MISTÄ LÖYTÄÄ KASVUA TALOUSKASVUN HIDASTUESSA?

Report this content

Osakemarkkinoiden heilunta on lisääntynyt merkittävästi viimeisten kuukausien aikana. Vuoden 2018 viimeisten kolmen kuukauden aikana esimerkiksi Yhdysvaltojen osakemarkkinat laskivat niin voimakkaasti, että koko vuoden kurssikehitys jäi negatiiviseksi. Myös Euroopassa pörssien kehitys on ollut viime kuukausina negatiivista.

”Monen nousuvuoden jälkeen osakemarkkinoiden heilunta on ollut odotettavissa, mutta kyse on ollut siitä koko ajan, milloin lasku tapahtuu. Markkinat ja sijoittajat ovat odottaneet korjausliikettä jo pitkään. Osakemarkkinat ovat nousseet viimeiset yhdeksän vuotta. Mittarit näyttävät tällä hetkellä kuitenkin siltä, että itse talouskasvu taittuu tämän vuoden aikana, koska osakemarkkinat ja talouden luottamusindikaattorit ovat jo lähteneet laskuun”, kertoo Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosingon salkunhoitaja Jarno Nurminen.

LUOTTAMUSINDIKAATTORIT ENNUSTAVAT LASKUA

Teollisuuden ja kuluttajien luottamusindikaattorit ovat laskeneet valtameren kummallakin puolella. Sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ovat kärsineet erityisen paljon ns. syklisten toimialojen osakkeet. Syklisiä toimialoja ovat esimerkiksi perusteollisuus ja energia. Tämä on luonnollista, koska syklisten toimialojen yhtiöt ja niiden osakkeet hyötyvät eniten talouskasvusta ja toisaalta kärsivät eniten, kun talouskasvu hiipuu.

Defensiivisempien eli ei-syklisten yhtiöiden osakkeet ovat pärjänneet viime aikoina paremmin ainakin suhteessa syklisten yhtiöiden osakkeisiin. Nämä yhtiöt eivät hyödy niin voimakkaasti talouskasvusta, mutta eivät niin ikään kärsi yhtä pahasti talouden hidastumisesta. Defensiivisiä toimialoja ovat esimerkiksi terveydenhuolto ja päivittäistavarat.

TITANIUM UUSI KASVUOSINKO-RAHASTO SIJOITTAA LAADUKKAISIIN YHTIÖIHIN

Syklisten ja defensiivisten osakkeiden tuottoero varsinkin laskumarkkinassa on defensiivisten eduksi yleensä niin suuri, että se kantaa yli koko seuraavan taloussyklin kuten esimerkiksi vuonna 2001 ja 2008 on käynyt. Historia on osoittanut, että sijoittamalla riittävän pitkäjänteisesti ei-syklisiin yhtiöihin, on sijoittaja saanut sijoitukselleen paremman riskikorjatun tuoton kuin sijoittamalla markkinaindeksiin tai esimerkiksi syklisiin osakkeisiin.   

Titanium Rahastoyhtiö lanseeraa helmikuun alussa nykyisten rahastojensa rinnalle uuden Titanium Kasvuosingon, joka sijoittaa pääasiassa juuri defensiivisillä toimialoilla toimiviin laadukkaisiin yhtiöihin. Nämä yhtiöt ovat pystyneet kasvattamaan tulostaan ja osinkojaan pitkään taloussyklin vaiheesta riippumatta ja näillä on korkea kannattavuus sekä maltillinen määrä velkaa.

”Titanium Kasvuosinko on hyvä rahasto pitkäjänteisen sijoittajan osakesalkkuun. Rahasto on erinomainen ydinsijoitus, jonka lisäksi voi osakesalkkuun ottaa kehittyvien tai syklisten yhtiöiden osakkeita oman riskinottokyvyn mukaan. Tällä rahastolla pyritään erityisesti ennustettavuuteen, laadukkuuteen ja sitä kautta pienentämään osakemarkkinoilla aina olevaa osakeriskiä”, kertoo salkunhoitaja Jarno Nurminen jatkaa:

”Titanium Kasvuosinko sijoittaa laadukkaisiin, defensiivisiin osingonmaksajiin globaalisti ja sopii erinomaisesti tämänhetkiseen markkinatilanteeseen sellaiselle sijoittajalle, joka haluaa epävarmassakin markkinatilanteessa sijoittaa osakkeisiin. Rahasto tavoittelee pitkällä aikavälillä markkinoita parempaa riskikorjattua tuottoa. Defensiivisyydestä johtuen ajoituksella ei ole aivan yhtä suurta merkitystä kuin esimerkiksi sijoitettaessa velkaisiin syklisiin yhtiöihin.”

Lisätietoja:
Jarno Nurminen
salkunhoitaja
Titanium Rahastoyhtiö Oy
+ 358 (0)9 8866 4093
jarno.nurminen@titanium.fi

Tommi Santanen
toimitusjohtaja
Titanium Oyj
+358 (0)50 380 3886
tommi.santanen@titanium.fi

Titanium Kasvuosinko:
https://www.titanium.fi/rahastot/titanium-kasvuosinko/


Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton hoivakiinteistöihin ja asuntoihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sekä omaisuudenhoitopalveluihin keskittyvä kasvuyhtiö. Titanium on perustettu vuonna 2009, ja sen liikevaihto vuonna 2017 oli 10,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja oli 6,1 miljoonaa euroa. Titanium osti elokuussa 2018 Investium-yhtiöt, joiden liiketoimintaan kuuluvat Investium-rahastot, arvopaperinvälitys, sijoitusneuvonta, vakuutusasiamiestoiminta, henki- ja vahinkovakuutusmeklaritoiminta sekä lakiasiaintoimisto. www.titanium.fi

  • Tilaa

    Multimedia

    Multimedia