Tikkurilan liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2017

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
26.10.2017 klo 9.00 (CET+1)

Tikkurilan liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2017

Tikkurilan liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 159,9 miljoonaa euroa (7-9/2016: 158,0). Oikaistu liikevoitto oli 21,9 (23,7) miljoonaa euroa eli 13,7 (15,0) prosenttia liikevaihdosta.

"Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli vertailukauden tasolla. SBU Eastin liikevaihto kasvoi etenkin paremman myyntimixin ja korkeampien myyntihintojen johdosta. Ruotsissa asiakkaille maksetut hyvitykset sekä Suomen ja Ruotsin alhaisemmat myyntivolyymit laskivat SBU Westin liikevaihtoa. Kysyntä kasvoi hieman Venäjällä ja Puolassa. Kolmannen neljänneksen kannattavuus saatiin pidettyä lähellä vertailukauden tasoa selvästi kohonneista raaka-ainekustannuksista huolimatta. Kannattavuuskehitys oli erityisen hyvää Venäjällä. Toimituskyvyn varmistamiseksi olemme nostaneet raaka-aine- ja lopputuotevarastojen tasoa eri puolilla konsernia.

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyneet korjaavat toimenpiteet edistyivät hyvin kolmannella vuosineljänneksellä. Valtaosa paikannetuista ongelmista on korjattu, ja olemme onnistuneet pääosin normalisoimaan toimintamme.

Osana tehostamisohjelmaa olemme päättäneet lopettaa Venäjän Stary Oskolissa sijaitsevan tehtaan ja varaston ja siirtää yksikön tuotannon Pietarin tehtaalle ensi vuoden aikana", toteaa vt. toimitusjohtaja, CFO Jukka Havia.

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 480,2 miljoonaa euroa (1-9/2016: 467,8). Oikaistu liikevoitto laski 47,1 (64,6) miljoonaan euroon eli 9,8 (13,8) prosenttiin liikevaihdosta.

 

Avainluvut       
(Milj. euroa) 7-9/2017 7-9/2016 Muutos-% 1-9/2017 1-9/2016 Muutos-%
Konsernitieto       
Liikevaihto 159,9 158,0 1,2 % 480,2 467,8 2,6 %
Oikaistu liikevoitto 21,9 23,7 -7,7 % 47,1 64,6 -27,1 %
Oikaistu liikevoitto-% 13,7 % 15,0 %   9,8 % 13,8 %  
Tulos per osake, euroa 0,36 0,43 -14,7 % 0,77 1,19 -35,2 %
Korollinen nettovelka (kauden lopussa) 99,8 64,1 55,7 % 99,8 64,1 55,7 %
Oma pääoma yhteensä (kauden lopussa) 203,5 211,5 -3,8 % 203,5 211,5 -3,8 %
Varat yhteensä (kauden lopussa) 473,1 451,0 4,9 % 473,1 451,0 4,9 %
Segmenttitieto          
SBU West, liikevaihto 101,6 104,9 -3,2 % 318,5 328,0 -2,9 %
SBU West, oikaistu liikevoitto 13,8 18,5 -25,2 % 36,5 55,0 -33,7 %
SBU East, liikevaihto 58,4 53,2 9,8 % 161,7 139,8 15,6 %
SBU East, oikaistu liikevoitto 8,7 6,1 43,3 % 14,2 13,1 8,4 %
Liikevaihto maittain          
Ruotsi 35,4 39,4 -10,3 % 114,0 124,2 -8,2 %
Venäjä 42,3 37,5 12,8 % 116,2 94,6 22,8 %
Suomi 22,7 23,2 -2,0 % 80,9 85,3 -5,2 %
Puola 22,3 20,8 7,0 % 61,7 57,1 8,1 %

 

Taloudellinen kehitys heinä-syyskuussa 2017

Tikkurila-konsernin vuoden 2017 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Alhaisemmat myyntivolyymit laskivat liikevaihtoa 2 prosenttia. Venäjällä alkuvuoden aikana tehdyillä myyntihintojen korotuksilla, myyntimixin paranemisella ja Venäjän ruplan vahvistumisella oli myönteinen vaikutus liikevaihtoon.

Kolmannen neljänneksen kannattavuus saatiin pidettyä lähellä vertailukauden tasoa selvästi kohonneista raaka-ainekustannuksista huolimatta.

Taloudellinen kehitys tammi-syyskuussa 2017

Tikkurila-konsernin tammi-syyskuun 2017 liikevaihto kasvoi etenkin vahvistuneen Venäjän ruplan johdosta. Myyntivolyymit olivat vertailukauden tasolla. Yritysmyynneillä oli liikevaihtoa alentava vaikutus.

Kannattavuutta heikensi vertailukautta korkeammat kustannukset, jotka liittyivät uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon, raaka-aine- ja pakkausmateriaalikustannusten nousuun sekä vertailukautta korkeampiin myyntipanostuksiin.

Liiketoiminnan alhaisempi kannattavuus sekä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta johtuneet kustannukset heikensivät katsauskauden liiketoiminnan rahavirtaa selvästi. Nettokäyttöpääoman määrä kasvoi korkeampien varastotasojen ja myyntisaamisten johdosta.

Muutoksia konsernin johdossa

Tikkurilan toimitusjohtaja Erkki Järvinen jätti yhtiön hallituksen päätöksellä syyskuun lopussa. Uuden toimitusjohtajan haku on käynnissä.

Tilikauden 2017 liikevaihto- ja liikevoittoennusteet ennallaan

Tikkurila arvioi tilikauden 2017 liikevaihdon olevan viime vuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton jäävän vuoden 2016 tasosta.


Tikkurila Oyj
Jukka Havia, vt. toimitusjohtaja, CFO

Lisätietoja:

Jukka Havia, vt. toimitusjohtaja, CFO
matkapuh. 050 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com

Minna Avellan, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
matkapuh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 14 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Yrityksestä

Osa kestävää pohjoistaTikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. www.tikkurilagroup.fi

Tilaa