Titanium Oyj: TITANIUM OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Report this content

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
15.4.2019 klo 14:20

TITANIUM OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tänään 15.4.2019 pidetty Titanium Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018.

Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonjako

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,56 euroa osaketta kohden sekä lisäosinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinko ja lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 17.4.2019 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Titanium Oyj:n osakasluetteloon. Osingon ja lisäosingon maksupäivä on 3.5.2019.

Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Hallituksen jäsenten lukumäärä, jäsenten valitseminen ja hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Teemu Kaltea, Petri Kärkkäinen, Henri Prittinen ja Harri Takanen. Kokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Harri Takasen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.500,00 euroa ja hallituksen muille jäsenille, jotka eivät ole yhtiön tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa, 1.000,00 euroa kultakin hallituksen kokoukselta, johon he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassaolevan korvauspolitiikan mukaisesti.

Tilintarkastajat ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Nummi. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Lisätietoja:

Tommi Santanen
Toimitusjohtaja
Titanium Oyj
09 8866 4084
tommi.santanen@titanium.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Alexander Corporate Finance Oy
050 520 4098

Titanium lyhyesti:

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titanium-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 16,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja 10,0 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 70 asiantuntijaa, jotka palvelevat noin 11 300 yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakasta kahdeksalla paikkakunnalla. Palveluiden kohteena oleva varallisuus vuoden 2018 lopussa oli 1,1 miljardia euroa.

Titaniumin osakkeet on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.
www.titanium.fi

Tilaa