• news.cision.com/
  • Tokmanni Group Oyj/
  • Ilmastotyön suunnannäyttäjä Tokmanni haastaa myös tavarantoimittajiaan torjumaan ilmastonmuutosta – Esim. kotimainen Sinituote tarttui haasteeseen asettamalla tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet

Ilmastotyön suunnannäyttäjä Tokmanni haastaa myös tavarantoimittajiaan torjumaan ilmastonmuutosta – Esim. kotimainen Sinituote tarttui haasteeseen asettamalla tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet

Report this content

Tokmanni     Lehdistötiedote     10.10.2022 klo 17.00

Kotimainen Sinituote on yksi Tokmannin pitkäaikaisista yhteistyökumppaneista. Yhtiö on Tokmannin tavoin asettanut tieteeseen perustuvat, Science Based Targets -aloitteen (SBTi) virallisesti hyväksymät ilmastotavoitteet.

Suomen suurin halpakauppaketju Tokmanni asetti yhtenä maailman edelläkävijöistä tieteeseen perustuvat, Science Based Targets -aloitteen (SBTi) virallisesti hyväksymät ilmastotavoitteet vuonna 2020. Siitä lähtien Tokmanni on haastanut myös tavarantoimittajiaan asettamaan omia ilmastotavoitteitaan. Sinituote on yksi haasteeseen tarttuneista kotimaisista yrityksistä.

Pariisin ilmastosopimukseen perustuvissa tavoitteissaan Tokmanni tukee Business Ambition for 1.5 °C -kampanjaa ja sitoutuu rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun korkeintaan 1,5 celsiusasteeseen omassa toiminnassaan. Tokmanni on sitoutunut vähentämään oman toimintansa absoluuttisia päästöjä (Scope 1 ja Scope 2, GHG-protokollan mukaisesti) 70 %:lla vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 lähtötasoon verrattuna. Tokmannin tavoitteena on lisäksi olla hiilineutraali oman toimintansa (eli Scope 1:n ja 2:n päästöjen) osalta vuonna 2025.

Kansainvälinen, tieteeseen pohjautuva Science Based Targets -aloite kannustaa yrityksiä toteuttamaan ilmastotoimiaan Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteiden mukaisesti. Tokmannin osalta aloite vahvistaa, että halpakauppaketjun päästövähennystavoitteet ovat vahvistetusti ilmastotutkimusten mukaiset ja osaltaan riittävät, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa puoleentoista asteeseen.

– Vuoden 2021 loppuun mennessä onnistuimme vähentämään oman toiminnan päästöjämme 63 % vuoden 2015 lähtötasoon verrattuna. Tärkeitä toimia tavoitteen saavuttamisessa ovat olleet energiatehokkuusteot sekä uusiutuvan sähkön hankinta, Tokmannin vastuullisuuspäällikkö Emilia Koski kertoo.

Tokmannin oman toiminnan päästöt aiheutuvat tällä hetkellä kiinteistöjen eli myymälöiden, varastojen sekä hallinto- ja logistiikkakeskuksen lämmityksestä.

– Jatkossa me Tokmannilla arvioimme yltävämme tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiimme esimerkiksi lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta myymälöissämme, varastoissamme ja hallinto- ja logistiikkakeskuksessamme sekä kannustamalla tavarantoimittajiamme asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet, Koski kertoo.

– Ilmastopäästöt vähenevät vain konkreettisilla teoilla. Ostamme vain päästötöntä sähköä, ja olemme tänäkin syksynä muun muassa asennuttaneet lisää aurinkopaneeleita myymälöidemme katoille. Energiatehokkuuteemme olemme kiinnittäneet huomiota myös esimerkiksi sammuttamalla ulko- ja mainosvalojamme aiempaa aikaisemmin ja ohjaamalla ilmanvaihtokoneidemme toimintaa entistäkin tarkemmin, hän lisää.

Katse myös tavarantoimittajien ilmastotoimissa
– Kotimainen Sinituote yksi tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet asettaneista Tokmannin yhteistyökumppaneista

Oman toimintansa päästöjen vähentämisen lisäksi Tokmanni on sitoutunut siihen, että 80 %:lla yhtiön tuotteiden ja palveluiden tavarantoimittajista (hankintojen mukaan) tulee olla tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteeseen yltämiseksi Tokmanni käy aktiivista vuoropuhelua tavarantoimittajiensa kanssa, Koski kertoo.

– Tokmannin myymiin tuotteisiin ja hankintaketjuun liittyvät päästöt muodostavat valtaosan Tokmannin kokonaispäästöistä. Tämän takia meille on erityisen tärkeää kannustaa tavarantoimittajiamme asettamaan kunnianhimoisia päästötavoitteita.

Vuoden 2021 loppuun mennessä 43 % Tokmannin myymien tuotteiden tavarantoimittajista (hankintojen mukaan) oli asettanut tieteeseen perustuvat päästötavoitteet.

Yhden tuoreimmista päätöksistä teki Tokmannin pitkäaikainen kotimaan yhteistyökumppani Sinituote. Tieteeseen perustuvissa ilmastotavoitteissaan Sinituote sitoutuu selvittämään Scope 3 -tason päästönsä (alihankintaketjunsa ja tuotteidensa elinkaaren kokonaispäästöt) ja vähentämään niitä siten, että se kykenee osaltaan rajoittamaan maapallon lämpötilan nousemista korkeintaan 1,5 celsiusasteeseen. Scope 2 -päästöjen osalta Sinituote on jo nykyisellään hiilineutraali.

Sinituote sitoutuu lisäksi valmistamaan 100 % tuotteistaan kierrätysmuovista tai biopohjaisesta muovista vuoteen 2030 mennessä sekä etsimään uusia kierrätysmateriaaleja myös muihin kuin muovista valmistettuihin tuotteisiin.

– Globaali ilmastokriisi koskettaa meitä kaikkia, ja tulevaisuudessa on pakko löytää tapoja kestävämpään kuluttamiseen. Ainoa tapa tasapainottaa planeetan kestokykyä ja hidastaa ilmastonmuutosta on siirtyä hiilineutraaliin kiertotalouteen, missä arvonluonti tapahtuu hiilineutraalisti ja materiaali kiertää aina uudelleen käyttöön tai kompostoituu takaisin luontoon, Sinituotteen toimitusjohtaja Johanna Hamro-Drotz kertoo.

Hamro-Drotzin mukaan Sinituote pyrkii jatkuvasti innovoimaan uusia tapoja tehdä tuotteistaan yhä vastuullisempia.

– Esimerkiksi uusi tuotteemme SINIn puhdistusainetabletti vähentää perinteisiin puhdistusaineisiin verrattuna 98,7 % kuljetusten CO2-päästöjä ja 99,9 % muoviroskan määrää. Kierrätysmuovin käyttäminen vähentää tuotteen ilmastopäästöjä 60 %:lla, ja vaihtopääkonseptimme tiski- ja WC-harjoissa on yhteensä säästänyt jo yli miljoona kiloa turhaa muoviroskaa Suomessa.

Suomalaisten laajasti tunteman ja arvostaman Sinituotteen työ vastuullisuuden edistämiseksi on hyvin konkreettista ja merkityksellistä, Tokmannin Koski muistuttaa.

– Tieteeseen pohjautuvien ilmastotavoitteiden asettaminen auttaa Sinituotetta kasvihuonepäästöjen vähentämisessä. Samalla se tuo meitä yhden askeleen lähemmäs oman tavoitteemme saavuttamista. Olemme varmoja siitä, että Sinituotteen päätös rohkaisee muitakin ulkomaisia ja kotimaisia tavarantoimittajiamme asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet, hän kertoo.

Globaali ilmastokriisi koskettaa meitä kaikkia, ja tulevaisuudessa on pakko löytää tapoja kestävämpään kuluttamiseen, Sinituotteen toimitusjohtaja Johanna Hamro-Drotz (kuvassa vasemmalla) muistuttaa. Tokmannin vastuullisuuspäällikkö Emilia Koski (oikealla) uskoo, että Sinituotteen päätös asettaa tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet kannustaa muita Tokmannin tavarantoimittajia seuraamaan esimerkkiä.

Science Based Targets -aloitteesta lyhyesti

  • Science Based Targets -aloite on yhteishanke CDP:n (ent. Carbon Disclosure Project), YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact), Maailman luonnonvarainstituutin WRI:n (World Resources Institute) ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) välillä.
  • Aloite rohkaisee yrityksiä sitoutumaan tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin. Yritysten asettamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden arvioidaan olevan tieteeseen perustuvia, jos ne vastaavat sellaisia toimia, joita ajankohtaisen ilmastotieteen mukaan tulee toteuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2015 hyväksytyn Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 celsiusasteen.


Lue lisää Tokmannin vastuullisuustyöstä esimerkiksi verkkosivuilta ir.tokmanni.fi/fi/vastuullisuus.


TOKMANNI


Lisätietoja:


Emilia Koski
vastuullisuuspäällikkö
Tokmanni

puh. 040 132 6847
emilia.koski(at)tokmanni.fi


Maarit Mikkonen
sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö
Tokmanni

puh. 040 562 2282
maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi


Marika Saarinummi
markkinointipäällikkö
Sinituote

marika.saarinummi(at)sinituote.fiTokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 4 100 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan. Noin 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2021 Tokmannin liikevaihto oli 1 142 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 106 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.