Tikkurilan liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2019 Myönteinen tuloskehitys jatkui

Report this content

Tikkurilan euromääräinen liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 129,1 miljoonaa euroa (1-3/2018: 130,1), laskua 0,7 prosenttia edellisvuoden tasosta. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 2,4 prosenttia. Oikaistu liikevoitto parani 8,2 (3,6) miljoonaan euroon, ja oli 6,3 (2,8) prosenttia liikevaihdosta.

Tikkurila Oyj  Liiketoimintakatsaus Q1  25.4.2019 klo 9.00 (CET+1)

”Liikevaihto kehittyi hyvin paikallisissa valuutoissa ja kasvoi erityisesti Puolassa ja Venäjällä. Euromääräinen liikevaihto oli hieman edellisvuoden tasoa alhaisempi Ruotsissa ja Suomessa, joissa siirsimme sesongin ennakkomyyntejä suunnitellusti toiselle neljännekselle. Tikkurilan myyntivolyymit kasvoivat hieman (1%) ensimmäisellä neljänneksellä.

Kannattavuus parani vertailukaudesta: oikaistu liikevoitto nousi 8,2 (3,6) miljoonaan euroon. Kiinteiden kustannusten tehostamisohjelma näkyi myönteisesti tuloskehityksessä. Jatkoimme ensimmäisellä neljänneksellä myyntihintojen korotuksia, jotta viime vuonna merkittävästi kohonneet raaka-ainekustannukset saadaan kompensoitua”, sanoo toimitusjohtaja Elisa Markula.

SBU Eastin euromääräinen liikevaihto nousi 7,9 prosenttia. Kannattavuus parani vertailukaudesta liikevaihdon kasvun ja kustannussäästöjen ansiosta. Ilman valuuttakurssimuutoksia liikevaihto kasvoi 13 prosenttia vertailukauteen verrattuna.

SBU Westissä etenkin Puolan liikevaihto kasvoi. Ruotsissa ja Suomessa liikevaihtoa laski myöhäisempään kevääseen siirretty sesonkimyynti. Ilman yritysjärjestelyjen ja valuuttakurssimuutosten vaikutuksia liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla. Kannattavuus sen sijaan parani.

Avainluvut

(Milj. euroa) 1-3/2019 1-3/2018 Muutos-%
Konsernitieto
Liikevaihto 129,1 130,1 -0,7 %
Liikevoitto 7,9 0,0
Oikaistu liikevoitto 8,2 3,6 126,5 %
Oikaistu liikevoitto-%   6,3 % 2,8 %
Kauden tulos 7,4 -2,1
Tulos per osake, euroa 0,17 -0,05
Korollinen nettovelka (kauden lopussa) 131,1 133,8 -2,0 %
Oma pääoma yhteensä (kauden lopussa) 160,5 173,5 -7,5 %
Varat yhteensä (kauden lopussa) 470,3 471,7 -0,3 %
Segmenttitieto  
SBU West, liikevaihto 97,2 100,5 -3,3 %
SBU West, liikevoitto 10,5 3,4 213,2 %
SBU West, oikaistu liikevoitto 10,6 7,3 45,7%
SBU East, liikevaihto 32,0 29,6 7,9 %
SBU East, liiketappio -0,7 -2,4 71,9 %
SBU East, oikaistu liiketappio -0,7 -2,7 74,9 %
Liikevaihto maittain    
Ruotsi 31,2 35,7 -12,4%
Venäjä 21,8 21,0 4,0 %
Suomi 26,6 26,9 -1,3 %
Puola 23,6 21,2 11,2 %

IFRS 16 standardia on sovellettu vuoden 2019 alusta lähtien. Historiallisia lukuja ei ole päivitetty vastaamaan IFRS 16-standardia.

Rahavirta investointien jälkeen parani katsauskaudella paremman kannattavuuden ja alhaisemman sitoutuneen nettokäyttöpääoman ansiosta. Nettokäyttöpääoma laski erityisesti matalampien varastotasojen ja kasvaneiden ostovelkojen johdosta. Nettovelkaantumisaste nousi hieman vertailukauteen nähden johtuen IFRS16 -standardiin siirtymisestä.

Markkinaosuuksien kehitys vuodelta 2018

Tikkurilan markkinaosuus kauppa- ja rakennusmaaleissa pysyi vahvana kaikilla markkina-alueilla, eikä niissä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Johto arvioi viime vuodelta valmistuneiden tietolähteiden pohjalta markkinaosuuksien pysyneen samana Venäjällä ja Suomessa sekä kasvaneen Puolassa ja Ruotsissa.

Ohjeistus vuodelle 2019 ennallaan

Tikkurilan liikevaihdon arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto paranee.

Tikkurila Oyj
Elisa Markula
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Elisa Markula, toimitusjohtaja matkapuh. 050 596 0978, elisa.markula@tikkurila.com  

Markus Melkko, CFO matkapuh. 040 531 1135, markus.melkko@tikkurila.com

Tikkurilan IR ja Viestintä ir.tikkurila@tikkurila.com

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.


www.tikkurilagroup.fi

Tilaa