Toivo Group Oyj arvioi Q3/2022 vuokrausasteensa olevan noin 99 %

Report this content

Lehdistötiedote, 20.10.2022 kello 16.15

 

Vuoden 2021 ja 2022 aikana julkisuudessa on ollut tiiviisti uutisointia vuokra-asuntomarkkinoiden tilanteesta. Sijoittajat ovat hyvin kiinnostuneita vuoden vaihteessa tehtävistä vuokrankorotuksista ja siitä, miten inflaatiokehitys saadaan vietyä asuntovuokriin. Osa sijoittajista on ilmaissut huolensa vuokra-asuntojen laskeneesta vuokrausasteesta ja tulevaisuuden näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä. Vuokrausasteita raportoivien listattujen asuntosijoitusyhtiöiden vuokrausasteet ovat olleet vuoden 2022 aikana 91,9–97 prosentin välissä.

 

Toivo Group Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Toivo”) Q3/2022 vuokrausaste on arviolta noin 99 %. Vahva vuokrausaste kertoo nähdäksemme strategiamme vahvuudesta muuttuvassa asuntomarkkinassa.

 

Toivon asunnot täyttävät keskimäärin seuraavat kriteerit:

  1. Uudet asuntokohteet
  2. Huoneistojen keskipinta-ala noin 42 m2
  3. 98 prosenttia kohteistamme sijaitsee PK-seudulla, Turussa ja Tampereella
  4. Asuntojen keskimääräinen vuokra noin 825 euroa

 

Toivo kilpailee muiden asunnontarjoajien kanssa parhaista vuokralaisista. Osa markkinoilla olevista vapaista asunnoista on vuosikymmenien ikäisiä, eivätkä täytä nykypäivän asuntorakentamisen kriteereitä tai asumisen standardeja.

 

Toivon kokemusten perusteella asuntojen varustelu- ja kuntotasot eivät näy täysimääräisinä vuokrissa. Uskomme uusien ja hyvin varusteltujen asuntojen kasvattavan suosiotaan tulevaisuudessa. Uudet asunnot voivat olla vuokraustoiminnassa etulyöntiasemassa, mikäli ne tarjotaan vuokralle houkuttelevaan hintaan. Toivon asuntokannan keskimääräisellä hintatasolla ja korkealla vuokrausasteella on selvä syy-seuraussuhde.

 

Toivolla on tällä hetkellä hankekehityssalkussa noin 1850 asunnon hankekanta. Tavoitteenamme on käynnistää hankkeet vuosien 2022–2024 aikana. Asiakkailta saadun palautteen ja suotuisan vuokrausasteen perusteella, Toivo arvioi hankekantansa asunnoille kasvavaa tarvetta sekä kysyntää.

 

Toivo Group Oyj

 

Lisätietoja
Markus Myllymäki
Toimitusjohtaja
Toivo Group Oyj
Puh. 040 8476206
markus.myllymaki@toivo.fi

 

Tietoa Toivosta
Toivo on suomalainen vuonna 2015 perustettu kiinteistötalo, jonka liiketoiminta koostuu hankekehityksestä ja kiinteistöjen pitkäaikaisesta omistamisesta. Yhtiön liiketoimintamalli on ainutlaatuinen, sillä Toivon liiketoiminta yhdistää koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjun aina kiinteistökehityksestä rakennuttamiseen ja valmiin kiinteistön omistamiseen, hallinnointiin ja vuokraukseen. Toivo hoitaa omalla tiimillään kiinteistön koko elinkaaren aina raakamaasta vuokrasopimusneuvotteluihin ja kiinteistön ylläpitoon. Näin toimimalla Toivo pystyy tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen, osakkeenomistajilleen ja sidosryhmilleen.

Toivon strategiana on kehittää Toivo-konseptin mukaisia kiinteistöjä, joiden tavoitteena on vahva kehitysmarginaali sekä vakaa ja houkutteleva tuotto, ja jotka mahdollistavat näin kiinteistöjen pitkäaikaisen omistajuuden sekä korkeamman lisäarvon tuottamisen Toivon asiakkaille. Toivolla on taustallaan osaava ja kokenut asiantuntijajoukko, jolla on vahvat ansiot kiinteistötoimialalla. Toivon tiimin jäsenet ovat olleet mukana kehittämässä ja rakentamassa yhteensä yli 17 000 asuntoa, ja heillä on keskimäärin kymmenen vuoden kokemus kiinteistöalalta.

Toivon liikevaihto vuonna 2021 oli 13,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 15,8 miljoonaa euroa.

Tilaa