Toivo Group Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

Report this content

Toivo Group Oyj - Yhtiötiedote - 9.6.2021 klo 14:00

 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Toivo Group Oyj:n (”Toivo” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään 9.6.2021 tehnyt päätöksen Yhtiön listautumisannin (”Listautumisanti”) toteuttamisesta. Tarjottavien osakkeiden (määritelty jäljempänä) merkintähinta oli Yleisöannissa (määritelty jäljempänä) ja Instituutioannissa (määritelty jäljempänä) 2,10 euroa Tarjottavalta osakkeelta, ja Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) 1,89 euroa Tarjottavalta osakkeelta, mikä vastaa noin 111 miljoonan euron markkina-arvoa Toivolle välittömästi Listautumisannin jälkeen. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla ("Osakkeet") odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ("First North") arviolta 11.6.2021.

Listautumisannissa Toivo laskee liikkeeseen 6 232 920 Yhtiön uutta osaketta ("Tarjottavat osakkeet"), mikä vastaa noin 12,0 prosenttia Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin jälkeen.

1 250 000 Tarjottavaa osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti"), 4 428 389 Tarjottavaa osaketta allokoidaan private placement - järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ("Instituutioanti") ja 554 531 Tarjottavaa osaketta allokoidaan henkilöstöannissa Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle sekä Yhtiön johtoryhmän jäsenille ("Henkilöstöanti"). Yleisöanti ylimerkittiin selvästi ja Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaan 200 Tarjottavaan osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä osalta noin 43 prosenttiin saakka annetuista merkintäsitoumuksista. Myös Henkilöstöanti ylimerkittiin ja Henkilöstöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksytään täysimääräisesti. Lisäksi Instituutioannissa allokoidaan 934 938 Yhtiön osaketta Lisäosakeoption perusteella.

Yhtiö saa Listautumisannista noin 13,0 miljoonan euron bruttovarat. Osakkeiden kokonaismäärä nousee 52 151 288 Osakkeeseen, kun Listautumisannissa tarjotut Tarjottavat osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 10.6.2021. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee Listautumisannin jälkeen yli 1 500 osakkeenomistajaan.

Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annetut osakkeet odotetaan kirjattavan hyväksytyn sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 10.6.2021. Instituutioannissa merkityt osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 15.6.2021 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje sitoumusten hyväksymisestä ja osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista, arviolta viimeistään 28.6.2021. Ylimääräiset sitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan sitoumuksen antajalle hänen sitoumuksessaan ilmoittamalle pankkitilille arviolta viidentenä pankkipäivänä toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 17.6.2021. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin.

Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalla arviolta 11.6.2021. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000496716 ja kaupankäyntitunnus on TOIVO.

Yhtiö on antanut Listautumisannin yhteydessä vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle (”Danske Bank”) (”Vakauttamisjärjestäjä”) lisäosakeoption, joka oikeuttaa Vakauttamisjärjestäjän merkitsemään suunnatussa annissa Listautumisannin merkintähinnalla enintään 934 938 lisäosaketta (”Lisäosakkeet”) yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa (eli arviolta 11.6.2021 ja 10.7.2021 välinen ajanjakso) (”Vakauttamisaika”). Lisäosakkeiden enimmäismäärä vastaa 1,8 prosenttia Osakkeista Listautumisannin jälkeen.

Vakauttamisjärjestäjällä on oikeus, muttei velvollisuutta toteuttaa Vakauttamisaikana toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (”Markkinoiden väärinkäyttöasetus”) ja komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.

Listautumisannin yhteydessä Yhtiö on sitoutunut 180 päivän pituiseen Osakkeiden luovutusrajoitukseen. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä Henkilöstöantiin osallistuvat Toivon nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet 360 päivän pituisiin Osakkeiden luovutusrajoituksiin.

Toimitusjohtaja Markus Myllymäki kommentoi:

”Olemme erittäin iloisia ja kiitollisia yleisösijoittajien, ankkurisijoittajien ja muiden instituutioiden sekä oman henkilöstömme osoittamasta luottamuksesta Toivoon. Listautumisantimme onnistui erinomaisesti – listautuminen ja osakeannilla keräämämme varat tukevat meitä kasvustrategiamme toteuttamisessa. Uskomme vahvasti, että tavalliset suomalaiset tarvitsevat kohtuuhintaisia ja houkuttelevia koteja hyvillä sijainneilla. Haluamme vastuullisena ja pitkäjänteisenä omistajana tuottaa heille paremman, inhimillisemmän ja asiakaskeskeisemmän asukaskokemuksen. Pyrimme aina yhdistämään parhaan rakennusteknisen ratkaisun ja käyttäjäkokemuksen – ympäristöarvot huomioiden. Tavoitteenamme on luoda osakkeenomistajillemme lisäarvoa ainutlaatuisella ”hankekehitä ja pidä” -liiketoimintamallillamme. Toivotan uudet osakkeenomistajamme tervetulleiksi yhtiökumppaneiksemme! Tehdään yhdessä Suomen upeimpia koteja.”

