Titanium Oyj päivittää keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita

Report this content

Titanium Oyj
Yhtiötiedote
11.11.2021 klo 8:00

Titanium Oyj päivittää keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita
Titanium Oyj:n hallitus on 10.11.2021 vahvistanut Titaniumin päivitetyt keskipitkän aikavälin tavoitteet. Uudet keskipitkän aikavälin tavoitteet korvaavat aiemmat, 1.11.2018 julkistetut tavoitteet.

Titaniumin uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 11.11.2021 alkaen:
Titaniumin tavoitteena on saavuttaa yli 30 miljoonan euron liikevaihto vuodelle 2024. Liikevaihtotavoite on tarkoitus saavuttaa jo olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen sijoituspääoman kasvattamisella sekä uusilla lanseerattavilla rahasto- ja sijoitustuotteilla. Keskipitkällä aikavälillä Titanium pyrkii säilyttämään keskimäärin yli 50 % liikevoittomarginaalin ilman konserniliikearvon poistoja.

Yhtiön tavoitteena on kasvattaa Erikoissijoitusrahasto Titanium Baltia Kiinteistö lähivuosien aikana yhdeksi merkittävimmistä kiinteistösijoittajista Baltiassa.

Titaniumin osingonjakopolitiikka ennallaan
Keskipitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden päivityksellä ei ole vaikutusta Titaniumin osingonjakopolitiikkaan. Titaniumin osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkoina vähintään 70 % tilikauden tuloksesta vaarantamatta yhtiön vakavaraisuusasemaa, mikäli osingonjaon edellytykset täyttyvät.


Lisätietoja:
Tommi Santanen
toimitusjohtaja
09 8866 4084
tommi.santanen@titanium.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Alexander Corporate Finance Oy
050 520 4098


Titanium lyhyesti:
Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.titanium.fi

Tilaa