Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 - Hyvä tulos heikkenevässä markkinatilanteessa

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
7.11.2012 klo 9.00 (CET+1)
Heinä-syyskuu 2012 lyhyesti

 * Liikevaihto oli vertailukauden tasolla 191,7 miljoonassa eurossa (7-
  9/2011: 191,8).
 * Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 32,2 (31,0) miljoonaa
  euroa eli 16,8 (16,2) prosenttia liikevaihdosta.
 * Liikevoitto (EBIT) oli 31,4 (31,0) miljoonaa euroa eli 16,4 (16,2)
  prosenttia liikevaihdosta.
 * Kertaluonteiset erät olivat -0,7 (0,0) miljoonaa euroa.
 * Osakekohtainen tulos oli 0,51 (0,50) euroa.
 * Rahavirta investointien jälkeen oli 64,0 (38,5) miljoonaa euroa. Rahavirran
  parantumisen keskeisenä syynä on edellisvuoden vastaavaa aikaa parempi
  nettokäyttöpääoman kehitys.

Tammi-syyskuu 2012 lyhyesti

 * Liikevaihto nousi 4,8 prosenttia 550,1 miljoonaan euroon (1-9/2011: 524,6).
 * Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 77,1 (65,0) miljoonaa
  euroa eli 14,0 (12,4) prosenttia liikevaihdosta.
 * Liikevoitto (EBIT) oli 70,5 (65,0) miljoonaa euroa eli 12,8 (12,4)
  prosenttia liikevaihdosta.
 * Kertaluonteiset erät olivat -6,6 (0,0) miljoonaa euroa.
 * Osakekohtainen tulos oli 1,02 (0,92) euroa.

Tilikauden 2012 liikevaihto- ja liikevoittoennusteet

 * Tikkurila pitää 11.9.2012 päivittämänsä näkymät tilikaudelle 2012 ennallaan.
  Tikkurila arvioi raportoidun liikevoiton ylittävän 65 miljoonaa euroa (2011:
  61,2 milj. euroa) ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän 70
  miljoonaa euroa (62,7 milj. euroa). Raportoidun liikevaihdon arvioidaan
  ylittävän 660 miljoonaa euroa (644 milj. euroa).

 Avainluvut

 (Milj. euroa)        7-9/  7-9/ Muutos-%  1-9/  1-9/ Muutos-% 1-12/
               2012  2011      2012  2011      2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Tuloslaskelma

 Liikevaihto        191,7 191,8  -0,1 % 550,1 524,6  4,8 % 643,7

 Liikevoitto (EBIT) ilman
 kertaluonteisia eriä    32,2  31,0  3,8 %  77,1  65,0  18,7 %  62,7

 Liikevoitto-% (EBIT-%)
 ilman kertaluonteisia
 eriä           16,8 % 16,2 %      14,0 % 12,4 %      9,7 %

 Liikevoitto (EBIT)     31,4  31,0  1,5 %  70,5  65,0  8,5 %  61,2

 Liikevoitto-% (EBIT-%)  16,4 % 16,2 %      12,8 % 12,4 %      9,5 %

 Tulos ennen veroja     30,4  28,7  6,1 %  63,4  56,0  13,4 %  50,7

 Katsauskauden tulos     22,6  22,0  2,8 %  45,1  40,5  11,4 %  35,5

 Muita keskeisiä
 tunnuslukuja

 Tulos per osake, euroa   0,51  0,50  2,8 %  1,02  0,92  11,4 %  0,80

 Sidotun pääoman tuotto
 (ROCE), % rullaava    20,9 % 20,6 %      20,9 % 20,6 %      19,4 %

 Rahavirta investointien
 jälkeen           64,0  38,5  66,4 %  40,5  12,5 224,5 %  13,3

 Korollinen nettovelka
 kauden lopussa                     89,1 102,7 -13,2 %  99,4

 Nettovelkaantumisaste
 (gearing), %                     42,1 % 53,3 %      51,9 %

 Omavaraisuusaste, %                  43,6 % 41,0 %      44,1 %

 Henkilöstö kauden lopussa               3 358 3 721  -9,8 % 3 551


Toimitusjohtaja Erkki Järvinen:

"Yhä haastavammaksi muuttuneesta markkinatilanteesta huolimatta teimme hyvän
tuloksen kolmannella neljänneksellä. Operatiivinen liikevoittomme parani hieman
vertailukauden ennätykselliseltä tasolta. Kehitystä tukivat toiminnan
tehostaminen ja sitoutunut henkilöstömme, joka on tehnyt hyvää työtä. Lisäksi
saimme jonkin verran tukea suotuisista valuuttakurssimuutoksista.

Nostimme syyskuussa ennustettamme koko vuoden tuloksesta ja tarkensimme
arviotamme liikevaihdon kehityksestä. Pidämme näkymämme ennallaan eli arvioimme
kuluvan vuoden raportoidun liikevoiton ylittävän 65 miljoonaa euroa ja
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän 70 miljoonaa euroa. Raportoidun
liikevaihdon arvioimme ylittävän 660 miljoonaa euroa."

Katsausten julkistamismenettely

Tikkurila Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardiin 5.2b tekemien muutosten
mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella
osavuosikatsauksen olennaiset tiedot. Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-
syyskuulta 2012 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön
internetsivuilta www.tikkurilagroup.com/fi.

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus Tikkurilan tammi-syyskuun 2012 osavuosikatsauksesta
järjestetään tiedotusvälineille ja analyytikoille hotelli Kämpin Akseli Gallén-
Kallela -salissa (Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki) tänään 7.11.2012 klo
12.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuteen osallistujille on
tarjolla lounas samoissa tiloissa alkaen klo 11.30. Osavuosikatsausta
esittelevät toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua
osoitteesta www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat.Tikkurila Oyj
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Erkki Järvinen, toimitusjohtaja
matkapuh. 0400 455 913, erkki.jarvinen@tikkurila.com

Jukka Havia, CFO
matkapuh. 050 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com

Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö
matkapuh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com


Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille
helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.
Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa
valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi
Yrityksestä

Osa kestävää pohjoistaTikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. www.tikkurilagroup.fi