• news.cision.com/
 • Toivo Group Oyj/
 • Toivo Group Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1. – 30.9.2021*: Liikevoitto yli kaksinkertaistui ja oli 9,9 miljoonaa euroa. (Kasvu 153 %)

Toivo Group Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1. – 30.9.2021*: Liikevoitto yli kaksinkertaistui ja oli 9,9 miljoonaa euroa. (Kasvu 153 %)

Report this content

Liiketoimintakatsaus, 10.11.2021 klo 8:30

KATSAUSKAUDEN OLENNAISET TAPAHTUMAT

 • Liikevoitto 9,93 (3,92) milj. euroa
 • Katsauskaudella valmistui 112 (47) asuntoa
  • Joista 79 asuntoa A-energialuokassa
 • Katsauskaudella aloitettiin 464 (175) asunnon rakentaminen
  • Joista 342 asuntoa A-energialuokassa
 • Katsauskaudella tehtiin sopimukset yhteensä 650 (501) asunnon rakentamisesta.

TARKENNUS TULOSENNUSTEESEEN 2021

 • Yhtiö arvioi sen liikevoiton olevan 14–16 miljoonaa euroa tilikaudella 1.1.–31.12.2021.
 • Yhtiö arvioi aikaisemmin sen liikevoiton olevan 13–16 miljoonaa euroa tilikaudella 1.1.–31.12.2021.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT*

*Tilintarkastamaton
Tuhatta euroa 1.1.-30.9.2021 1.1.-30.9.2020 muutos, % 31.12.2020
Liikevaihto 11 120 2 596 328 % 4 250
Liikevoitto 9 927 3 922 153 % 7 189
Tilikauden tulos 7 767 2 585 200 % 5 127
Osakekohtainen tulos (euroa) 0,15 0,05 184 % 0,11
Sijoituskiinteistöjen arvo 83 433 72 757 15 % 57 022
Taloudellinen vuokrausaste 98,6 % 99,1 % -1 % 99,0 %
Omapääoma 51 169 24 782 106 % 27 289
Taseen loppusumma 101 182 79 877 27 % 63 837

 

Tuhatta euroa 1.7.-30.9.2021 1.7.-30.9.2020 muutos, %
Liikevaihto 3 180 978 225 %
Liikevoitto 3 941 1 732 128 %
Tilikauden tulos 3 278 1 184 177 %
Osakekohtainen tulos (euroa) 0,06 0,03 122 %
Sijoituskiinteistöjen arvo 83 433 72 575 15 %
Taloudellinen vuokrausaste 98,5 % 99,1 % -1 %
Omapääoma 51 169 24 782 106 %
Taseen loppusumma 101 182 79 877 27 %

TOIMITUSJOHTAJA MARKUS MYLLYMÄKI

Katsauskausi tammi-syyskuu 2021 oli yhtiöllä vahva. Katsauskausi sisälsi ensimmäisen kvartaalin listayhtiönä. Yhtiö yli kaksinkertaisti liiketuloksen edellisen vuoden vertailukauteen verrattuna. Tulos oli odotusten mukaisella tasolla.

Uniikki liiketoimintamalli, jossa yhtiö A) hankekehittää B) suunnittelee C) rakennuttaa
D) omistaa asuntonsa, on poikkeuksellinen ja sille on kysyntää vuokramarkkinoilla. Yhtiö osoitti liiketoimintakauden aikana, että se pystyy kasvamaan kannattavasti, tekemään tulosta sekä muuttumaan listayhtiöksi.

Yhtiössämme olemme erittäin iloisia strategisesti tärkeän hankekehitystyön onnistumisesta katsauskauden aikana. Kilpailu hyvistä rakennuspaikoista on kova PK-seudulla.

Yhtiö sopi katsauskauden kolmannen neljänneksen aikana 356 asunnon rakentamisesta sekä katsauskauden jälkeen merkittävästä 250 asunnon asuinkorttelin rakentamisesta Vantaan Aviapolikseen.

Rakennuttamisen osalta hyvästä onnistumisesta kertoo, että yhtiö on pystynyt pitämään kiinni kehityskatetasoista. Rakennuttamisen osalta haaste on rakennusmateriaalien kustannusnousu, joita yhtiö on pystynyt toistaiseksi hallitsemaan. Yhtiön tuotannossa olevien kohteiden valuaatioparannukset ovat paikanneet kohteiden kustannusnousut. Katsauskauden toteutunut hankekehitysmarginaali oli noin 28 % käynnistyneiden ja rakenteilla olevien hankkeiden osalta.

Vuokrauksen ja manageerauksen osalta asuntomestarit ovat onnistuneet haastavassa markkinaolosuhteessa. Katsauskauden taloudellinen vuokrausaste oli 98,6 %.

Toivon liiketoiminta on voimakkaassa kasvussa ja optimaalinen rahoitusrakenne kasvun rahoittamisessa on todella tärkeä. Yhtiö tiedotti katsauskauden jälkeen 4.11.2021, että Toivolla ja sen osakkuusyhtiöillä on useamman rahoittajan kanssa sovittuja nostamattomia luottoja yhteensä n. 51 MEUR ja käyttämättömiä takauksia n. 1,1 MEUR. Yhtiön luotoissa korostuu niiden rahoittaminen vihreällä rahoituksella ympäristöystävällisyyden vuoksi.

Katsauskausi oli ensimmäinen yhtiölle listayhtiönä. Toimitusjohtajana olen erittäin iloinen siitä, kuinka hyvin markkinat ja sijoittajat ovat luottaneet ja ymmärtäneet uutta listayhtiötä. Erityisen ylpeä olen Toivolaisista. Huolimatta rakennuskustannusnousuista, tonttipulasta tai koronan koettelemista vuokramarkkinoista, he ovat työskennelleet upeasti ja tehneet vahvan operatiivisen tuloksen.

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS

Suomenkielinen yleisö-, lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään 10.11.2021 klo 11.00 webcast- lähetyksenä. Webcast lähetykseen pääsee osallistumaan seuraavasta nettilinkistä: https://toivo.videosync.fi/2021-q3-tulos/register.

Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Markus Myllymäki, sekä talousjohtaja Samuli Niemelä. Esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa sijoittajille.toivo.fi.

Toivo Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja
Markus Myllymäki
Toimitusjohtaja
Toivo Group Oyj
Puh. 040 847 6206

markus.myllymaki@toivo.fi

Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 50 575 4422

Tietoa Toivosta
Toivo on suomalainen vuonna 2015 perustettu kiinteistötalo, jonka liiketoiminta koostuu hankekehityksestä ja kiinteistöjen pitkäaikaisesta omistamisesta. Yhtiön liiketoimintamalli on ainutlaatuinen, sillä Toivon liiketoiminta yhdistää koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjun aina kiinteistökehityksestä rakennuttamiseen ja valmiin kiinteistön omistamiseen, hallinnointiin ja vuokraukseen. Toivo hoitaa omalla tiimillään kiinteistön koko elinkaaren aina raakamaasta vuokrasopimusneuvotteluihin ja kiinteistön ylläpitoon. Näin toimimalla Toivo pystyy tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen, osakkeenomistajilleen ja sidosryhmilleen.

Toivon strategiana on kehittää Toivo-konseptin mukaisia kiinteistöjä, joiden tavoitteena on vahva kehitysmarginaali sekä vakaa ja houkutteleva tuotto, ja jotka mahdollistavat näin kiinteistöjen pitkäaikaisen omistajuuden sekä korkeamman lisäarvon tuottamisen Toivon asiakkaille. Toivolla on taustallaan osaava ja kokenut asiantuntijajoukko, jolla on vahvat ansiot kiinteistötoimialalla. Toivon tiimin jäsenet ovat olleet mukana kehittämässä ja rakentamassa yhteensä yli 12 000 asuntoa, ja heillä on keskimäärin kymmenen vuoden kokemus kiinteistöalalta.

Toivon liikevaihto vuonna 2020 oli 4,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa.