Titanium Oyj: Titanium Oyj päivittää keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
1.11.2018 klo 12:45

TITANIUM OYJ: TITANIUM OYJ PÄIVITTÄÄ KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISIA TAVOITTEITA

 

Titanium Oyj: Titanium Oyj päivittää keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita

Titanium Oyj:n hallitus on tänään 1.11.2018 vahvistanut yhtiön päivitetyt keskipitkän aikavälin tavoitteet. Päivitettyjen taloudellisten tavoitteiden taustalla on elokuun lopussa 2018 vahvistuneen Investium-yrityskaupan mukana tuoma nykyisten ja uusien rahastojen sekä muiden sijoituspalveluiden myyntipotentiaalin kasvu. Myös Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistön voimassa ollut kasvutavoite on jo lähes kokonaan saavutettu.

Titaniumin uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 1.11.2018 alkaen:

Titaniumin tavoitteena on saavuttaa yli 20 miljoonan euron liikevaihto vuodelle 2021. Liikevaihtotavoitteesta on eliminoitu konsernin sisäiset laskutuserät Titaniumin ja ostettujen Investium-yhtiöiden välillä.  Liikevaihtotavoite on tarkoitus saavuttaa jo olemassa olevien tuotteiden sijoituspääoman kasvattamisella sekä uusilla lanseerattavilla rahasto- ja sijoitustuotteilla. Tavoitteena on kasvattaa Titanium Hoivakiinteistön koko noin 650 miljoonaan euroon seuraavien noin 2-3 vuoden kuluessa. Tavoitteeseen liittyvä hankekanta on merkittäviltä osin sovittu. Keskipitkällä aikavälillä Titanium pyrkii säilyttämään keskimäärin yli 50 % liikevoittomarginaalin ilman konserniliikearvon poistoja.

Uudet keskipitkän aikavälin tavoitteet korvaavat aiemmat, 20.9.2017 julkistetut tavoitteet:

Titaniumin tavoitteena oli saavuttaa yli 16 miljoonan euron liikevaihto vuodelle 2020. Liikevaihtotavoite oli tarkoitus saavuttaa jo olemassa olevien tuotteiden sijoituspääoman kasvattamisella sekä uusilla lanseerattavilla rahasto- ja sijoitustuotteilla. Tavoitteena oli kasvattaa Titanium Hoivakiinteistön koko noin 500 miljoonaan euroon seuraavien noin 2-3 vuoden kuluessa. Tavoitteeseen liittyvä hankekanta oli merkittäviltä osin sovittu. Keskipitkällä aikavälillä Titanium pyrki säilyttämään keskimäärin selvästi yli 50 % liikevoittomarginaalin ilman konserniliikearvon poistoja.

Titaniumin osingonjakopolitiikka ennallaan

Keskipitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden päivityksellä ei ole vaikutusta Titaniumin osingonjakopolitiikkaan. Titaniumin osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkoina vähintään 70 % tilikauden tuloksesta vaarantamatta yhtiön vakavaraisuusasemaa, mikäli osingonjaon edellytykset täyttyvät.

 

Lisätietoja:

Titanium Oyj
toimitusjohtaja
Tommi Santanen
+358 (0)50 380 3886
tommi.santanen@titanium.fi
www.titanium.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Alexander Corporate Finance Oy
050 520 4098

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton hoivakiinteistöihin ja asuntoihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sekä omaisuudenhoitopalveluihin keskittyvä kasvuyhtiö. Titanium on perustettu vuonna 2009, ja sen liikevaihto vuonna 2017 oli 10,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja oli 6,1 miljoonaa euroa. Titanium osti elokuussa 2018 Investium-yhtiöt, joiden liiketoimintaan kuuluvat Investium-rahastot, arvopaperinvälitys, sijoitusneuvonta, vakuutusasiamiestoiminta, henki- ja vahinkovakuutusmeklaritoiminta sekä lakiasiaintoimisto. www.titanium.fi

Tilaa