Toivo Groupin hallitus on päättänyt avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

Report this content

Toivo Group Oyj – Yhtiötiedote

23.11.2021 klo 13.40

Toivo Group Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Toivo”) hallitus on tänään päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Yhtiön arvonkehityksen vahvistamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt Yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen Yhtiön osakkeiden arvonkehitykseen perustuva osakepalkkiojärjestelmä. Järjestelmä on suunnattu Yhtiön johtoryhmän jäsenille sekä muille hallituksen määrittämille nykyisille ja Yhtiöön rekrytoitaville uusille avainhenkilöille.

Uusi osakepalkkiojärjestelmä 2022—2024 sisältää kolme (3) yhden (1) vuoden mittaista ansaintajaksoa, joista kukin alkaa tammikuun alusta vuosina 2022, 2023 sekä 2024, ja päättyy vastaavasti joulukuun loppuun vuosina 2022, 2023 ja 2024. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot perustuvat osallistujille kullekin ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Kultakin ansaintajaksolta kertyvän palkkion maksamiseen liittyy yhden (1) vuoden mittainen odotusaika siten, että ansaintajaksolta kertyvän palkkion määrä vahvistetaan viimeistään ansaintajaksoa seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä ja maksetaan järjestelmän piirissä olevalle avainhenkilölle vähintään yhden (1) vuoden kuluttua palkkion vahvistamisesta arviolta maaliskuun loppuun mennessä (esim. ansaintajaksolta 1.1.-31.12.2022 kertyvän palkkion määrä vahvistetaan helmikuun 2023 loppuun mennessä ja maksetaan arviolta maaliskuussa 2024). Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Yhtiön hallitus vahvistaa kunkin ansaintajakson osallistujat, määrittää ansaintajaksolla sovellettavat ansaintakriteerit sekä ansaintajaksolta maksettavan enimmäispalkkion määrän bruttomääräisinä Toivon osakkeina sisältäen mahdolliset käteisosuudet verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Uuden osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 500 000 Toivon osaketta sisältäen mahdollisen veroihin ja veronluonteisiin maksuihin käytettävän rahaosuuden.

Yhtiön hallitus vahvisti uuden osakepalkkiojärjestelmän ensimmäisen ansaintajakson (1.1.-31.12.2022) osallistujiksi yhteensä 16 Yhtiön avainhenkilöä sekä vahvisti heidän ansaintajaksolla seurattavat tavoitteensa. Hallituksen päätöksen mukaan ansaintajaksoon 2022 sovellettava ansaintakriteeri on Yhtiön liikevoitto tilikaudella 2022. Ensimmäiseltä ansaintajaksolta maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 200 000 Toivon osaketta.

Osakkeiden antaminen päätetyn osakepalkkiojärjestelmän alla on ehdollinen sille, että Yhtiön yhtiökokous päättää valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista palkkioiden maksamista varten.

Lisätietoja

Markus Myllymäki

Toimitusjohtaja

Toivo Group Oyj

Puh. 040 847 6206

markus.myllymaki@toivo.fi

Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 50 575 4422

Tietoa Toivosta

Toivo on suomalainen vuonna 2015 perustettu kiinteistötalo, jonka liiketoiminta koostuu hankekehityksestä ja kiinteistöjen pitkäaikaisesta omistamisesta. Yhtiön liiketoimintamalli on ainutlaatuinen, sillä Toivon liiketoiminta yhdistää koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjun aina kiinteistökehityksestä rakennuttamiseen ja valmiin kiinteistön omistamiseen, hallinnointiin ja vuokraukseen. Toivo hoitaa omalla tiimillään kiinteistön koko elinkaaren aina raakamaasta vuokrasopimusneuvotteluihin ja kiinteistön ylläpitoon. Näin toimimalla Toivo pystyy tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen, osakkeenomistajilleen ja sidosryhmilleen.

Toivon strategiana on kehittää Toivo-konseptin mukaisia kiinteistöjä, joiden tavoitteena on vahva kehitysmarginaali sekä vakaa ja houkutteleva tuotto, ja jotka mahdollistavat näin kiinteistöjen pitkäaikaisen omistajuuden sekä korkeamman lisäarvon tuottamisen Toivon asiakkaille. Toivolla on taustallaan osaava ja kokenut asiantuntijajoukko, jolla on vahvat ansiot kiinteistötoimialalla. Toivon tiimin jäsenet ovat olleet mukana kehittämässä ja rakentamassa yhteensä yli 12 000 asuntoa, ja heillä on keskimäärin kymmenen vuoden kokemus kiinteistöalalta.

Toivon liikevaihto vuonna 2020 oli 4,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa.

Tilaa