Tikkurilan puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021: Tikkurilan liikevaihto kasvoi ja kannattavuus pysyi hyvällä tasolla

Tikkurila Oyj
Puolivuosikatsaus
23.7.2021 klo 9.30

Tämä on tiivistelmä Tikkurilan puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla Tikkurilan internet-sivuilla.

Huhti−kesäkuu 2021 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia 184,5 (171,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvoi 9,1 prosenttia.
  • Liiketulos (EBIT) laski 52,4 prosenttia 15,8 (33,1) miljoonaan euroon ja oli 8,5 (19,3) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta laskivat PPG:n ostotarjoukseen liittyvät kulut, 11,4 miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.
  • Oikaistu liiketulos laski 21,5 prosenttia 27,2 (34,7) miljoonaan euroon ja oli 14,8 (20,2) prosenttia liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos laski 55,0 prosenttia ja oli 0,28 (0,61) euroa.
  • PPG Industries, Inc.:in tekemä vapaaehtoinen suositeltu käteisostotarjous kaikista Tikkurilan osakkeista toteutui 10.6.2021. PPG Industries Inc.:n välillisesti kokonaan omistaman tytäryhtiön PPG Finland Oy:n omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista oli 97,3 prosenttia 30.6.2021. PPG Finland Oy:n oikeus ja velvollisuus lunastaa Tikkurila Oyj:n vähemmistöosakkeet on 14.6.2021 rekisteröity kaupparekisteriin.

Tammi−kesäkuu 2021 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia 329,9 (304,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvoi 10,7 prosenttia.
  • Liiketulos (EBIT) laski 23,5 prosenttia 31,9 (41,7) miljoonaan euroon ja oli 9,7 (13,7) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta laskivat PPG:n ostotarjoukseen liittyvät kulut, 12,9 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
  • Oikaistu liiketulos kasvoi 3,7 prosenttia 44,8 (43,2) miljoonaan euroon ja oli 13,6 (14,2) prosenttia liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,58 (0,70) euroa.

Ohjeistus vuodelle 2021

  • PPG Industries, Inc.:n ostotarjouksen toteuduttua 10.6.2021 Tikkurila ei anna ohjeistusta vuodelle 2021. Tämän seurauksena ensimmäisen neljänneksen liiketoimintakatsauksessa 28.4.2021 annettu ohjeistus ei ole enää voimassa.

Markus Melkko, va. toimitusjohtaja ja talousjohtaja:

Toisella neljänneksellä Tikkurilan tuloskehitys pysyi hyvänä, ja korkealaatuisten tuotebrändien kysyntä jatkui vahvana. Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia, ja liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvoi 9 prosenttia. Oikaistu liiketulos laski -21 prosenttia vuoden 2020 toisen neljänneksen ennätyksellisen vahvasta vertailukaudesta. Oikaistu liikevoittoprosentti oli lähes 15 prosenttia toisella neljänneksellä.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla maaliteollisuus maailmanlaajuisesti on kohdannut ennen näkemättömiä rajoitteita raaka-aineiden saatavuudessa, ja tämä kehitys on kiihtynyt toisella neljänneksellä. Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien kustannusten nousu vaikutti kustannustasoomme, ja samanaikaisesti ilmenneet raaka-aineiden saatavuusongelmat vaikuttivat kykyymme palvella asiakkaitamme.

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto kasvoi 8 prosenttia vertailukaudesta (11 prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta), ja oikaistu liikevoitto kasvoi 4 prosenttia vuoden 2020 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. PPG:n ostotarjouksen toteuttamisen johdosta Tikkurilan liiketulos sisältää 12,9 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka koostuvat neuvonantajapalkkioista ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmiin liittyvistä kuluista. 

Tikkurilan kauppa- ja rakennusmaalien liikevaihto kasvoi sekä ulko- että sisämaaleissa. Liikevaihto kasvoi kaikilla päämarkkina-alueilla, paitsi Suomessa, jossa toinen neljännes jäi hieman vertailukaudesta. Teollisuusmaalien liikevaihto kasvoi vertailukaudesta sekä metalli- että puuteollisuusmaaleissa.

Vaihtelevista koronarajoituksista huolimatta Tikkurilan toimintamaissa olemme pysyneet täysin toimintakykyisenä myös toisella neljänneksellä.

Odotamme, että raaka-aineiden hinnannousu ja rajoitteet joidenkin raaka-aineiden saatavuudessa jatkuvat vuoden 2021 toisella puoliskolla. Keskitymme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla myös raaka-aineiden saatavuusrajoitteiden jatkuessa. Turvaamme kannattavuuttamme tässä inflaatioympäristössä järkevällä katehallinnalla ja harkituilla hinnankorotuksilla.

PPG Industries, Inc. toteutti vapaaehtoisen ostotarjouksen 10.6.2021. Kesäkuun 2021 lopussa PPG Industries, Inc.:n omistusosuus kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden kautta oli 97,3 prosenttia Tikkurilan osakkeista ja äänistä. PPG on aloittanut osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn koskien vähemmistöosakkeita.

Avainluvut

Milj. euroa

4-6/2021 4-6/2020 Muutos % 1-6/2021 1-6/2020 Muutos % 1-12/2020
Liikevaihto  184,5 171,8 +7,4% 329,9 304,8 +8,3% 582,0
Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu 1) 15,6 +9,1% 32,7 +10,7%
Liiketulos (EBIT) 15,8 33,1 -52,4% 31,9 41,7 -23,5% 61,1
Liiketulos-% (EBIT-%) 8,5% 19,3% -10,7%-p* 9,7% 13,7% -4,0%-p* 10,5%
Oikaistu liiketulos 27,2 34,7 -21,5% 44,8 43,2 +3,7% 63,8
Oikaistu
liiketulos-% 
14,8% 20,2% -5,4 %-p* 13,6% 14,2% -0,6 %-p* 11,0%
Tulos ennen veroja 15,5 34,3 -54,8% 32,1 39,1 -18,1% 54,9
Katsauskauden tulos 12,2 27,0 -55,0% 25,7 30,8 -16,6% 43,1
Osakekohtainen tulos, euroa 0,28 0,61 -55,0% 0,58 0,70 -16,6% 0,98
Korollinen nettovelka, kauden lopussa 58,4 96,9 -39,7% 12,1
Oma pääoma yhteensä, kauden lopussa 204,8 173,8 +17,9% 181,4
Varat yhteensä, kauden lopussa 523,2 561,8 -6,9% 441,6
Omavaraisuusaste, % 39,2% 30,9% 41,1%
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 28,5% 55,8% 6,7%
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), %, rullaava 21,0% 20,5% 24,0%
Rahavirta investointien jälkeen -7,9 11,4 -169,4% -40,1 -5,9 -575,0% 92,0

1) Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssivaikutusta.
* prosenttiyksikköä.

Konferenssipuhelu

Tikkurila ei järjestä konferenssipuhelua analyytikoille ja sijoittajille koskien vuoden 2021 puolivuosikatsausta.

Lisätietoja:

Markus Melkko, va. toimitusjohtaja ja talousjohtaja

Kaikki yhteydenotot CEO Officen kautta, puh. 044 314 1381

Tikkurilan Viestintä
Communications.Tikkurila@tikkurila.com.

 

Liite: Tikkurilan Puolivuosikatsaus 2021

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 600 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2020. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi