Tikkurilan puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2017- Liikevaihto vakaa, kannattavuuden parantamiseksi käynnistetty tehostamisohjelma

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
4.8.2017 klo 9.00 (CET+1)

Tikkurilan puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2017
- Liikevaihto vakaa, kannattavuuden parantamiseksi käynnistetty tehostamisohjelma

Huhti-kesäkuu 2017 lyhyesti

 • Liikevaihto oli toisella neljänneksellä 183,2 miljoonaa euroa (4-6/2016: 179,3).
 • Oikaistu liikevoitto oli 20,0 (28,4) miljoonaa euroa eli 10,9 (15,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 20,0 (27,6) miljoonaa euroa eli 10,9 (15,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,28 (0,54) euroa.

Tammi-kesäkuu 2017 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 320,2 miljoonaa euroa (1-6/2016: 309,8).
 • Oikaistu liikevoitto oli 25,2 (40,9) miljoonaa euroa eli 7,9 (13,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 25,2 (40,1) miljoonaa euroa eli 7,9 (13,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,41 (0,77) euroa.

Tilikauden 2017 liikevaihto- ja liikevoittoennusteet (päivitetty 13.7.2017) 

 • Tikkurila arvioi tilikauden 2017 liikevaihdon olevan viime vuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton jäävän vuoden 2016 tasosta.
   
   

       

Avainluvut        
(Milj. euroa) 4-6/
2017
4-6/
2016
Muutos-% 1-6/
2017
1-6/
2016
Muutos-% 1-12/
2016
Tuloslaskelma        
Liikevaihto 183,2 179,3 2,1 % 320,2 309,8 3,4 % 572,0
Oikaistu liikevoitto 20,0 28,4 -29,6 % 25,2 40,9 -38,4 % 54,0
Oikaistu liikevoitto-% 10,9 % 15,8 %   7,9 % 13,2 %   9,4 %
Liikevoitto (EBIT) 20,0 27,6 -27,7 % 25,2 40,1 -37,2 % 53,1
Liikevoitto-% (EBIT-%) 10,9 % 15,4 %   7,9 % 13,0 %   9,3 %
Tulos ennen veroja 16,4 28,9 -43,2 % 23,7 42,5 -44,1 % 57,4
Katsauskauden tulos 12,5 23,9 -47,7 % 18,1 33,9 -46,6 % 44,5
Muita keskeisiä tunnuslukuja              
Tulos per osake, euroa 0,28 0,54 -47,7 % 0,41 0,77 -46,6 % 1,01
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), %, rullaava 12,9 % 19,6 %   12,9 % 19,6 %   18,5 %
Rahavirta investointien jälkeen -33,4 -23,2 -44,0 % -63,9 -56,7 -12,7 % 22,7
Korollinen nettovelka kauden lopussa     157,2 135,2 16,3 % 58,7
Nettovelkaantumisaste (gearing), %     83,3 % 70,2 %   28,1 %
Omavaraisuusaste, %     34,8 % 36,6 %   50,9 %
Henkilöstö kauden lopussa     3 228 3 157 2,2 % 3 033

       
       
Toimitusjohtaja Erkki Järvinen:

"Toisen vuosineljänneksen tulos jäi kauaksi odotuksistamme. Myyntivolyymimme olivat ennakoitua alhaisemmalla tasolla johtuen heikoista sääolosuhteista sekä raaka-aineiden saatavuuteen ja uuteen toiminnanohjausjärjestelmään liittyvistä ongelmista Ruotsissa ja Suomessa. Lisäksi kohonneet raaka-ainehinnat, uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja panostukset myynnin edistämiseen nostivat kustannustasoamme merkittävästi.

Liikevaihdon kasvattaminen on edelleen korkealla prioriteettilistallamme. Keskitymme normalisoimaan toimintamme ja palautamme toimitusvarmuutemme aiemmalle erinomaiselle tasolle. Tulemme vahvistamaan kilpailukykyämme uudisrakentamisessa sekä ammattilaisten ja teollisten asiakkaiden palvelemisessa, mikä tasapainottaa myös toimintamme kausiluontoisuutta. Jatkamme selektiivisiä myyntihintojen korotuksia raaka-ainekustannusten kohoamisen johdosta.

Olemme käynnistäneet laajamittaisen tehostamisohjelman kannattavuuden parantamiseksi. Ohjelman tavoitteena on vähintään 30 miljoonan euron säästöjen saavuttaminen. Osana ohjelmaa olemme käynnistäneet selvityksen tulevaisuuden tuotantoverkostostamme. Jatkamme myös aiemmin aloitettua organisaatio- ja rakennemuutosta, jonka tavoitteena on selkeyttää päätöksentekoa ja vastuita sekä poistaa päällekkäisyyksiä. Parantunut kustannuskilpailukyky tulee tukemaan Tikkurilaa kasvun hakemisessa."

Näkymät vuodelle 2017

Tikkurilan keskeisistä markkinoista Ruotsin ja Puolan kohtuullisen vahvan talouskasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2017. Myös Suomen ja Venäjän talouksien arvioidaan kasvavan hieman. Maalinkysynnän arvioidaan kasvavan maltillisesti Tikkurilan toiminta-alueella kuluvan vuoden aikana. Ammattilaissegmentin merkitys kasvaa, mikä vaikuttaa Tikkurila-konsernin myynnin jakaumaan.

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyneiden ongelmien vuoksi Tikkurila ei pystynyt ensimmäisellä vuosipuoliskolla vastaamaan täysimääräisesti markkinoiden kysyntään. Toiminnanohjausjärjestelmään liittyvät ongelmat on saatu valtaosin ratkaistua, mutta ne tulevat vaikuttamaan toimintaamme vielä jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Raaka-ainehintojen arvioidaan nousevan, mutta Tikkurila pyrkii kompensoimaan vaikutusta tehostamalla raaka-ainehankintaansa, lisäämällä paikallista hankintaa Venäjällä sekä myyntihintojen korotuksilla. Lisäksi titaanidioksidin saatavuuteen liittyy riskejä.

Rakennejärjestelyt ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto tulevat aiheuttamaan lisäkustannuksia.

Ohjeistus vuodelle 2017 (päivitetty 13.7.2017)

Tikkurila arvioi tilikauden 2017 liikevaihdon olevan viime vuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton jäävän vuoden 2016 tasosta.

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys

Tiedotustilaisuus Tikkurilan tammi-kesäkuun 2017 puolivuosikatsauksesta järjestetään tiedotusvälineille ja analyytikoille hotelli Kämpin Akseli Gallen-Kallela -salissa (Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki) tänään 4.8.2017 klo 12.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuteen osallistujille on tarjolla lounas samoissa tiloissa alkaen klo 11.30. Tulosta esittelevät toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia.

Englanninkielinen webcast-lähetys järjestetään 4.8.2017 klo 15.00, ja se on seurattavissa internetin kautta osoitteessa www.tikkurilagroup.fi. Webcast-lähetyksen yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla:

+358 (0)9 7479 0404 (soittajat, Suomi)
+44 (0)33 0336 9411 (soittajat, UK)
+1 719 325 2202 (soittajat, USA)
Osallistujatunnus: 5196100

Webcast-lähetyksen taltiointi on saatavilla osoitteessa www.tikkurilagroup.fi/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.

Puolivuosikatsaus ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua osoitteesta www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat.


Tikkurila Oyj
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Erkki Järvinen, toimitusjohtaja
matkapuh. 0400 455 913, erkki.jarvinen@tikkurila.com

Jukka Havia, CFO
matkapuh. 050 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com

Minna Avellan, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
matkapuh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 14 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Yrityksestä

Osa kestävää pohjoistaTikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 600 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. www.tikkurilagroup.com