• news.cision.com/
  • Titanium Oyj/
  • Titanium Oyj:n puolivuosikatsaus 2022 - Titaniumin liikevaihto kasvoi vertailuajankohtaan nähden 31,4 % ja oli 13,7 miljoonaa euroa

Titanium Oyj:n puolivuosikatsaus 2022 - Titaniumin liikevaihto kasvoi vertailuajankohtaan nähden 31,4 % ja oli 13,7 miljoonaa euroa

Report this content

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
25.8.2022 klo 8.00


Titanium Oyj:n puolivuosikatsaus 2022 - Titaniumin liikevaihto kasvoi vertailuajankohtaan nähden 31,4 % ja oli 13,7 miljoonaa euroa

Tämä tiedote on tiivistelmä Titaniumin puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2022. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Puolivuosikatsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.titanium.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/.

Titanium Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022 on tilintarkastamaton.


Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 13,7 miljoonaa euroa (1–6/2021: 10,4), kasvua 31,4 %
  • Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 8,6 miljoonaa euroa (6,1) eli 62,8 % liikevaihdosta (58,6 %)
  • Kauden konserniliikearvon poistot olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,9)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 7,7 miljoonaa euroa (5,2), muutos 47,6 %. Liikevoittomarginaali oli 56,5 % (50,3 %)
  • Katsauskauden tulos oli 5,9 miljoonaa euroa (4,1), muutos 44,6 %
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 5,7 miljoonaa euroa (4,2)


Avainluvut

1000 € 1-6/2022 1-6/2021 Muutos, % 1-12/2021
Liikevaihto 13 662 10 398 31,39 23 113
Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja EBITA 1) 8 585 6 094 40,87 13 534
Liikevoitto EBIT 7 725 5 234 47,58 11 800
Kauden tulos 5 922 4 096 44,59 9 293
Kulu/tuotto –suhde ilman konserniliikearvon poistoa 1) 37,29 % 41,71 % 41,66 %
Omavaraisuusaste 83,25 % 89,74 % 82,35 %
Nettovelkaantumisaste -62,26 % -50,46 % -69,76 %
ROE 26,64 % 19,90 % 40,42 %
Osakekohtainen tulos 0,58 0,40 43,53 0,91
Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja 1) 0,66 0,48 35,85 1,08
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 61 64 66

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Tunnusluvun laskennassa on oikaistu konsernirakenteen muodostumisesta ja tilikaudella 2018 yrityskaupasta syntyneen konserniliikearvon poistot. Konserniliikearvon määrä oli 2 034 tuhatta euroa 30.6.2022 (30.6.2021: 2 893 tuhatta euroa).


Toimitusjohtaja Tommi Santanen:

Tilikauden 2022 ensimmäistä puolivuotisjaksoa kuvasti parhaiten markkinoiden epätietoisuus tulevasta. Pääomamarkkinoiden heilahtelut, jo pitkään jatkuneet toimitusketjujen vaikeudet sekä korko- ja inflaatiohuolet olivat alkuvuoden avainsanoja. Kaikesta huolimatta Titaniumin alkuvuosi sujui olosuhteisiin nähden hyvin ja jälleen haastavaksi muuttuneen markkinaympäristön vaikutukset konsernin liiketoimintaan jäivät melko vähäisiksi. Liikevaihto kasvoi vertailuajankohtaan nähden 31,4 % ja liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 8,6 miljoonaa euroa.

Erikoissijoitusrahasto Titanium Baltia Kiinteistön ensimmäinen toimintavuosi tuli täyteen katsauskauden päättyessä. Titaniumin asiakkaat ovat ottaneet rahaston lämpimästi vastaan ja rahasto saavutti ensimmäisen vuotensa aikana 111 miljoonan euron kokoluokan. Matka kohti tavoitettamme kasvattaa rahasto lähivuosien aikana yhdeksi merkittävimmistä kiinteistösijoittajista Baltiassa on hyvässä vauhdissa. Ukrainan sodasta huolimatta kiinteistömarkkina Baltiassa on ollut alkuvuonna hyvin aktiivinen ja rahaston portfoliossa oli kesäkuun lopussa kahdeksan kohdetta hajautettuna kaikkiin Baltian maihin.

Suurin rahastomme Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö kasvoi katsauskauden aikana maltillisesti. Kuntien suorittamien kiinteistömyyntien johdosta sote-kiinteistömarkkina oli vilkas. Titanium on aktiivisesti seurannut ja analysoinut sote-uudistuksen käynnistämää julkisten kiinteistöjen myyntitrendiä ja tullut siihen tulokseen, että Titanium Hoivakiinteistön kriteerit täyttäviä kiinteistöjä on ollut niukasti tarjolla. Läheskään kaikissa kuntien omistamissa tai käytössä olevissa hoiva- ja hyvinvointikiinteistöissä nykyinen toiminta ei kuitenkaan pitkällä aikavälillä tule jatkumaan. Rahasto jatkaa strategiansa mukaista sijoitustoimintaa ja keskittyy jatkossakin löytämään tasaisesti tuottavia, maltillisen riskin sijoituskohteita.

Olemme jatkaneet määrätietoista työtä vastuullisuuden roolin kasvattamiseksi sijoitustoiminnassa ja tuotekehityksessämme. Helmikuussa Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko sai nimensä perään lisäyksen ”ESG”, kun rahastosta tuli Tiedonantoasetuksen ((EU) 2019/2088) artikla 8 mukainen rahasto. Titanium Kasvuosinko ESG edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja rahaston uudessa ESG-strategiassa huomioidaan kestävä kehitys erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta. Lisäksi rahasto sai maaliskuussa kolmen vuoden performanssin perusteella Morningstarilta neljä viidestä mahdollisesta luokitustähdestä, mikä kertoo rahaston onnistumisesta nimenomaan riskikorjattu tuotto -mittarilla, joka on rahaston sijoitusfilosofian taustalla.

Kaksi henkilöstömäärältään suurinta toimistoamme yhdistyivät Helsingissä, ja uudet toimitilat mahdollistavat niin nykyisille kuin uusille Titaniumlaisille erinomaiset puitteet entistä parempiin suorituksiin. Kiitokset alkuvuoden hyvästä työpanoksesta kaikille Titanium-konsernin palveluksessa oleville. Haluan myös kiittää kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita ensimmäisestä vuosipuoliskosta.


Puolivuosikatsauksen esittelytilaisuus ja lehdistö- ja analyytikkotilaisuus

Suomenkielinen puolivuosikatsauksen esittelytilaisuus osakkeenomistajille järjestetään tänään 25.8.2022 klo 13.00 verkkotilaisuutena. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Tommi Santanen. Esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa www.titanium.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/. Verkkotilaisuuteen osallistuminen tapahtuu osoitteessa https://titanium.videosync.fi/2022-puolivuosikatsaus.

Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 25.8.2022 klo 15.00 Titanium Oyj:n tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 48 B, Helsinki.


Lisätietoja:
Tommi Santanen
toimitusjohtaja
09 8866 4084
tommi.santanen@titanium.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
050 520 4098


Titanium lyhyesti:
Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.titanium.fi

Tilaa

Liitteet & linkit