• news.cision.com/
 • Tikkurila/
 • Tikkurilan tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2017 - Kannattavuus laski, rakennejärjestelyt jatkuvat

Tikkurilan tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2017 - Kannattavuus laski, rakennejärjestelyt jatkuvat

Report this content

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
13.2.2018 klo 9.00 (CET+1)

Tikkurilan tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2017
- Kannattavuus laski, rakennejärjestelyt jatkuvat 

Vuosi 2017 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia 582,4 miljoonaan euroon (2016: 572,0). 
 • Oikaistu liikevoitto oli 28,8 (54,0) miljoonaa euroa eli 4,9 (9,4) prosenttia liikevaihdosta. 
 • Liikevoitto (EBIT) oli 19,3 (53,1) miljoonaa euroa eli 3,3 (9,3) prosenttia liikevaihdosta. 
 • Osakekohtainen tulos oli 0,24 (1,01) euroa. 
 • Rahavirta investointien jälkeen oli 4,4 (22,7) miljoonaa euroa. 

Loka-joulukuu 2017 lyhyesti
 • Liikevaihto laski 1,9 prosenttia 102,2 miljoonaan euroon (10-12/2016: 104,2). 
 • Oikaistu liiketulos oli -18,3 (-10,6) miljoonaa euroa eli -17,9 (-10,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli -26,5 (-10,7) miljoonaa euroa eli -25,9 (-10,3) prosenttia liikevaihdosta. 
 • Osakekohtainen tulos oli -0,53 (-0,18) euroa.

Osingonjakoehdotus
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 0,80 (0,80) euroa osakkeelta, eli noin 331 (79) prosenttia konsernin tilikauden 2017 osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko ehdotetaan maksettavaksi kahdessa yhtä suuressa erässä. 

Ohjeistus vuodelle 2018
 • Tikkurilan liikevaihdon arvioidaan säilyvän viime vuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton paranevan. 

Avainluvut       
(Milj. euroa) 10-12/2017 10-12/2016 Muutos-% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos-%
Tuloslaskelma       
Liikevaihto 102,2 104,2 -1,9 % 582,4 572,0 1,8 %
Oikaistu liiketulos -18,3 -10,6 -72,9 % 28,8 54,0 -46,7 %
Oikaistu liiketulos-% -17,9 % -10,1 %   4,9 % 9,4 %  
Liiketulos (EBIT) -26,5 -10,7 -147,7 % 19,3 53,1 -63,6 %
Liiketulos-% (EBIT-%) -25,9 % -10,3 %   3,3 % 9,3 %  
Tulos ennen veroja -27,2 -8,8 -207,6 % 16,6 57,4 -71,0 %
Katsauskauden tulos -23,4 -8,2 -187,3 % 10,7 44,5 -76,0 %
Muita keskeisiä tunnuslukuja            
Tulos per osake, euroa -0,53 -0,18 -187,3 % 0,24 1,01 -76,0 %
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), %, rullaava 6,3 % 18,5 %   6,3 % 18,5 %  
Rahavirta investointien jälkeen 11,0 9,3 19,0 % 4,4 22,7 -80,5 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa     90,1 58,7 53,5 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %     50,2 % 28,1 %  
Omavaraisuusaste, %     42,0 % 50,9 %  
Henkilöstö kauden lopussa     3 037 3 033 0,1 %


Vt. toimitusjohtaja Jukka Havia:

"Viime vuonna Tikkurilan kannattavuus oli erityisen heikko korkean kustannustason takia, mihin vaikutti toisaalta uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta aiheutuneet kulut ja toisaalta useiden raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hintojen merkittävä nousu. Toimintaamme vaikeutti lisäksi tammikuussa tapahtunut keskeisen raaka-ainetoimittajan tehtaan tuhoutuminen tulipalossa ja muutkin saanto-ongelmat. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa esiintyi ongelmia, jotka vaikeuttivat toimintaamme ennen kaikkea Ruotsissa. Viime vuonna korotimme myyntihintojamme useilla markkina-alueilla, mutta niillä saatiin vain osittain kompensoitua kustannusnousua.

Liikevaihtomme oli vertailukauden tasolla. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyneiden ongelmien johdosta emme pystyneet vastaamaan täysimääräisesti markkinoiden kysyntään. Tästä johtuen arvioimme, että menetimme hieman markkinaosuutta Ruotsissa ja Suomessa. Puolassa tasaisen vahva kehityksemme jatkui. Liiketoimintamme kehittyi suotuisasti myös Venäjällä, missä ruplan valuuttakurssin vahvistuminen vaikutti positiivisesti. 

