Titanium Oyj: Titanium Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2018

Report this content

Titanium Oyj
Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2018
14.3.2019 kello 8:00

Titanium Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2018

 

Titaniumin liikevoitto kasvoi 67,7 % vuonna 2018

Heinä–joulukuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 9,2 miljoonaa euroa (7–12/2017: 5,5), kasvua 66,6 %
 • Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 5,1 miljoonaa euroa (3,2) eli 55,4 % liikevaihdosta (57,4 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 3,9 miljoonaa euroa (2,5), muutos +53,0 %. Liikevoittomarginaali oli 42,3 % (46,0 %)
 • Kauden tulos oli 2,8 miljoonaa euroa (0,9)
 • Vertailukelpoinen tulos oli 2,8 miljoonaa euroa (1,9), muutos +44,8 %
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 3,3 miljoonaan euroon (2,0)
 • Yhtiö hankki Investium Group Oy:n tytäryhtiöt. Kauppa toteutui 31.8.2018. Titanium maksoi 9,0 miljoonan euron kauppahinnasta 1,2 miljoonaa euroa käteisellä ja loput 7,8 miljoonaa euroa maksettiin suuntaamalla osakeanti myyjälle.
 • Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö myi lokakuussa osaportfolion pohjoismaisen investointipankin Pareto Securitiesin perustamalle yhtiölle. Osaportfolio koostui 13 hoivakiinteistöstä eri puolilla Suomea ja kaupan arvo oli 48 miljoonaa euroa.

             

Tammi–joulukuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 16,7 miljoonaa euroa (1–12/2017: 10,2), kasvua 64,3 %
 • Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 10,0 miljoonaa euroa (6,1) eli 59,7 % liikevaihdosta (60,1 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 8,1 miljoonaa euroa (4,8), kasvua 67,7%.  Liikevoittomarginaali oli 48,7 % (47,7 %)
 • Tilikauden tulos oli 6,1 miljoonaa euroa (2,6), muutos 134,4 %
 • Vertailukelpoinen tulos oli 6,1 miljoonaa euroa (3,7), muutos 66,8 %
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 7,2 miljoonaan euroon (4,4)
 • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 jaetaan osinkoa 0,56 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,14 euroa osakkeelta.

Avainlukutaulukko

1 000 7-12/20187-12/2017Muutos, % 1-12/20181-12/2017Muutos, %
Liikevaihto9 196 5 521 66,57%16 684 10 154 64,30%
Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja EBITA 2) 4)5 091 3 166 60,79%9 960 6 100 63,26%
Liikevoitto EBIT3 886 2 540 53,00%8 128 4 847 67,68%
Kauden tulos2 821 889 217,24%6 124 2 612 134,40%
Vertailukelpoinen tulos 1) 4)2 821 1 948 44,78%6 124 3 672 66,77%
Kulu/tuotto -suhde ilman konserniliikearvon poistoa 2) 4)44,86%42,66% 40,44%39,94% 
Omavaraisuusaste92,63%89,77% 92,63%89,77% 
Nettovelkaantumisaste-43,65%-75,55% -43,65%-75,55% 
ROE15,10%7,19% 31,41%21,84% 
Osakekohtainen tulos 3)0,28 0,09 217,24%0,61 0,26 134,40%
Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja 2) 3) 4)0,40 0,15 165,62%0,79 0,39 105,80%
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja 1) 2) 3) 4)0,40 0,26 56,35%0,79 0,49 61,53%
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin54 9  45 9  
 1. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tilikauden 2017 tulosta rasittaneet First North -listautumiseen liittyvät kulut 1 059 tuhatta euroa.
 2. Tunnusluvun laskennassa on oikaistu konserniliikearvon poistot. Konserniliikearvon määrä oli 9 250 tuhatta euroa 31.12.2018.
 3. Tilikauden aikana tehdyn osakeannin myötä Yhtiön osakemäärä on muuttunut, eikä Yhtiö pidä tilikauden alun ja lopun osakemäärien keskimääräistä määrää relevanttina. Osakekohtainen tulos on jaettu tilikauden 2018 lopussa ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Vertailulukua 2017 on oikaistu vastaamaan ulkona olevien osakkeiden lukumäärää tilikauden 2018 lopussa.
 4. Vaihtoehtoinen tunnusluku, tilintarkastamaton

                                                                                                                                                

Toimitusjohtaja Tommi Santanen:
”Olen ylpeä Titanium-konsernin saavutuksista ja menestyksestä vuonna 2018. Liikevaihto kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna ja kannattavuus säilyi erinomaisella tasolla. Vuoden 2017 lokakuun listautumisannin yhteydessä annetut keskipitkän aikavälin kasvutavoitteet on pääosin saavutettu ja se tapahtui merkittävästi arvioitua aikaisemmin. Konsernin liiketoiminta kasvoi vuonna 2018 selvästi toimialaa nopeammin. Kasvun taustalla oli erityisesti Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistön myönteinen kehitys. Rahaston sijoitustoiminta oli tuloksellista ja nettomerkinnät kehittyivät positiivisesti.

