Tikkurilan puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2020

Report this content

Tikkurilan puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2020

Tikkurila Oyj
Puolivuosikatsaus
24.7.2020 klo 11.00

Tikkurilan kannattavuus parani selvästi toisella neljänneksellä

Alkuperäinen kannattavuusohjeistus palautettu, ei ohjeistusta liikevaihdolle

Tämä on tiivistelmä Tikkurilan puolivuosikatsauksesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja Tikkurilan verkkosivuilla.

Huhti−kesäkuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia 171,8 (169,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen* liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia.
 • Liiketulos (EBIT) kasvoi 56,2 prosenttia 33,1 (21,2) miljoonaan euroon ja oli 19,3 (12,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistu liiketulos kasvoi 49,2 prosenttia 34,7 (23,2) miljoonaan euroon ja oli 20,2 (13,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 67,6 prosenttia ja oli 0,61 (0,37) euroa.
 • Tikkurila palauttaa alkuperäisen ohjeistuksen oikaistun liiketuloksen osalta, mutta ei anna ohjeistusta vuoden 2020 liikevaihdolle johtuen odotettavissa olevista kysyntävaihteluista.

Tammi−kesäkuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 2,0 prosenttia 304,8 (298,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen* liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia.
 • Liiketulos (EBIT) kasvoi 43,3 prosenttia 41,7 (29,1) miljoonaan euroon ja oli 13,7 (9,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistu liiketulos kasvoi 37,6 prosenttia 43,2 (31,4) miljoonaan euroon ja oli 14,2 (10,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 30,9 prosenttia ja oli 0,70 (0,53) euroa.

* Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssimuutoksia, yritysmyyntejä tai liiketoimintojen sulkemisia.

Ohjeistus vuodelle 2020

 • Koska ensimmäinen puolivuosi oli vahva, Tikkurila palauttaa alkuperäisen ohjeistuksen vuoden 2020 kannattavuudesta. Koko vuoden oikaistun liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta (2019: 46,4 milj. euroa).
 • Tikkurila ei anna ohjeistusta vuoden 2020 liikevaihdosta, koska odottaa kysynnän heilahtelevan kaikissa asiakasryhmissä.

Ohjeistuksen taustaoletukset

Tikkurila perui ohjeistuksensa vuodelle 2020 (27.3.2020) johtuen heikentyneestä näkyvyydestä sekä lisääntyneestä epävarmuudesta. Päätöksen taustalla olivat koronaviruspandemia ja sitä seuranneet paikallisten viranomaisten säätämät rajoitukset, jotka vaikuttivat Tikkurilan liiketoimintaympäristöön.

Toisen neljänneksen aikana kysyntä vaihteli nopeasti ja merkittävästi Tikkurilan päämarkkinoilla, mutta kaiken kaikkiaan toinen neljännes ja ensimmäinen puolivuosi olivat vahvoja. Koronaviruspandemian vaikutuksia Tikkurilan liiketoimintaan on kuvattu tämän puolivuosikatsauksen eri osioissa tarkemmin.

Maalin kysyntään ja makrotaloudelliseen kehitykseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä. Tikkurila olettaa kauppa- ja rakennusmaalien kysynnän normalisoituvan toisen neljänneksen lopun poikkeukselliselta tasolta. Negatiivisen BKT-kehityksen uskotaan vaikuttavan ammattilais- ja teollisuusmaalien myyntiin kaikilla markkinoilla, vaikka näidenkin maalien kysyntä elpyi toisen neljänneksen lopussa. Kauppa- ja rakennusmaaleissa asiakkaat tekevät tilauksensa keskimäärin verrattain lyhyellä varoitusajalla, joten ennusteet heijastavat aina vain kyseisen hetken kysyntää. Tämän takia näkyvyys on yhä poikkeuksellisen heikko.

Elisa Markula, toimitusjohtaja

Toisen vuosineljänneksen aikana maalin kysyntä vaihteli nopeasti ja merkittävästi Tikkurilan päämarkkinoilla. Kokonaisuudessaan suorituksemme oli kuitenkin vuosineljänneksellä vahvaa, mikä johtui neljänneksen lopulla koetusta nopeasta elpymisestä: kesäkuussa liikevaihto kasvoi 24 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Oikaistu liiketulos parani 49 prosenttia 34,7 miljoonaan euroon. Kannattavuuden parantumisen taustalla oli ennen kaikkea neljänneksen lopun poikkeuksellisen kova kuluttajamyynti kaikilla Tikkurilan päämarkkina-alueilla. Kannattavuutta nosti lisäksi aktiivinen katehallinta, jatkamamme tehostamistoimenpiteet sekä tilapäiset kustannussäästöt. Parantunut kannattavuus näkyi myönteisesti rahavirrassamme.

