Tikkurilan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
26.1.2018 klo 9.00 (CET+1)

Tikkurilan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Tikkurilan nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettävän 12.4.2018, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Harri Kerminen, Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Pia Rudengren ja Petteri Walldén. Lisäksi hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittavan Catherine Sahlgren ja Heikki Westerlund. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

Catherine Sahlgren, M.Sc. (Business Administration and Economics), syntynyt 1962, on toimitusjohtajana ruotsalaisessa kuluttajaelektroniikan ja laitteiden myyntiin erikoistuneessa Teknikmagasinetissa. Hän on tällä hetkellä Futuren ja Arkitektkopian hallituksissa. Hän on Ruotsin kansalainen ja asuu Ruotsissa.

Heikki Westerlund, KTM, syntynyt 1966, teki pitkin uran pohjoismaisessa pääomasijoitusyhtiössä CapMan Oyj:ssä, toimien viimeksi yhtiön toimitusjohtajana. Hän on tällä hetkellä Orion Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja Espoo Big Band r.y.:n hallituksen jäsen. Hän on Suomen kansalainen ja asuu Suomessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Petteri Walldén.

Palkkioiden osalta nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan. Ehdotetut vuosipalkkiot ovat: puheenjohtaja 64 000 euroa, varapuheenjohtaja ja jäsen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 40 000 euroa sekä muut hallituksen jäsenet 32 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia ehdotetaan maksettavaksi markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.-31.3.2018 on julkistettu.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona: jäsenen kotimaassa pidettävät kokoukset 600 euroa sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät kokoukset 1 200 euroa. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksettaisiin 600 euron kokouspalkkio. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tikkurilan nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

· Annika Paasikivi, Chief Operating Officer, Oras Invest Oy
· Reima Rytsölä, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
· Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
· Jari Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, Tikkurila Oyj (nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen)

Tikkurila Oyj
Jukka Havia, vt. toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Antti Kiuru, Tikkurila Oyj, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 686 488, antti.kiuru@tikkurila.com 
Annika Paasikivi, Tikkurila Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 524 9469


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 14 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

 

 

Yrityksestä

Osa kestävää pohjoistaTikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. www.tikkurilagroup.fi

Tilaa