Tikkurilan taloudelliset tavoitteet pidetään ennallaan, aikajännettä väljennetään

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
14.6.2016 klo 8.00 (CET+1)

Tikkurilan taloudelliset tavoitteet pidetään ennallaan, aikajännettä väljennetään

Tikkurilan hallitus on päättänyt pitää ennallaan vuonna 2012 konsernille asetetut taloudelliset tavoitteet, mutta väljentää toteutumisen mittaamisen ajankohtaa. Päätöksen taustalla on etenkin Venäjän markkinatilanne, joka muuttui vaikeaksi nopeasti tavoitteiden asettamisen jälkeen. Tavoitteiden toteutumista oli tarkoitus mitata viisivuotisen ajanjakson (2013-2017) jälkeen vuonna 2018. Nyt tavoitteet asetetaan pitkälle aikavälille ja aikajännettä tarkennetaan tarvittaessa markkinanäkymien selkiydyttyä.

Tikkurilan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Liikevaihto: Liikevaihto 1 miljardi euroa
Suhteellinen kannattavuus: Operatiivinen liikevoittomarginaali (EBIT) yli 12 prosenttia
Pääoman tuotto: Operatiivinen sidotun pääoman tuotto (ROCE) yli 20 prosenttia
Taserakenne: Nettovelkaantumisaste alle 70 prosenttia

"Tikkurila on kannattava ja vakavarainen yhtiö, ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen aikajännettä väljennetään nimenomaan kasvutavoitteen haastavuuden johdosta. Venäjän painoarvo on Tikkurilalle niin merkittävä, etteivät muiden markkinoiden hyvä kehitys tai käynnissä olevat kasvuhankkeet ole riittäneet kompensoimaan Venäjän liikevaihtomme nopeaa pudotusta, joka on johtunut etenkin paikallisen valuutan voimakkaasta heikkenemisestä. Kasvun hakeminen kaikista asiakassegmenteistä on kuitenkin edelleen korkealla prioriteettilistallamme ja jatkamme toimia sen edistämiseksi", toteaa toimitusjohtaja Erkki Järvinen

 
Tikkurila Oyj
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja 

 
Lisätietoja:
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja
matkapuh. 0400 455 913, erkki.jarvinen@tikkurila.com


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 16 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Yrityksestä

Osa kestävää pohjoistaTikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 600 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. www.tikkurilagroup.com

Tilaa