Liikevaihtomme kasvoi toisella neljänneksellä yhden prosentin ja viisi prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta. Huhtikuussa myynti laski kaikilla markkinoilla, kun maiden hallitukset rajoittivat ihmisten liikkumista hidastaakseen koronaviruspandemian leviämistä. Toukokuussa alkoi kuitenkin nopea kuluttajavetoinen kauppa- ja rakennusmaalien myynnin piristyminen. Kysynnän elpyminen oli vahvinta Suomessa ja Ruotsissa, joissa erityisesti ulkomaalien kysyntä kasvoi poikkeuksellisen paljon. Puolassa kysyntä kasvoi kaikissa kauppa- ja rakennusmaalisegmenteissä. Venäjällä rajoitukset olivat tiukempia ja kestivät pidempään. Suurimmissa kaupungeissa määrättiin ulkonaliikkumiskieltoja, ja suurin osa vähittäiskaupoista oli suljettuna toukokuun loppuun saakka. Venäjällä elpyminen alkoi siten myöhemmin, mutta jo kesäkuussa myyntimme kasvoi kaksinumeroisin prosentein.

Puolet myynnistämme on kuluttajamyyntiä ja toinen puolikas koostuu ammattilais- ja teollisuusasiakkaista. Toisella neljänneksellä koronaviruspandemia vaikutti ennakoidusti negatiivisesti ammattilais- ja teollisuusliiketoimintaan, mutta molemmissa lasku jäi lopulta prosenteissa yksinumeroiseksi. Paikallisilla markkinoilla toimivilla puuteollisuusasiakkailla liikevaihtomme kasvoi edelleen, mutta metalliteollisuusmaaleissa liikevaihto laski yleisesti heikomman kysynnän seurauksena. Ammattilaismaalien osalta kysyntä elpyi selvästi kesäkuussa, erityisesti Puolassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Kannattavuutemme oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kaiken kaikkiaan vahva, minkä johdosta palautimme alkuperäisen vuoden 2020 ohjeistuksen oikaistusta liiketuloksesta. Liikevaihdon suhteen loppusesongin ja sen jälkeisen ajan näkyvyys on kuitenkin yhä heikko. Odotamme poikkeuksellisen korkean kauppa- ja rakennusmaalien kuluttajakysynnän normalisoituvan. 

Avainluvut

Milj. euroa 4-6/2020 4-6/2019 Muutos % 1-6/2020 1-6/2019 Muutos % 1-12/2019
Liikevaihto  171,8 169,7 +1,3 % 304,8 298,8 +2,0 % 563,8
Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu* +4,6 % +4,2 % +1,4 %
Liiketulos (EBIT) 33,1 21,2 +56,2 % 41,7 29,1 +43,3 % 43,9
Liiketulos-% (EBIT-%) 19,3 % 12,5 % 13,7 % 9,7 % 7,8 %
Oikaistu liiketulos 34,7 23,2 +49,2 % 43,2 31,4 +37,6 % 46,4
Oikaistu
liiketulos-% 
20,2 % 13,7 % 14,2 % 10,5 % 8,2 %
Tulos ennen veroja 34,3 20,9 +64,2 % 39,1 30,6 +27,7 % 44,2
Katsauskauden tulos 27,0 16,1 +67,5 % 30,8 23,5 +30,9 % 33,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,61 0,37 +67,6 % 0,70 0,53 +30,9 % 0,75
Korollinen nettovelka, kauden lopussa 96,9 151,8 -36,2 % 78,4
Oma pääoma yhteensä, kauden lopussa 173,8 161,1 +7,8 % 171,9
Varat yhteensä, kauden lopussa 561,8 530,3 +5,9 % 437,1
Omavaraisuusaste, % 30,9 % 30,4 % 39,3 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 55,8 % 94,2 % 45,6 %
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), %, rullaava 20,5 % 12,2 % 15,4 %
Rahavirta investointien jälkeen 11,4 -12,0 +194,9 % -5,9 -30,1 +80,2 % 52,7
 

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys

Toimitusjohtaja Elisa Markula esittelee tuloksen englanniksi sijoittajille, analyytikoille ja medialle webcast-lähetyksessä, joka alkaa tänään klo 13.00. Talousjohtaja Markus Melkko on myös mukana lähetyksessä vastaamassa kysymyksiin.

Webcast-linkki:

https://tikkurila.videosync.fi/2020-q2-result

Puhelinkonferenssi

Kysymyksiä voi kysyä vain puhelimitse.

 • Suomi: +358 981 710 310

 • Ruotsi: +46 856 642 651
 • Iso-Britannia: +44 333 300 0804
 • Yhdysvallat: +1 631 913 1422
 

Neuvottelutunnus: 73262721#

Puolivuosikatsaus ja esitysmateriaali ovat saatavilla Tikkurilan verkkosivuilla ennen tilaisuuden alkamista (https://www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat). Webcast-lähetyksen taltiointi on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:

Elisa Markula, toimitusjohtaja
+358 50 596 0978 elisa.markula@tikkurila.com

Markus Melkko, talousjohtaja
+358 40 531 1135 markus.melkko@tikkurila.com

Tapio Pesola, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
+358 44 373 4693 ir@tikkurila.com

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 600 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi