• news.cision.com/
 • Titanium Oyj/
 • Titanium Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: Titaniumin tilikauden liikevaihto kasvoi poikkeuksellisesta markkinaympäristöstä huolimatta

Titanium Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: Titaniumin tilikauden liikevaihto kasvoi poikkeuksellisesta markkinaympäristöstä huolimatta

Report this content

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
4.3.2021 kello 8:00

Titanium Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2020

 

Titaniumin tilikauden liikevaihto kasvoi poikkeuksellisesta markkinaympäristöstä huolimatta
 

Heinä-joulukuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 10,3 miljoonaa euroa (7-12/2019: 10,3), muutos -0,25 %

 • Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 5,8 miljoonaa euroa (6,0) eli 55,8 % liikevaihdosta (58,4)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 4,9 miljoonaa euroa (4,7), muutos +5,0 %. Liikevoittomarginaali oli 47,3 % (44,9)
 • Kauden tulos oli 3,8 miljoonaa euroa (3,6), muutos +5,10 %
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 5,3 miljoonaa euroa (6,2)
 

Tammi-joulukuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 20,2 miljoonaa euroa (1-12/2019: 18,4 miljoonaa), kasvua 9,8 %

 • Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli 11,6 miljoonaa euroa (9,8), eli 57,1 % liikevaihdosta (53,4)
 • Tilikauden konserniliikearvon poistot olivat 1,7 miljoonaa euroa (2,9)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 9,8 miljoonaa euroa (7,0), muutos +41,1 %. Liikevoittomarginaali oli 48,5 % (37,7)
 • Tilikauden tulos oli 7,6 miljoonaa euroa (5,2), muutos +45,7 %
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 9,6 miljoonaan euroon (9,1)
 • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,64 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,17 euroa osakkeelta.
 

AVAINLUKUTAULUKKO

1000 €

7-12/2020 7-12/2019 Muutos, % 1-12/2020 1-12/2019 Muutos, %
Liikevaihto 10 323 10 349 -0,25 % 20 227 18 428 9,76 %
Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja EBITA 1) 5 755 6 039 -4,70 % 11 550 9 837 17,41 %
Liikevoitto EBIT 4 881 4 651 4,95 % 9 811 6 954 41,07 %
Kauden tulos 3 769 3 586 5,10 % 7 566 5 194 45,68 %
Kulu/tuotto –suhde ilman konserniliikearvon poistoja 1) 44,37 % 42,54 % 43,23 % 47,58 %
Omavaraisuusaste 88,09 % 87,23 % 88,09 % 87,23 %
Nettovelkaantumisaste -62,03 % -54,28 % -62,03 % -54,28 %
ROE 16,81 % 15,53 % 33,76 % 22,50 %
Osakekohtainen tulos 0,37 0,35 5,10 % 0,74 0,51 45,68 %
Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja 1) 0,45 0,49 -6,66 % 0,91 0,79 15,21%
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 66 63 66 64

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Tunnusluvun laskennassa on oikaistu konsernirakenteen muodostumisesta ja tilikaudella 2018 yrityskaupasta syntyneen konserniliikearvon poistot. Konserniliikearvon määrä oli 4 628 tuhatta euroa 31.12.2020 (31.12.2019: 6 367 tuhatta euroa).

 

Toimitusjohtaja Tommi Santanen

”Viime vuosi jää mieleen poikkeuksellisena vuotena maailmanlaajuisesti levinneen koronaviruspandemian ja sen aiheuttamien haastavien markkinaolosuhteiden vuoksi. Titanium-konserni selvisi pandemian värittämästä vuodesta suhteellisen pienin vaikutuksin ja pidän vuoden 2020 onnistumista olosuhteisiin nähden varsin hyvänä. Liikevaihto kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna 9,8 % ja oli 20,2 miljoonaa euroa.

Kasvun taustalla olivat menestyksekäs uusmyynti ja etenkin kiinteistörahastojen pääomien kasvu. Sijoittajien kiinnostus sijoittamista kohtaan palautui nopeasti maaliskuun hetkellisesti kasvaneiden lunastusten ja heikentyneen myynnin jälkeen. Hoivakiinteistöt olivat yksi pandemian aikana parhaiten menestyneistä kiinteistöluokista asuntojen ja logistiikan ohella.

Yhtiön vahvimman voimavaran eli henkilöstön hyvinvointi oli tärkeässä asemassa koko vuoden ajan. Pystyimme mahdollistamaan nopealla aikataululla etätyöskentelyyn siirtymisen henkilöstöllemme niin, että asiakaspalvelun tasosta ei tingitty. Uudet omaksutut työntekotavat tukevat konsernin kykyä palvella asiakkaita ammattitaidolla ja monikanavaisesti turvallisuus huomioiden.

Osakemarkkinat elpyivät pandemian aiheuttamasta alkushokista varsin nopeasti muun muassa mittavien elvytystoimien ansiosta ja vuoden lopussa kurssit olivatkin pääosin vuoden alkua korkeammalla tasolla. Osakekurssit ovat nousseet jo ennätyksellisen pitkään koronaviruksen luomista uhkakuvista huolimatta.

Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosingon ensimmäinen kokonainen toimintavuosi oli erinomainen. Rahasto oli lähes koko vuoden puolueettoman tutkimuslaitoksen Morningstarin noin 300 rahastoa käsittävän vertailuryhmän paras yhden vuoden performanssilla mitattuna. Rahaston koko kasvoi vuoden aikana 7,5 miljoonasta eurosta 16,8 miljoonaan euroon tarjoten samalla sijoittajille haastavaan markkinatilanteeseen keskimääräistä osakemarkkinaa defensiivisemmän vaihtoehdon.

Olen erityisen tyytyväinen siihen, että pystyimme jatkamaan liiketoimintaa taloudellisten tavoitteidemme saavuttamista edistäen. Kiitos menneestä vuodesta kaikille Titanium-konsernin palveluksessa oleville sitoutuneesta ja menestyksekkäästä työstä. Haluan myös kiittää kaikkia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita meitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta.”

 

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 27 697 732,14 euroa, josta tilikauden voitto oli 8 352 428,29 euroa. Titaniumin hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,64 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 8 262 832,68 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko ja lisäosinko esitetään maksettavaksi yhdessä erässä huhtikuussa.

 

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus

Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 4.3.2021 klo 13.00 etäesityksenä. Osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ir@titanium.fi. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Tommi Santanen. Esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa www.titanium.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/.

 

Taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 2021

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus julkaistaan viimeistään 8.3.2021 alkavalla viikolla (viikko 10) yhtiötiedotteella sekä yhtiön verkkosivuilla. Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään 31.3.2021 Helsingissä. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin. Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021 julkistetaan 26.8.2021.

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Titaniumin tilinpäätöstiedotteesta 2020. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tilinpäätöstiedote on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.titanium.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/.

Lisätietoja:
Tommi Santanen
Toimitusjohtaja
Puhelin: 09 8866 4084
Sähköposti: tommi.santanen@titanium.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja:
Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Titanium lyhyesti:
Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.titanium.fi