Käynnistimme viime vuoden syksyllä laajamittaisen tehostamisohjelman, jonka tavoitteena on vähintään 30 miljoonan euron säästöjen saavuttaminen ja kilpailukyvyn parantaminen. Osana tätä ohjelmaa ilmoitimme luopuvamme kannattamattomasta Balkanin alueen liiketoiminnasta. Valmistelemme lisätoimenpiteitä tulevaisuuden tuotanto- ja logistiikkaverkostostamme optimoimiseksi kaikissa toimintamaissamme. Tähän liittyen olemme muun muassa päättäneet sulkea tuotantolaitokset Lounais-Venäjällä ja Saksassa vuoden 2018 aikana. Olemme muuttaneet myös organisaatiomalliamme, minkä seurauksena päätöksentekoa ja liiketoiminnan kehittämistä on keskitetty aiempaa enemmän konsernitasolle. 

Päivitimme viime vuoden lopussa strategiaamme viisivuotiskaudelle 2018-2022. Olemme sitoutuneet parantamaan asiakkaidemme kokonaisvaltaista käyttökokemusta ja sisäistä tehokkuuttamme. Luomme arvoa asiakaslupauksemme "Pohjoismaista laatua alusta loppuun" kautta. 

Markkinanäkymät ovat kohtuullisen hyvät alkaneelle vuodelle, vaikka Ruotsin asuntomarkkinoilla epävarmuus on viime kuukausien aikana lisääntynyt. Keskeisten markkinoidemme talouksien ennakoidaan kasvavan ja kuluttajien luottamus on vahvaa. Tunnistetut toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät ongelmat on pitkälti ratkaistu. Erityisenä haasteena on se, että raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hintojen arvioidaan jatkavan nousuaan kuluvan vuoden aikana. Kustannusnousua kompensoidaksemme nostamme edelleen myyntihintojamme ja jatkamme omia tehostamistoimenpiteitämme. Vuonna 2018 keskitymme kannattavuuden ja toimitusvarmuuden parantamiseen."

Näkymät vuodelle 2018

Markkinanäkymät ovat kohtuullisen hyvät alkaneelle vuodelle, vaikka Ruotsin asuntomarkkinoilla epävarmuus on viime kuukausien aikana lisääntynyt. Tikkurilalle keskeisten markkinoiden talouksien ennakoidaan kasvavan ja kuluttajien luottamus on vahvaa. Tunnistetut toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät ongelmat on pitkälti ratkaistu ja varastojen tasoa on nostettu selvästi toimitusvarmuuden varmistamiseksi. 

Raaka-aine- ja pakkausmateriaalihintojen nousun ennakoidaan jatkuvan kuluvan vuoden aikana. Myös saatavuudessa saattaa edelleen esiintyä haasteita. Kustannusnousua kompensoidakseen Tikkurila nostaa edelleen myyntihintojansa ja jatkaa omia tehostamistoimenpiteitänsä.

Käynnissä oleva organisaatio- ja rakennemuutos saattaa aiheuttaa välillisiä kustannuksia tai vaikuttaa muulla tavoin negatiivisesti yhtiön toimintaan. 

Ohjeistus vuodelle 2018

Tikkurilan liikevaihdon arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton arvioidaan paranevan. 

Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä 

Tikkurila Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma oli 31.12.2017 yhteensä 161,3 miljoonaa euroa: sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrä oli 40,0 miljoonaa euroa ja kertyneiden voittovarojen määrä 86,2 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Ehdotettu osinko on yhteensä noin 35,3 miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 331 prosenttia konsernin tilikauden 2017 nettotuloksesta. 

Liiketoiminnan kausiluoteisuuden johdosta Tikkurila maksaa jatkossa osingon kahdessa erässä. 

Osinko vuodelta 2017 maksetaan kahdessa erässä seuraavasti: ensimmäinen erä 0,40 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tämän erän osinko maksetaan 23.4.2018. Toinen erä 0,40 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2018. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 25.10.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 29.10.2018 ja osingon maksupäivä aikaisintaan 5.11.2018. 

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys 

Tiedotustilaisuus Tikkurilan vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteesta järjestetään tiedotusvälineille ja analyytikoille hotelli Kämpin Akseli Gallen Kallela -salissa (Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki) tänään 13.2.2018 klo 12.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuteen osallistujille on tarjolla lounas samoissa tiloissa alkaen klo 11.30. Tulosta esittelee vt. toimitusjohtaja, CFO Jukka Havia.

Englanninkielinen webcast-lähetys järjestetään 13.2.2018 klo 15.00, ja se on seurattavissa internetin kautta osoitteessa www.tikkurilagroup.fi. Webcast-lähetyksen yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla:

+358 9 7479 0361 (soittajat, Suomi)

+44 330 336 9105 (soittajat, UK)

+1 646 828 8156 (soittajat, USA)

Osallistujatunnus: 7399588

Webcast-lähetyksen taltiointi on saatavilla osoitteessa www.tikkurilagroup.fi/sijoittajat myöhemmin samana päivänä. 

Tilinpäätöstiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua osoitteesta www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat. 

Tikkurila Oyj

Jukka Havia, vt. toimitusjohtaja, CFO

Lisätietoja: 

Jukka Havia, vt. toimitusjohtaja, CFO

matkapuh. 050 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com

Minna Avellan, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet

matkapuh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com

Osa kestävää pohjoista

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. 

www.tikkurilagroup.fi