• news.cision.com/
  • Tikkurila/
  • Tikkurilan taloudelliset tavoitteet uudistettu Vaihtoehtoisia ratkaisuja Venäjän uusinvestoinnille selvitetään

Tikkurilan taloudelliset tavoitteet uudistettu Vaihtoehtoisia ratkaisuja Venäjän uusinvestoinnille selvitetään

Report this content

Tikkurilan hallitus on hyväksynyt yhtiön strategian vuosille 2019-2022, uudistanut yhtiön taloudelliset tavoitteet sekä selvittää vaihtoehtoisia ratkaisuja Venäjälle suunnitellulle tehdasinvestoinnille.

Pörssitiedote Sisäpiiritieto 25.4.2019 klo 9.10

Tikkurilan strategian painopistealueet ovat kannattava kasvu, kilpailukykyä parantava tehokkuus sekä Tikkurilan arvoihin perustuva yrityskulttuuri. Tikkurilan tavoitteena on kasvaa markkina-alueillaan kokonaismarkkinaa nopeammin. Tikkurila haluaa kestävän kehityksen lupaustensa mukaisesti nopeuttaa siirtymistä vesiohenteisiin maalituotteisiin ja edistää niiden käyttöä.

Tikkurilan visio ja missio on yhdistetty yhdeksi tarkoitukseksi: ”Luomme vastuullisesti pohjoismaisia laatupintoja, joilla on merkitystä”. Vastuullinen tapa toimia ja edistää ympäristön hyvinvointia on keskeinen osa strategiaa.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Tikkurila on strategiatyön yhteydessä uudistanut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Liikevaihdon osalta tavoite on sidottu markkinoiden kasvuun. Kannattavuuden, pääoman tuoton ja taserakenteen osalta pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet on pidetty ennallaan. Tavoitteet ovat:

  • Liikevaihto: Tikkurilan tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu
  • Suhteellinen kannattavuustavoite: oikaistu liikevoitto yli 12 prosenttia
  • Operatiivinen sidotun pääoman tuotto (ROCE): yli 20 prosenttia
  • Taserakenne: nettovelkaantumisaste alle 70 prosenttia  

Osingonjakopolitiikka säilyy ennallaan.

Tikkurila selvittää vaihtoehtoisia ratkaisuja tehtaan uusinvestoinnille Venäjällä

Tikkurila on vuodesta 2017 suunnitellut liuotinohenteisen tehtaan rakentamista Venäjälle. Osana strategiatyötään Tikkurila on uudelleenarvioinut suunniteltua investointia markkinoiden kehityksen ja tehdasinvestoinnin kannattavuuden näkökulmista. Arvioitu investoinnin tuotto ei yllä yhtiön tavoitetasolle. Venäjän liiketoiminnan kasvua tukeakseen Tikkurila selvittää kuitenkin muita vaihtoehtoja.

Suunnitellusta investoinnista aiheutuneet kustannukset ovat yhteensä noin 2,0 miljoonaa euroa, jotka kirjataan kuluksi toiselle neljännekselle.

”Olemme sitoutuneita kehittämään liiketoimintaamme Venäjällä, joka oli Tikkurilan suurin markkina-alue vuonna 2018. Tikkurila on Venäjällä kauppa- ja rakennusmaalien selkeä markkinajohtaja, ja vahvistamme asemaamme lisäämällä markkinointi- ja myyntipanostuksia Venäjällä. Panostamme etenkin vesiohenteisten tuotteiden myynnin kasvattamiseen. Vesiohenteiset maalit ovat turvallisin vaihtoehto ympäristön ja paremman sisäilman kannalta ja niiden myynti vastaa jo yli 75 prosenttia Tikkurilan kauppa- ja rakennusmaalien myynnistä Venäjällä. Teemme jatkuvasti parannus- ja lisäinvestointeja vesiohenteiseen tehtaaseemme Pietarissa”, sanoo toimitusjohtaja Elisa Markula.

Tikkurila avasi Venäjän ensimmäisen modernin maalitehtaan Pietariin vuonna 1995. Tikkurilalla on Pietarissa Venäjällä kolme maalitehdasta.

Tikkurila Oyj
Elisa Markula
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Elisa Markula, toimitusjohtaja, matkapuh. 050 596 0978, elisa.markula@tikkurila.com

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.


www.tikkurilagroup.fi

Tilaa