Toivo Group Oyj on allekirjoittanut esisopimuksen yli 250 asunnon asuinkerrostalohankkeesta Vantaan Aviapolikseen

Report this content

Toivo Group Oyj – Yhtiötiedote – Sisäpiiritieto

21.10.2021 klo 13:55

Toivo Group Oyj:n konserniyhtiö (”Toivo” tai ”Yhtiö”) on tänään 21.10.2021 allekirjoittanut SL-Yhtiöt Oy-konserniin kuuluvan SL Rakennuttaja Oy:n (”Myyjä”) kanssa esisopimuksen Vantaan Aviapoliksessa sijaitsevasta asuinkerrostalohankkeesta (”Esisopimus”). Esisopimuksen kokonaislaajuus on noin 14.440 k-m2 asuinrakennusoikeutta tontteineen (”Alue”).

Toivon ja Myyjän välinen Esisopimus on ehdollinen kiinteistöalalla käytettäville tavanomaisille ehdoille ja kokonaiskauppahinta on arviolta noin 8,1 MEUR. Kauppa pyritään toimeenpanemaan vaiheittain.

Toivo tulee Yhtiön tytär- ja osakkuusyhtiöin toteuttamaan Alueelle arviolta yli 250 asuntoa Esisopimuksen mukaisin hallintamuotojakaumin. Yhtiön tavoitteena on toteuttaa asuinrakennukset ympäristöystävällisesti ja asukkaiden moninaiset tarpeet huomioiden. Alueella on asuinrakentamisen mahdollistava lainvoimainen asemakaava. Toivo aloittaa Alueen rakennuslupasuunnittelun ja rakentamisen valmistelevat työt kuluvan vuosineljänneksen kuluessa.

Esisopimuksella ei ole arvioidusti vaikutusta Yhtiön antamaan vuoden 2021 liikevoittoennusteeseen (liikevoittoennuste 13–16 miljoonaa euroa).

Toimitusjohtaja Markus Myllymäki:

”Nyt allekirjoitetussa Esisopimuksessa yhdistyy Toivon strategian ydin. Alue sijaitsee Yhtiön strategisella sijainnilla ja pystymme Yhtiönä toteuttamaan Alueen, jossa on määritetty eri hallintamuotojakaumia ja talot voidaan toteuttaa A-energialuokkaan. Tyypillisesti vastaavissa hankkeissa olisi tarvittu useampia eri kiinteistösijoittajia, rakennuttajia ja rakennusliikkeitä”.

Lisätietoja

Markus Myllymäki

Toimitusjohtaja

Toivo Group Oyj

Puh. 040 847 6206

markus.myllymaki@toivo.fi

Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 50 575 4422

Tietoa Toivosta

Toivo on suomalainen vuonna 2015 perustettu kiinteistötalo, jonka liiketoiminta koostuu hankekehityksestä ja kiinteistöjen pitkäaikaisesta omistamisesta. Yhtiön liiketoimintamalli on ainutlaatuinen, sillä Toivon liiketoiminta yhdistää koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjun aina kiinteistökehityksestä rakennuttamiseen ja valmiin kiinteistön omistamiseen, hallinnointiin ja vuokraukseen. Toivo hoitaa omalla tiimillään kiinteistön koko elinkaaren aina raakamaasta vuokrasopimusneuvotteluihin ja kiinteistön ylläpitoon. Näin toimimalla Toivo pystyy tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen, osakkeenomistajilleen ja sidosryhmilleen.

Toivon strategiana on kehittää Toivo-konseptin mukaisia kiinteistöjä, joiden tavoitteena on vahva kehitysmarginaali sekä vakaa ja houkutteleva tuotto, ja jotka mahdollistavat näin kiinteistöjen pitkäaikaisen omistajuuden sekä korkeamman lisäarvon tuottamisen Toivon asiakkaille. Toivolla on taustallaan osaava ja kokenut asiantuntijajoukko, jolla on vahvat ansiot kiinteistötoimialalla. Toivon tiimin jäsenet ovat olleet mukana kehittämässä ja rakentamassa yhteensä yli 12 000 asuntoa, ja heillä on keskimäärin kymmenen vuoden kokemus kiinteistöalalta.

Toivon liikevaihto vuonna 2020 oli 4,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa.

Tilaa