Neuvonantajat

Danske Bank toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Bird & Bird Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana listautumisen yhteydessä. IR Partners Oy toimii Yhtiön viestintäneuvonantajana.

Lisätietoja

Markus Myllymäki

Toimitusjohtaja

Toivo Group Oyj

Puh. 040 847 6206

markus.myllymaki@toivo.fi

Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 562 1806

 

Tietoa Toivosta

Toivo on suomalainen vuonna 2015 perustettu kiinteistötalo, jonka liiketoiminta koostuu hankekehityksestä ja kiinteistöjen pitkäaikaisesta omistamisesta. Yhtiön liiketoimintamalli on ainutlaatuinen, sillä Toivon liiketoiminta yhdistää koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjun aina kiinteistökehityksestä rakennuttamiseen ja valmiin kiinteistön omistamiseen, hallinnointiin ja vuokraukseen. Toivo hoitaa omalla tiimillään kiinteistön koko elinkaaren aina raakamaasta vuokrasopimusneuvotteluihin ja kiinteistön ylläpitoon. Näin toimimalla Toivo pystyy tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen, osakkeenomistajilleen ja sidosryhmilleen.

Toivon strategiana on kehittää Toivo-konseptin mukaisia kiinteistöjä, joiden tavoitteena on vahva kehitysmarginaali sekä vakaa ja houkutteleva tuotto, ja jotka mahdollistavat näin kiinteistöjen pitkäaikaisen omistajuuden sekä korkeamman lisäarvon tuottamisen Toivon asiakkaille. Toivolla on taustallaan osaava ja kokenut asiantuntijajoukko, jolla on vahvat ansiot kiinteistötoimialalla. Toivon tiimin jäsenet ovat olleet mukana kehittämässä ja rakentamassa yhteensä yli 12 000 asuntoa, ja heillä on keskimäärin kymmenen vuoden kokemus kiinteistöalalta.

Toivon liikevaihto vuonna 2020 oli 4,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa.

Tärkeää tietoa

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot saattavat muuttua. Tämä tiedote ei ole tarjous Toivo Group Oyj:n (”Yhtiö”) mahdollisesti liikkeeseen laskemien arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi missään valtiossa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla laillisesti rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai informaatiota, johon tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia soveltuvista rajoituksista ja noudattaa niitä. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista. Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) määritellyille kokeneille sijoittajille. Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen osakeanti toteutetaan esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainitun esitteen perusteella.

Tätä tiedotetta ja sen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi Yhdysvalloissa. Tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ("Yhdysvaltain Arvopaperilaki", muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon ei sovelleta Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta mahdollisesta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ja tässä tarkoitettuja arvopapereita koskevat muut tiedot on tarkoitettu Isossa-Britanniassa julkaistavaksi ja levitettäväksi vain vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain 86(7) kohdan (Financial Services and Markets Act) määrittelemille ”kokeneille sijoittajille”, joilla on (i) ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai (ii) Määräyksen 49(2) (a) – (d) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä, ”asiaankuuluvat tahot”). Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Pääjärjestäjä”) toimii mahdollisen listautumisannin yhteydessä yksinomaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa kuin Yhtiötä asiakkaanaan mahdollisen listautumisannin yhteydessä eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, Listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muista tässä tiedotteessa esitetyistä transaktioista, järjestelyistä tai muista seikoista. Yhtiö on yksin vastannut tämän tiedotteen sisällön tuottamisesta ja on siitä vastuussa. Pääjärjestäjä tai kukaan sen hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä vastaa tai anna mitään nimenomaista tai välillistä vakuutusta tämän tiedotteen tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä koskevien tietojen täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa, ja riippumatta siitä, miten tieto on asetettu saataville tai lähetetty, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tiedotteen käyttämisestä, sen sisällöstä tai muutoin tiedotteesta johtuen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, jotka voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Yhtiö ei takaa, että tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat olettamat ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) Finanssivalvonnan määräyksistä ja ohjeista koskien sijoituspalvelutoimintaa ja sen harjoittamista (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i) yksityissijoittajille sekä vaatimukset (ii) sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”kohdemarkkinat”). Jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisantiin liittyen. Epäselvyyksien välttämiseksi, kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman kohdemarkkina-arviointinsa liittyen Yhtiön osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.

Tilaa