Tikkurilan tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2014 - Volyymit vakaalla tasolla, ruplan romahdus syvensi viimeisen vuosineljänneksen tappiota

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
10.2.2015 klo 9.00 (CET+1)
Tikkurilan tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2014
- Volyymit vakaalla tasolla, ruplan romahdus syvensi viimeisen vuosineljänneksen
tappiota

Vuosi 2014 lyhyesti

 * Liikevaihto laski 5,3 prosenttia 618,4 miljoonaan euroon (2013: 653,0).
 * Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 64,2 (72,6) miljoonaa
  euroa eli 10,4 (11,1) prosenttia liikevaihdosta.
 * Liikevoitto (EBIT) oli 63,7 (71,5) miljoonaa euroa eli 10,3 (10,9)
  prosenttia liikevaihdosta.
 * Osakekohtainen tulos oli 1,10 (1,14) euroa. Laimennusvaikutuksella oikaistu
  osakekohtainen tulos oli 1,09 (1,13) euroa.
 * Hallitus ehdottaa osingoksi 0,80 (0,80) euroa osakkeelta, eli noin 73 (70)
  prosenttia konsernin tilikauden 2014 osakekohtaisesta tuloksesta.
 * Rahavirta investointien jälkeen oli 49,9 (66,9) miljoonaa euroa.

Loka-joulukuu 2014 lyhyesti

 * Liikevaihto laski 10,5 prosenttia 104,4 miljoonaan euroon (10-
  12/2013: 116,7).
 * Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli -13,2 (-4,2) miljoonaa
  euroa eli -12,6 (-3,6) prosenttia liikevaihdosta.
 * Liiketulos (EBIT) oli -13,9 (-5,2) miljoonaa euroa eli -13,3 (-4,4)
  prosenttia liikevaihdosta.
 * Osakekohtainen tulos oli -0,19 (-0,11) euroa.

Tilikauden 2015 liikevaihto- ja liikevoittoennusteet

 * Tikkurila arvioi tilikauden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman
  kertaluonteisia eriä jäävän vuoden 2014 tasosta.

Avainluvut

(Milj. euroa)     10-12/2014 10-12/2013 Muutos- 1-12/2014 1-12/2013 Muutos-
                          %              %
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloslaskelma

Liikevaihto         104,4   116,7 -10,5 %   618,4   653,0 -5,3 %

Liikevoitto (EBIT)
ilman kertaluonteisia             -211,3
eriä            -13,2    -4,2    %   64,2   72,6 -11,6 %

Liikevoitto-% (EBIT-%)
ilman kertaluonteisia
eriä           -12,6 %   -3,6 %       10,4 %  11,1 %

Liikevoitto (EBIT)              -167,5
              -13,9    -5,2    %   63,7   71,5 -10,9 %

Liikevoitto-% (EBIT-%)  -13,3 %   -4,4 %       10,3 %  10,9 %

Tulos ennen veroja      -9,7    -6,1 -58,9 %   63,3   67,0 -5,6 %

Katsauskauden tulos     -8,2    -4,8 -69,6 %   48,3   50,1 -3,6 %

Muita keskeisiä
tunnuslukuja

Tulos per osake, euroa   -0,19   -0,11 -69,9 %   1,10   1,14 -3,5 %

Sidotun pääoman tuotto
(ROCE), %, rullaava    22,9 %   23,5 %       22,9 %  23,5 %

Rahavirta
investointien jälkeen     7,6    11,4 -33,1 %   49,9   66,9 -25,5 %

Korollinen nettovelka
kauden lopussa                       47,4   48,6 -2,6 %

Nettovelkaantumisaste
(gearing), %                       24,6 %  23,4 %

Omavaraisuusaste, %                    49,5 %  50,1 %

Henkilöstö kauden
lopussa                           3 142   3 133  0,3 %
Toimitusjohtaja Erkki Järvinen:

"Markkinatilanne heikkeni Venäjällä vuoden mittaan ja muuttui vaikeaksi
viimeisellä neljänneksellä öljyn hinnan voimakkaan laskun ja ruplan arvon
romahduksen johdosta. Idässä liikevaihtomme laski lähinnä heikkojen valuuttojen
seurauksena 25 prosenttia loka-joulukuussa. Viimeisen neljänneksen
myyntivolyymit laskivat Venäjällä vain hieman, kun kauppiaat ennakoivat
mahdollisia hinnankorotuksia ja täyttivät varastojaan vuoden lopussa.
Liiketoimintamme kehitys oli tasaisempaa muilla markkinoilla, tosin Ruotsissakin
kruunun heikkenemisellä oli kielteinen vaikutus euromääräiseen liikevaihtoomme.
Konsernin koko vuoden liikevaihto laski 5 prosenttia, kun heikot valuutat veivät
raportoidusta liikevaihdostamme suoraan yli 50 miljoonaa euroa edellisvuoteen
verrattuna.

Liikevaihdon laskulla ja merkittävillä valuuttakurssimuutoksilla oli kielteinen
vaikutus kannattavuuteen. Lisäksi vertailukautta suuremmat myynti- ja
markkinointipanostukset kasvattivat kiinteitä kustannuksiamme. Selvästi
tappiollinen viimeinen neljännes heikensi koko vuoden liikevoittoamme.
Operatiivinen liikevoittoprosenttimme laski 10,4 prosenttiin edellisvuoden 11,1
prosentista. Hyvä nettotulos ja yritysostoista huolimatta vahvana säilynyt
rahavirta piti osingonmaksukykymme kuitenkin vakaana.

Kuluvan vuoden markkinakehityksen ennustaminen on haastavaa, mutta lyhyellä
aikavälillä ei ole nähtävissä merkkejä Ukrainan geopoliittisen tilanteen
rauhoittumisesta, talouspakotteiden purkamisesta, öljyn hinnan noususta ja
ruplan vahvistumisesta. Arvioimme epävarman taloustilanteen ja kuluttajien
alentuneen ostovoiman vähentävän maalinkysyntää Venäjällä ja kasvattavan
alempien hinta- ja laatukategorioiden tuotteiden suhteellista kysyntää kuluvan
vuoden aikana. EU-alueella odotamme kysynnän olevan lähellä viime vuoden tasoa.
Hintojen korotukset jäävät vähäisiksi muualla paitsi Venäjällä, jossa korotimme
kauppa- ja rakennusmaalien hintoja kuluvan vuoden tammikuussa. Tarkasta
kulujenhallinnasta huolimatta pidämme kasvuhakuisuudestamme kiinni. Tikkurila on
vakavarainen yhtiö, ja tavoitteenamme on vahvistaa asemiamme vaikeassa
markkinatilanteessa niin Venäjällä kuin muillakin toiminta-alueillamme."

Näkymät vuodelle 2015

Geopoliittiset jännitteet, alhainen öljyn hinta ja heikko rupla tekevät
toimintaympäristöstä vaikean vuonna 2015. Venäjän talouden arvioidaan laskevan
selvästi, ja EU-alueelle odotetaan hidasta toipumista. Venäjällä maalinkysynnän
odotetaan laskevan ja alemman hinta- ja laatukategorian tuotteiden suhteellisen
markkinaosuuden kasvavan. EU-alueen kysynnän odotetaan säilyvän lähellä viime
vuoden tasoa. Tikkurila korottaa hintojaan lähinnä Venäjällä kompensoidakseen
osin, ei täysimääräisesti, heikon ruplan vaikutuksia. Myynti- ja
markkinointipanostuksia jatketaan aiempien vuosien tapaan markkina-aseman
vahvistamiseksi. Kustannusten taso on jatkuvassa seurannassa.

Ohjeistus vuodelle 2015

Tikkurila arvioi tilikauden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä jäävän vuoden 2014 tasosta.

Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä

Tikkurila Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma oli 31.12.2014 yhteensä 151,9 miljoonaa
euroa: sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrä oli 40,0 miljoonaa euroa ja
kertyneiden voittovarojen määrä 111,9 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta
jaetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat
jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Ehdotettu osinko on yhteensä noin 35,2
miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 73 prosenttia konsernin tilikauden 2014
nettotuloksesta. Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2015 ja
osingonmaksupäivä 9.4.2015.

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys

Tiedotustilaisuus Tikkurilan vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteesta järjestetään
tiedotusvälineille ja analyytikoille hotelli Kämpin Akseli Gallén-Kallela
-salissa (Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki) tänään 10.2.2015 klo 12.00.
Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuteen osallistujille on tarjolla
lounas samoissa tiloissa alkaen klo 11.30. Tulosta esittelevät toimitusjohtaja
Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia.

Englanninkielinen webcast-lähetys järjestetään 10.2.2015 klo 15.00, ja se on
seurattavissa internetin kautta osoitteessa www.tikkurilagroup.fi. Webcast-
lähetyksen yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty
alla:

+358 9 2313 9201 (soittajat, Suomi)
+44 20 7162 0077 (soittajat, UK)
+1 334 323 6201 (soittajat, USA)
Osallistujatunnus: 950790

Webcast-lähetyksen taltiointi on saatavilla osoitteessa
www.tikkurilagroup.fi/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.

Tilinpäätöstiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua
osoitteesta www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat.


Tikkurila Oyj
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Erkki Järvinen, toimitusjohtaja
matkapuh. 0400 455 913, erkki.jarvinen@tikkurila.com

Jukka Havia, CFO
matkapuh. 050 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com

Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö
matkapuh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme
perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 16 maassa. Laadukkaiden
tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan
käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi
Yrityksestä

Osa kestävää pohjoistaTikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. www.tikkurilagroup.fi