Titanium Oyj: TITANIUM OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Report this content

Titanium Oyj | Yhtiötiedote 19.4.2018 klo 13.35

TITANIUM OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tänään 19.4.2018 pidetty Titanium Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat.

Tilinpäätöksen vahvistaminen
             
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017.

Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonjako

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,17 euroa osaketta kohden sekä lisäosinkoa 0,38 euroa osakkeelta, joka maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osinko ja lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 23.4.2018 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Titanium Oyj:n osakasluetteloon. Osingon ja lisäosingon maksupäivä on 4.5.2018.

Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Hallituksen jäsenten lukumäärä, jäsenten valitseminen ja hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Teemu Kaltea, Petri Kärkkäinen, Henri Prittinen ja Harri Takanen. Kokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Harri Takasen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.500,00 euroa ja hallituksen muille jäsenille 1.000,00 euroa kultakin hallituksen kokoukselta, johon he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassaolevan korvauspolitiikan mukaisesti.

Tilintarkastajat ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Nummi. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Lisätietoja:

Tommi Santanen
Toimitusjohtaja
Puhelin: 09 8866 4084
Sähköposti: tommi.santanen@titanium.fi

Hyväksytty neuvonantaja 
Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Titanium Oyj lyhyesti:

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton hoivakiinteistöihin ja asuntoihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sekä omaisuudenhoitopalveluihin keskittyvä kasvuyhtiö. Titanium on perustettu vuonna 2009, ja konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 10,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja oli 6,1 miljoonaa euroa. www.titanium.fi

Tilaa