Titanium Oyj: TITANIUM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2018

Titanium Oyj | Puolivuosikatsaus 30.8.2018 kello 9.00

Titanium Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018 (tilintarkastamaton)


TITANIUM JATKOI VAHVAA JA KANNATTAVAA KASVUAAN

Tämä tiedote on tiivistelmä Titaniumin puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2018. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Puolivuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.titanium.fi/sijoittajille.

Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 7,5 miljoonaa euroa (1-6/2017: 4,6), kasvua 61,6 %
  • Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 4,9 miljoonaa euroa (2,9) eli 65,0 % liikevaihdosta (62,7 %)
  • Liikevoitto (EBIT) o li 4,2 miljoonaa euroa (2,3), kasvua 86,3 %. Liikevoittomarginaali oli 56,6 % (49,1 %)
  • Tilikauden tulos oli 3,3 miljoonaa euroa (1,7), muutos 91,6 %
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 4,0 miljoonaan euroon (2,4)
  • Yhtiö on allekirjoittanut kesäkuussa sopimuksen, jonka mukaisesti se hankkii Investium Group Oy:n tytäryhtiöiden osakekannat. Yrityskaupan toteutuminen on ehdollinen Finanssivalvonnan hyväksynnälle. Yhtiö odottaa Finanssivalvonnan päätöstä lähiaikoina.

Avainlukutaulukko

1 000 € 1-6/2018 1-6/2017 Muutos, % 2017
Liikevaihto 7 488 4 634 61,60 % 10 154
Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja EBITA 2) 4) 4 869 2 903 67,71 % 6 100
Liikevoitto EBIT 4 242 2 276 86,34 % 4 847
Kauden tulos 3 302 1 723 91,64 % 2 612
Vertailukelpoinen kauden tulos 1) 4) 3 302 1 723 91,64 % 3 672
Kulu/tuotto -suhde ilman konserniliikearvon poistoja 2) 4) 34,99 % 37,36 %   39,94 %
Omavaraisuusaste 88,41 % 90,92 %   89,77 %
Nettovelkaantumisaste -63,46 % -51,11 %   -75,55 %
ROE 23,28 % 18,48 %   21,84 %
Osakekohtainen tulos 3) 0,37 0,19 91,64 % 0,29
Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja 2) 3) 4) 0,44 0,26 67,20 % 0,43
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja 1) 2) 3) 4) 0,44 0,26 67,20 % 0,55
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 11 8   9

1) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat First North -listautumiseen liittyvät tilikaudella 2017 kirjatut kulut. Kuluja ei kuitenkaan kirjattu 1.1.-30.6.2017 välisenä aikana.
2) Tunnusluvun laskennassa on oikaistu konsernirakenteen muodostumisesta syntyneen konserniliikearvon poistot. Konserniliikearvon määrä oli 1 775 tuhatta euroa 30.6.2018.
3) Lokakuussa 2017 tapahtuneen First North -listautumisannin myötä yhtiön osakemäärä muuttui merkittävästi, eikä yhtiö pidä vertailukauden 1-6/2017 alun ja lopun osakemäärien keskimääräistä määrää relevanttina. Osakekohtainen tulos on jaettu 30.6.2018 ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä.
4) Vaihtoehtoinen tunnusluku

Toimitusjohtaja Tommi Santanen:

"Olen erittäin tyytyväinen Titaniumin kasvuun ja tulokseen vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihtomme kasvoi edellisestä vuoden ensimmäisestä puoliskosta yli 60 % ja kauden tulos yli 90 %. Kasvun taustalla oli erityisesti Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö -rahaston myönteinen kehitys. Titanium Hoivakiinteistö -rahasto kasvoi kevään aikana poikkeuksellisen voimakkaasti, kun hankekantaa valmistui ennakoitua nopeammin. Osan kohteista oli ennakoitu valmistuvan 2018 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Lisäksi rahaston vieraan pääoman määrä ja nettomerkinnät kehittyivät positiivisesti. Hoivakiinteistörahaston tuottokehitys on myös ollut vahvaa. Rahaston erityispiirteenä on, että vuokrasopimukset ovat pitkiä - kesäkuun lopussa vuokrasopimuksen keskipituus oli noin 14 vuotta. Vakavaraiset vuokralaiset koostuvat pitkälti hoivaoperaattoreista, joten rahasto tavoittelee asiakkaillemme tasaista ja ennustettavaa tuottoa.

Titanium Asuntorahaston vuokrausaste on ollut korkealla tasolla ja uskomme rahaston kehittyvän myönteisesti myös lähitulevaisuudessa. Rahaston omistukseen on tulossa uusia, pitkillä vuokrasopimuksilla hoivaoperaattoreille vuokrattuja tuetun asumisen asuntoja. Markkinoilla on tarjolla nyt erittäin mielenkiintoisia hankkeita, jotka ovat rahaston sijoituspolitiikan mukaisia tuotoltaan ja hinnoittelultaan. Samalla asuntomarkkinoilla on tapahtunut käännettä parempaan, mikä tukee rahaston pääomien hankintaa.

Olemme alkuvuoden aikana panostaneet myös vahvasti omaan myyntityöhömme, joka onkin sujunut alkuvuonna erittäin hyvin. Vahvistimme tiimiämme myös uusilla asiakasvastuullisilla varainhoidon kokeneilla ammattilaisilla.

Merkittävä askel meille oli, kun allekirjoitimme 15.6.2018 sopimuksen, jonka mukaisesti yhtiö hankkii Investium-yhtiöiden osakekannat. Toteutuessaan yrityskauppa tukee Titaniumin strategiaa lisäämällä merkittävästi nykyisten ja uusien rahastojen sekä muiden sijoituspalveluiden myyntipotentiaalia. Investiumilla on Suomen hyvin kattava myynti- ja markkinointiorganisaatio ja sen palveluksessa on yhteensä noin 70 asiantuntijaa. Asiakkaita Investiumilla oli kesäkuun 2018 lopussa noin 8 500.

Investium-kaupan vahvistuessa lopullisesti, yhtiöistämme muodostuu laaja-alainen finanssikonserni. Arviomme mukaan kaupalla on merkittävä positiivinen vaikutus vuoden 2018 liikevaihtoomme ja vain vähäinen positiivinen vaikutus vuoden 2018 tulokseemme. Julkistamme uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet kaupan lopullisen vahvistumisen sekä integraation alkuvaiheen jälkeen."

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus

Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 30.8.2018 klo 13.00 yhtiön tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 48 B, Helsinki. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Tommi Santanen. Esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa http://www.titanium.fi/sijoittajille.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen 14.3.2019 ja tilinpäätöksen viikolla 12.

Lisätietoja:

Tommi Santanen
Toimitusjohtaja
Puhelin: 09 8866 4084
Sähköposti: tommi.santanen@titanium.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Titanium Oyj lyhyesti:

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton hoivakiinteistöihin ja asuntoihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sekä omaisuudenhoitopalveluihin keskittyvä kasvuyhtiö. Titanium on perustettu vuonna 2009, ja sen liikevaihto vuonna 2017 oli 10,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja oli 6,1 miljoonaa euroa. www.titanium.fi

Yrityksestä

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titanium-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 16,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja 10,0 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 70 asiantuntijaa, jotka palvelevat noin 11 300 yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakasta kahdeksalla paikkakunnalla. Palveluiden kohteena oleva varallisuus vuoden 2018 lopussa oli 1,1 miljardia euroa. Titaniumin osakkeet on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.