Titanium Oyj: Titanium Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2017

Titanium Oyj | Tilinpäätöstiedote 15.03.2018 kello 09.00

Titanium Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2017

TITANIUM KASVOI KANNATTAVASTI 2017

Tämä tiedote on tiivistelmä Titaniumin tilinpäätöstiedotteesta 2017. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tilinpäätöstiedote on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.titanium.fi/sijoittajille.

Heinä-joulukuu 2017 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 5,5 miljoonaa euroa (7-12/2016: 4,2), kasvua 30,5 %
 • Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 3,2 miljoonaa euroa (2,3) eli 57,4 % liikevaihdosta (53,4 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 2,5 miljoonaa euroa (1,6), muutos +55,5 %. Liikevoittomarginaali oli 46,0 % (38,6 %)
 • Kauden tulos oli 0,9 miljoonaa euroa (1,2)
 • Vertailukelpoinen tulos oli 1,9 miljoonaa euroa (1,2), muutos +58,2 %
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 2,0 miljoonaan euroon (1,5)
 • Titanium listautui First North Finland -markkinapaikalle 9.10.2017. Listautumiseen liittyvät kertaluontoiset, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut olivat 1,1 miljoonaa euroa

Tammi-joulukuu 2017 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 10,2 miljoonaa euroa (1-12/2016: 6,7), kasvua 52,3 %
 • Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 6,1 miljoonaa euroa (3,5) eli 60,1 % liikevaihdosta (51,9 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 4,8 miljoonaa euroa (2,2), kasvua 119,9 %.  Liikevoittomarginaali oli 47,7 % (33,1 %)
 • Tilikauden tulos oli 2,6 miljoonaa euroa (1,6), muutos 65,6 %
 • Vertailukelpoinen tulos oli 3,7 miljoonaa euroa (1,6), muutos 132,7 %
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 4,4 miljoonaan euroon (2,5)
 • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 jaetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,38 euroa osakkeelta.

Avainlukutaulukko

1 000 € 7-12/2017 7-12/2016 Muutos, % 1-12/2017 1-12/2016 Muutos, %
Liikevaihto 5 521 4 231 30,5% 10 154 6 666 52,3%
Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja EBITA 2) 4) 3 166 2 260 40,1% 6 100 3 457 76,4%
Liikevoitto EBIT 2 540 1 634 55,5% 4 847 2 204 119,9%
Kauden tulos 889 1 232 -27,8% 2 612 1 578 65,6%
Vertailukelpoinen tulos 1) 4) 1 948 1 232 58,2% 3 672 1 578 132,7%
Kulu/tuotto -suhde ilman konserniliikearvon poistoa 2) 4) 42,66% 46,71%   39,94% 48,21%  
Omavaraisuusaste 89,77% 87,60%   89,77% 87,60%  
Nettovelkaantumisaste -75,55% -43,06%   -75,55% -43,06%  
ROE 7,19% 14,83%   21,84% 17,70%  
Osakekohtainen tulos 3) 0,10 0,14 -27,8% 0,29 0,18 65,6%
Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja 2) 3) 4) 0,17 0,21 -18,4% 0,43 0,32 36,5%
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja 1) 2) 3) 4) 0,29 0,21 38,6% 0,55 0,32 74,0%
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 9 8   9 8  

1) Vertailukelpoisuuteen vaikuttivat tilikauden tulosta rasittaneet First North -listautumiseen liittyvät kirjatut kulut 1 059 tuhatta euroa.
2) Tunnusluvun laskennassa on oikaistu konsernirakenteen muodostumisesta syntyneen konserniliikearvon poistot. Konserniliikearvon määrä oli 2 402 tuhatta euroa 31.12.2017.
3) First North -listautumisannin myötä yhtiön osakemäärä on muuttunut merkittävästi, eikä yhtiö pidä tilikauden alun ja lopun osakemäärien keskimääräistä määrää relevanttina. Osakekohtainen tulos on jaettu tilikauden 2017 lopussa ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Vertailulukua 2016 on oikaistu vastaamaan ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä tilikauden 2017 lopussa.
4) Vaihtoehtoinen tunnusluku, tilintarkastamaton

Toimitusjohtaja Tommi Santanen:

"Vuosi 2017 oli tärkeä ja menestyksekäs Titaniumille. Iso askel yrittäjävetoiselle yhtiöllemme oli, kun lokakuussa listauduimme Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Antimme ylimerkittiin selvästi ja saimme peräti yli 5 100 uutta osakkeenomistajaa. Vuosi oli menestyksekäs myös liiketoiminnallisesti, sekä liikevaihdon kasvulla että toimialan parhaisiin kuuluvalla kannattavuudella mitattuna.

