Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Tokmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Report this content

Tokmanni Group Oyj                                   Pörssitiedote                        31.1.2019 klo 9.00

Tokmanni Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyisi ennallaan ja olisi kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Juha Blomster, Thérèse Cedercreutz, Kati Hagros, Erkki Järvinen, Seppo Saastamoinen ja Harri Sivula valitaan uudelle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Ehdokkaiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot löytyvät Tokmanni Group Oyj:n internetsivulla https://ir.tokmanni.fi/fi/investors/corporate-governance/board-of-directors.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Seppo Saastamoista, joka on ei-riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Seppo Saastamoinen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan siten, että ne olisivat seuraavat:

  •  Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84 000 euroa,
  •  Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 30 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

  •  1 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa,
  •  2 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa ja
  •  3 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenelle hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohdista on aikaisempi.

Hallitusten jäsenten kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Nimitysvaliokunnan kokoonpano

Nimitystoimikuntaan kuuluvat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä edustajana Hanna Hiidenpalo, Nordea Rahastojen nimeämänä edustajana Marie Karlsson, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä edustajana Hanna Kaskela ja Takoa Invest Oy:n nimeämä edustajana Jari Sonninen sekä asiantuntijajäsenenä Seppo Saastamoinen. Jari Sonninen toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

TOKMANNI GROUP OYJ

Lisätietoja

Mika Rautiainen, toimitusjohtaja
puh. 020 728 6061
mika.rautiainen(at)tokmanni.fi

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2017 Tokmannin liikevaihto oli 796 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä on lähes 200 myymälää eri puolilla Suomea.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa

Liitteet & linkit