Tikkurilan uuden segmenttiraportointirakenteen mukaiset vertailuluvut

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
28.3.2014 klo 9.15 (CET+1)
Tikkurila julkisti vuoden 2013 lopulla uuden raportointirakenteen, joka tuli
voimaan 1.1.2014 alkaen. Uudet maantieteelliseen jakoon perustuvat
raportointisegmentit ovat seuraavat:

SBU Westin toiminta-alueeseen kuuluvat Ruotsi, Tanska, Norja, Suomi, Puola,
Saksa, Viro, Latvia ja Liettua.

SBU Eastin toiminta-alueeseen kuuluvat Venäjä, Keski-Aasian maat, Ukraina,
Valko-Venäjä, Serbia, Makedonia ja Kiina. Lisäksi kyseinen strateginen
liiketoimintayksikkö on vastuussa viennistä noin 20 maahan.

Tilintarkastamattomat pro forma -neljännestiedot vuodelta 2013 on esitetty alla.

Ensimmäinen uuden raportointirakenteen mukainen osavuosikatsaus julkistetaan
8.5.2014 (osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2014).

Alustavat pro forma -tiedot uuden raportointirakenteen mukaan: Liikevaihto segmenteittäin       1-3/2013 1-6/2013 1-9/2013 1-12/2013

 1 000 euroa SBU West                 96 806  214 859  320 344  388 578

 SBU East                 41 618  131 854  215 960  264 387
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                138 424  346 712  536 304  652 964
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto segmenteittäin       1-3/2013 1-6/2013 1-9/2013 1-12/2013

 1 000 euroa SBU West                 12 516  33 309  55 353   50 370

 SBU East                 -1 480  11 925  23 624   24 099

 Tikkurila yhteinen             -805  -1 663  -2 327   -3 001

 Eliminoinnit                 0     0     0     0
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                 10 232  43 571  76 650   71 468
-------------------------------------------------------------------------------


 Segmenteille kohdistamattomat erät:

 Nettorahoituskulut             445  -2 078  -3 671   -4 289

 Osuus pääomaosuusmenetelmällä
 yhdisteltyjen yritysten tuloksista     -168    70    139    -137
-------------------------------------------------------------------------------
 Voitto ennen veroja           10 509  41 563  73 118   67 042
-------------------------------------------------------------------------------
 Varat segmenteittäin         31.3.2013 30.6.2013 30.9.2013 31.12.2013

 1 000 euroa SBU West                314 947  323 150  309 068  287 334

 SBU East                158 343  179 993  166 426  140 027

 Segmenteille kohdistamattomat erät    83 641  89 061  45 873   44 407

 Eliminoinnit              -79 982  -75 832  -59 605  -56 449
-------------------------------------------------------------------------------
 Varat yhteensä             476 949  516 372  461 762  415 319
------------------------------------------------------------------------------- Kertaluonteiset erät segmenteittäin

                                   Yhteensä
 1 000 euroa                    SBU West SBU East 1-3/2013 Henkilöstöön liittyvät                -413    -   -413

 Divestoinnit, konsernirakenteen muutokset        -    20    20

 Myyntivoitto myytävissä olevista rahoitusvaroista   478    -    478
------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                        65    20    85                                   Yhteensä
 1 000 euroa                    SBU West SBU East 1-6/2013 Henkilöstöön liittyvät                -442    -   -442

 Divestoinnit, konsernirakenteen muutokset        -    20    20

 Myyntivoitto myytävissä olevista rahoitusvaroista   478    -    478
------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                        36    20    56                                   Yhteensä
 1 000 euroa                    SBU West SBU East 1-9/2013 Henkilöstöön liittyvät                -687    -   -687

 Divestoinnit, konsernirakenteen muutokset        -    20    20

 Myyntivoitto myytävissä olevista rahoitusvaroista   478    -    478
------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                       -209    20   -189                                   Yhteensä
 1 000 euroa                    SBU West SBU East 1-12/2013 Henkilöstöön liittyvät                -772   -188   -960

 Divestoinnit, konsernirakenteen muutokset        -    20    20

 Arvonalentuminen                   -257  -1 425  -1 682

 Myyntivoitto myytävissä olevista rahoitusvaroista   478    -    478

 Ehdollisen vastikkeen käyvän arvon muutos        -  1 011   1 011
------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                       -551   -582  -1 133
 SEGMENTTITIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 Liikevaihto segmenteittäin        1-3/2013 4-6/2013 7-9/2013 10-12/2013