Sijoitusrahastojen ja varainhoidon markkinoilla pääomien määrä on ollut tasaisessa kasvussa jo pitkään. Kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen kysyntä on ollut vahvaa, mikä näkyy erityisesti myös Titaniumin hoivakiinteistörahaston kehityksessä. Tehostetun palveluasumisen ja ylipäätään hoivakiinteistöjen tarve on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja rahastomme on onnistunut hienosti hankekannan kasvattamisessa. Myös asiakaskuntamme kasvoi ja vuoden lopussa meillä oli noin 2900 asiakasta.

Tavoitteenamme on ollut yhtiömme alkuajoista asti kasvaa vakaasti ja kannattavasti. Vuosi 2017 ei ollut tästä poikkeus. Liikevaihtomme kasvoi 10,2 miljoonaan euroon, kun se vuonna 2016 oli 6,7 miljoonaa euroa. Tämä oli seurausta etenkin päätuotteemme Titanium Hoivakiinteistön hyvästä menestyksestä ja kasvusta vuoden aikana. Kotimaisiin hoivakiinteistöihin sijoittavan rahastomme koko kasvoi vuoden aikana noin 50 %. Rahaston tuotto muodostui myös tavoitteiden mukaiseksi vuonna 2017 ollen 8,7 % kulujen jälkeen. Kannattavuutemme (liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja) oli erinomainen 6,1 miljoonaa euroa (3,5)

Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle oli tärkeä virstanpylväs yhtiöllemme ja kiinnostus listautumisantiamme kohtaan ylitti kaikki odotuksemme. Annin myötä Titanium on tullut tunnetummaksi ja myös uudet osakkeenomistajat ovat löytäneet tuotteemme. Listautumisen kautta saavutetusta tunnettuudesta on ollut merkittäviä hyötyjä yhteistyökumppanien kanssa toimimisessa.  Annissa saatuja varoja aiomme käyttää muun muassa uusiin markkinoille tuotaviin tuotteisiimme ja annin myötä meillä on myös paremmat mahdollisuudet tehdä tilaisuuden tullen yritysjärjestelyjä. Näin listautuminen tukee kasvustrategiaamme monella tavalla.

Vuosi 2018 on käynnistynyt yhtiöllä myönteisissä merkeissä. Uskomme, että yhtiön liiketoiminta kehittyy taloudellisten tavoitteiden edellyttämällä tavalla vuonna 2018.

Tavoitteenamme on jatkossakin toimia varainhoidon edelläkävijöinä ja tarjota asiakkaillemme laadukkaita ja ajankohtaisia tuotteita. Haluan kiittää kuluneesta vuodesta sitoutunutta henkilöstöämme, kaikkia yhteistyökumppaneitamme sekä erityisesti asiakaskuntaamme, jonka uskollisuudesta olemme erityisen ylpeitä."

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 14 525 523,04 euroa, josta tilikauden tappio oli -355 556,47 euroa. Titaniumin hallitus esittää 19.4.2018 pidettävälle yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,17 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,38 euroa osakkeelta, joka maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 4 939 539 euroa. Osinko sekä lisäosinko esitetään maksettavaksi yhdessä erässä toukokuun alussa.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus

Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 15.3.2018 klo 14.00 yhtiön tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 48 B, Helsinki. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Tommi Santanen.

Taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 2018

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus julkaistaan viimeistään 23.3.2018 yhtiön verkkosivuilla. Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään 19.4.2018 Helsingissä. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018 julkistetaan 30.8.2018.

Lisätietoja:

Tommi Santanen
Toimitusjohtaja
Puhelin: 09 8866 4084
Sähköposti: tommi.santanen@titanium.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Titanium Oyj lyhyesti:

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton hoivakiinteistöihin ja asuntoihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sekä omaisuudenhoitopalveluihin keskittyvä kasvuyhtiö. Titanium on perustettu vuonna 2009, ja sen liikevaihto vuonna 2017 oli 10,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja oli 6,1 miljoonaa euroa. www.titanium.fi