Tikkurilan vuosikatsaus 2016 julkaistu

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
3.3.2017 klo 11.00 (CET+1)

Tikkurilan vuosikatsaus 2016 julkaistu

Tikkurilan vuosikatsaus 2016 on julkaistu osoitteessa www.tikkurilagroup.fi. Vuosikatsaus koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tilinpäätös 2016 ja Tikkurila GRI 2016 -yritysvastuuraportti. Tilinpäätös 2016 kertoo lyhyesti Tikkurilan liiketoiminnasta ja sisältää vuoden 2016 tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tikkurila GRI 2016 esittelee Tikkurilan lähestymistavan vastuullisuuteen ja Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeistoa soveltavan raportoinnin vuodelta 2016. Raportit on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Julkaistut raportit ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Tikkurila Oyj
Jukka Havia, CFO

Lisätietoja:

Minna Avellan, johtaja, sijoittajasuhteet ja brändikonseptien kehittäminen, matkapuh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com

Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 14 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi