Tikkurilan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Report this content

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
29.1.2021 klo 12.00

Tikkurilan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Tikkurilan nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 25.3.2021, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Lars Peter Lindfors, Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Andrey Pantyukhov, Catherine Sahlgren, Petteri Walldén ja Heikki Westerlund. Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Petteri Walldén.

Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden taustatiedot ovat saatavilla Tikkurilan internetsivuilla osoitteessa https://www.tikkurilagroup.com/fi/yhtiokokous-2021.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidettäisiin ennallaan ja että vuosipalkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 64 000 euroa, varapuheenjohtaja ja jäsen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 40 000 euroa sekä muut hallituksen jäsenet 32 000 euroa.

Vuosipalkkio maksetaan kokonaan käteisellä ja maksu tapahtuu joko kahden (2) viikon kuluessa 1.1 – 31.3.2021 liiketoimintakatsauksen julkistamisesta, ja mikäli hallituksen jäsenten toimikausi päättyisi tätä aikaisemmin, kahden (2) viikon kuluessa toimikauden päättymisestä.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettava palkkio kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois lukien päätökset ilman kokousta) pysyy ennallaan ja maksetaan seuraavasti: jäsenen kotimaassa pidettävät kokoukset 600 euroa sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät kokoukset 1 200 euroa. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksettaisiin 600 euron kokouspalkkio. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tikkurilan nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

  • Annika Paasikivi, toimitusjohtaja, Oras Invest Oy
  • Hanna Kaskela, johtaja, vastuullinen sijoittaminen (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma)
  • Patrick Lapveteläinen, sijoitusjohtaja (Sampo Oyj) ja hallituksen puheenjohtaja (Mandatum Life)
  • Jari Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, Tikkurila Oyj (nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen)

Tikkurila Oyj
Elisa Markula, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Annika Paasikivi, Tikkurila Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010 2868 100

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Tilaa