neljänneksellä SBU Eastin heikon kehityksen johdosta. SBU Eastin liikevaihto laski ennen kaikkea Venäjän pienempien myyntivolyymien, ruplan heikkenemisen ja Balkanin liiketoiminnoista luopumisen johdosta. Venäjän alhaisempaan kysyntään vaikuttivat kauppaketjujen konsolidaatiokehitys ja kylmä kevät, joka on lykännyt muun muassa infrastruktuurihankkeiden aloituksia.

SBU Westissä etenkin Puolan volyymit kasvoivat. Pohjoismaissa kevään viivästyminen, ajoituserot ennakkotoimituksissa ja pääsiäisestä johtunut vähäisempi kaupankäyntipäivien määrä vaikuttivat kielteisesti myyntivolyymeihin. Lisäksi Ruotsin kruunun heikkeneminen pienensi euromääräistä liikevaihtoa.

Kannattavuutemme ja katteemme heikkenivät selvästi korkeampien raaka-ainekustannusten johdosta. Tilanne jatkui haastavana, kun raaka-aineiden hinnat jatkoivat nousuaan, joskin hieman viime vuotta hitaammin, ja saatavuuden kanssa esiintyi ongelmia. Viime vuonna tehdyt myyntihintojen korotukset eivät ole riittäneet kompensoimaan raaka-aineiden hintainflaatiota. Kiinteät kulut olivat alhaisemmat kustannussäästöjen, vertailukautta pienempien toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottokulujen, valuuttakurssivaikutuksen ja Balkanin alueen liiketoiminnan divestoinnin johdosta.

Kasvatamme liikevaihtoamme tulevalla kesäsesongilla. Toimitusvarmuutemme on normaalilla tasolla ja markkinatilanne hyvä. Korotimme myyntihintojamme keskeisillä markkinoilla ensimmäisellä neljänneksellä, ja suunnittelemme lisää toimenpiteitä loppuvuodelle kompensoidaksemme merkittävää raaka-aineinflaatiota. Jatkamme tuoteportfolion ja tuotanto- ja logistiikkaverkoston optimointia sekä merkittäviä kustannustehokkuutta parantavia toimia kuluvan vuoden aikana", toteaa toimitusjohtaja Elisa Markula.

Avainluvut

(Milj. euroa) 1-3/2018 1-3/2017 Muutos-%
Konsernitieto    
Liikevaihto 130,1 137,1 -5,1 %
Oikaistu liikevoitto 3,6 5,2 -31,0 %
Oikaistu liikevoitto-%   2,8 % 3,8 %  
Tulos per osake, euroa -0,05 0,13 -137,9 %
Korollinen nettovelka (kauden lopussa) 133,8 89,2 49,9 %
Oma pääoma yhteensä (kauden lopussa) 173,5 217,4 -20,2 %
Varat yhteensä (kauden lopussa) 471,7 486,1 -3,0 %
Segmenttitieto      
SBU West, liikevaihto 100,5 99,0 1,5 %
SBU West, oikaistu liikevoitto 7,3 7,1 3,2 %
SBU East, liikevaihto 29,6 38,1 -22,3 %
SBU East, oikaistu liiketappio -2,7 -1,0 -166,0 %
Liikevaihto maittain      
Ruotsi 35,7 36,6 -2,5 %
Venäjä 21,0 26,2 -19,8 %
Suomi 26,9 28,4 -5,2 %
Puola 21,2 16,5 28,5 %

 

Taloudellinen kehitys tammi-maaliskuussa 2018

Alhaisemmat myyntivolyymit laskivat Tikkurila-konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoa 3 prosenttia. Useat valuutat, ennen kaikkea Venäjän rupla ja Ruotsin kruunu, heikentyivät euroon nähden, mikä laski liikevaihtoa. Myyntihintojen korotuksilla oli myönteinen vaikutus ja yritysmyynneillä kielteinen vaikutus liikevaihtoon.

Kannattavuutta heikensi vertailukautta korkeampi kustannustaso, mikä johtui raaka-ainekustannusten voimakkaasta noususta.

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni katsauskaudella selvästi alhaisemman kannattavuuden ja korkeamman nettokäyttöpääoman johdosta. Nettokäyttöpääoman määrä kasvoi korkeampien varastotasojen ja myyntisaamisten johdosta. Näistä syistä johtuen myös nettovelkaantumisaste nousi.

Saksan liiketoiminnan lopettamisesta on kirjattu ensimmäiselle vuosineljännekselle 3,6 miljoonaan euron kuluvaraus, joka heikentää katsauskauden nettotulosta ja siten myös osakekohtaista tulosta. Kuluvaraus ei sisälly oikaistuun liikevoittoon.

Markkinaosuuskehitys vuonna 2017

Tikkurilan markkinaosuus kauppa- ja rakennusmaaleissa vahvistui Venäjällä ja Puolassa. Kauppa- ja rakennusmaalien arvomääräinen markkinaosuus laski toimitusongelmien johdosta Ruotsissa vajaan prosenttiyksikön 36 prosenttiin ja Suomessa noin 4 prosenttiyksikköä. Suomessa Tikkurilan kauppa- ja rakennusmaalien markkinaosuus on yli 50 prosenttia.

Ohjeistus vuodelle 2018 ennallaan

Tikkurilan liikevaihdon arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton arvioidaan paranevan.


Tikkurila Oyj
Elisa Markula, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

Elisa Markula, toimitusjohtaja
matkapuh. 050 596 0978, elisa.markula@tikkurila.com 

Jukka Havia, CFO
matkapuh. 050 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com

Minna Avellan, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
matkapuh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com


Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

 

Tilaa