Vuosi 2018 oli osakemarkkinoiden osalta haastava. Vuosi käynnistyi positiivisissa merkeissä, mutta markkinatunnelma heikkeni vuoden loppua kohden, ja lokakuusta alkaen lähes kaikki tärkeät osakemarkkinat olivat voimakkaassa laskussa. Tämä ei kuitenkaan heijastunut juurikaan Titaniumin toimintaan, koska konsernin päätuotteet ovat kotimaisiin kiinteistöihin sijoittavia rahastoja ja näiden kehitys oli koko vuoden positiivista.
             

Toteutimme 31.8.2018 yrityskaupan, jossa hankimme Investium-yhtiöt. Yrityskauppa tukee Titaniumin strategiaa lisäämällä merkittävästi nykyisten ja uusien rahastojen sekä muiden sijoituspalveluiden myyntivoimaa. Kaupan myötä Titaniumista muodostui laaja-alainen finanssikonserni, jolla on maanlaajuinen konttoriverkosto. Integraatio on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja asiakkaiden vastaanotto on ollut erittäin myönteistä. Brändin osalta tavoitteena on siirtyä koko konsernissa yhtenäisesti Titanium-nimen käyttöön.

Titanium Hoivakiinteistö myi lokakuussa osaportfolion pohjoismaisen investointipankin Pareto Securitiesin perustamalle yhtiölle. Toteutettu kauppa on tärkeä osoitus hoivakiinteistömarkkinan kysynnästä ja kohteiden arvostuksesta.

Päivitimme 1.11.2018 konsernin keskipitkän aikavälin tavoitteet vastaamaan Investium-yrityskaupan positiivisia vaikutuksia ja Titanium Hoivakiinteistön toteutunutta kasvua. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on kasvattaa Titanium Hoivakiinteistön koko noin 650 miljoonaan euroon seuraavien noin 2–3 vuoden kuluessa.

Kokonaisuutena vuosi 2018 oli Titanium-konsernille merkittävän kasvun ja positiivisen kehityksen aikaa. Luotan siihen, että konsernin liiketoiminta kehittyy vuonna 2019 voimassa olevien taloudellisten tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Toivotan vielä kerran tervetulleeksi kaikki yrityskaupan myötä Titanium-konserniin tulleet ammattilaiset. Lisäksi haluan kiittää menneestä vuodesta koko henkilökuntaamme, kaikkia yhteistyökumppaneita sekä erityisesti asiakaskuntaamme, jonka uskollisuudesta olemme vuodesta toiseen ylpeitä.”

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 25 085 867,39 euroa, josta tilikauden voitto oli 7 699 883,35 euroa. Titaniumin hallitus esittää 15.4.2019 pidettävälle yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,56 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 7 006 053 euroa. Osinko ja lisäosinko esitetään maksettavaksi yhdessä erässä toukokuun alussa.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus

Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 14.3.2019 klo 13.00 Titanium Oyj:n tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 48 B, Helsinki. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Tommi Santanen. Esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa www.titanium.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/

Taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 2019

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus julkaistaan viimeistään 18.3.2019 alkavalla viikolla (viikko12) yhtiön verkkosivuilla. Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään 15.4.2019 klo 13.00 Helsingissä. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019 julkistetaan 29.8.2019.

Tämä tiedote on tiivistelmä Titaniumin tilinpäätöstiedotteesta 2018. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tilinpäätöstiedote on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.titanium.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/

Lisätietoja:
Tommi Santanen
Toimitusjohtaja
Puhelin: 09 8866 4084
Sähköposti: tommi.santanen@titanium.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Titanium Oyj lyhyesti:

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton hoivakiinteistöihin ja asuntoihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sekä omaisuudenhoitopalveluihin keskittyvä kasvuyhtiö. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 16,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja oli 10,0 miljoonaa euroa. Titanium osti elokuussa 2018 Investium-yhtiöt, joiden liiketoimintaan kuuluvat Investium-rahastot, arvopaperinvälitys, sijoitusneuvonta, vakuutusasiamiestoiminta ja lakiasiaintoimisto. www.titanium.fi