 1 000 euroa SBU West                  96 806 118 053 105 485   68 234

 SBU East                  41 618  90 236  84 106   48 427
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                 138 424 208 289 189 591  116 660
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto / - tappio segmenteittäin  1-3/2013 4-6/2013 7-9/2013 10-12/2013

 1 000 euroa SBU West                  12 516  20 793  22 044   -4 983

 SBU East                  -1 480  13 405  11 699    475

 Tikkurila yhteinen              -805   -858   -664    -674

 Eliminoinnit                  0    0    0     0
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                  10 232  33 339  33 080   -5 182
-------------------------------------------------------------------------------


 Segmenteille kohdistamattomat erät:

  Nettorahoituskulut              445  -2 524  -1 595    -618

 Osuus pääomaosuusmenetelmällä
 yhdisteltyjen yritysten tuloksista      -168   239    69    -276
-------------------------------------------------------------------------------
 Voitto / tappio ennen veroja        10 509  31 054  31 554   -6 076
------------------------------------------------------------------------------- SBU West kumulatiivinen          1-3/2013 1-6/2013 1-9/2013 1-12/2013

 (Milj.euroa) Liikevaihto                  96,8  214,9  320,3   388,6

 Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia
 eriä                     12,5   33,3   55,6   50,9

 Liikevoitto-% (EBIT-%) ilman
 kertaluonteisia eriä            12,9 %  15,5 %  17,3 %  13,1 %

 Liikevoitto EBIT               12,5   33,3   55,4   50,4

 Liikevoitto-% (EBIT-%)           12,9 %  15,5 %  17,3 %  13,0 %

 Investoinnit ilman yritysostoja        1,1   2,6   3,6    6,4

 SBU East kumulatiivinen          1-3/2013 1-6/2013 1-9/2013 1-12/2013

 (Milj.euroa) Liikevaihto                  41,6  131,9  216,0   264,4

 Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia
 eriä                     -1,5   11,9   23,6   24,7

 Liikevoitto-% (EBIT-%) ilman
 kertaluonteisia eriä            -3,6 %  9,0 %  10,9 %   9,3 %

 Liikevoitto EBIT               -1,5   11,9   23,6   24,1

 Liikevoitto-% (EBIT-%)           -3,6 %  9,0 %  10,9 %   9,1 %

 Investoinnit ilman yritysostoja        1,5   3,4   5,9    6,8 SBU West vuosineljänneksittäin      1-3/2013 4-6/2013 7-9/2013 10-12/2013

 (Milj.euroa) Liikevaihto                 96,8  118,1  105,5    68,2

 Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia
 eriä                     12,5   20,8   22,3    -4,6

 Liikevoitto-% (EBIT-%) ilman
 kertaluonteisia eriä            12,9 %  17,6 %  21,1 %   -6,8 %

 Liikevoitto EBIT               12,5   20,8   22,0    -5,0

 Liikevoitto-% (EBIT-%)           12,9 %  17,6 %  20,9 %   -7,3 %

 Investoinnit ilman yritysostoja        1,1   1,5   0,9    2,8

 SBU East vuosineljänneksittäin      1-3/2013 4-6/2013 7-9/2013 10-12/2013

 (Milj.euroa) Liikevaihto                 41,6   90,2   84,1    48,4

 Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia
 eriä                     -1,5   13,4   11,7    1,1

 Liikevoitto-% (EBIT-%) ilman
 kertaluonteisia eriä            -3,6 %  14,9 %  13,9 %   2,2 %

 Liikevoitto EBIT               -1,5   13,4   11,7    0,5

 Liikevoitto-% (EBIT-%)           -3,6 %  14,9 %  13,9 %   1,0 %

 Investoinnit ilman yritysostoja        1,5   1,9   2,5    0,9
 TIKKURILA-KONSERNIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KUNKIN VUOSINELJÄNNEKSEN LOPUSSA
 LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄIN           Q1/ 2013 Q2/2013               Q3/2013 Q4/2013

 SBU West       1 535  1 670                1 552  1 537

 SBU East       1 665  1 700                1 670  1 565

 Konsernitoiminnot    31   30                 31   31
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä       3 231  3 400                3 253  3 133
Tikkurila Oyj
Jukka Havia, CFO


Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Jukka Havia, CFO, puh. 050 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com


Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille
helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.
Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa
valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi