Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Tokmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Report this content

Tokmanni Group Oyj        Pörssitiedote        29.1.2021 klo 9.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Seppo Saastamoinen, Harri Sivula, Therese Cedercreutz, Juha Blomster, Erkki Järvinen ja Ulla Lettijeff.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Ehdokkaiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat Tokmanni Group Oyj:n internet sivulla osoitteessa https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous2021.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Seppo Saastamoista, joka on ei-riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Seppo Saastamoinen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkioina maksetaan seuraavaa:

  • Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84 000 euroa; ja
  • Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 30 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

  • 1 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa;
  • 2 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa; ja
  • 3 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella.

Lisäksi talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 000 euroa kuukaudelta.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana.  Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenelle hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohdista on aikaisempi.

Hallitusten jäsenten kokouspalkkio ja talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio maksetaan rahana.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikuntaan kuuluvat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä edustajana Hanna Hiidenpalo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä edustajana Hanna Kaskela, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen edustajana Esko Torsti ja Takoa Invest Oy:n nimeämänä edustajana Jari Sonninen sekä asiantuntijajäsenenä Seppo Saastamoinen. Jari Sonninen toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Lisätietoja

Markku Pirskanen, talousjohtaja
puh. 020 728 7390, markku.pirskanen(a)tokmanni.fi

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2019 Tokmannin liikevaihto oli 944,3 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 3 700 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä on eri puolilla Suomea lähes 200 myymälää.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa