• news.cision.com/
 • Tokmanni Group Oyj/
 • ­Tokmanni esittelee vuoden 2020 vastuullisuustekojaan uusimmassa vastuullisuusraportissaan ­– Tokmanni on nostanut riman korkealle vastuullisuustyössään, toimitusjohtaja Mika Rautiainen kertoo

­Tokmanni esittelee vuoden 2020 vastuullisuustekojaan uusimmassa vastuullisuusraportissaan ­– Tokmanni on nostanut riman korkealle vastuullisuustyössään, toimitusjohtaja Mika Rautiainen kertoo

Report this content

Tokmanni     Lehdistötiedote     23.3.2021 klo 14.30

Suomen suurin halpakauppaketju Tokmanni on julkaissut GRI-standardin mukaisen vuoden 2020 vastuullisuusraporttinsa Sustainability available for all tiistaina 23.3.2021. Laajan englanninkielisen raportin lisäksi Tokmannin vuoden 2020 vastuullisuustyöstä on julkaistu tiivistelmät suomeksi ja englanniksi. Vastuullisuusraportissaan Tokmanni esittelee vastuullisuustyönsä edistysaskelia ja haasteita.

Tokmanni on nostanut riman korkealle vastuullisuustyössään, toimitusjohtaja Mika Rautiainen kertoo yhtiön tuoreimmassa vastuullisuusraportissa.

– Tokmannilla vastuullisuus on tärkeässä osassa yhtiön strategiassa ja jokapäiväisessä liiketoiminnassa. Olemme vauhdittaneet Tokmannin vastuullisuustyötä ja asettaneet kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita. Tavoitteemme ja yhteiskunnan kasvavat odotukset vastuullisuutta kohtaan velvoittavat meitä tekemään yhä enemmän töitä sen eteen, että asiakkaamme ja muut sidosryhmämme voivat luottaa Tokmannin vastuullisuustoimenpiteiden olevan kestäviä, johdonmukaisia ja vaikuttavia.

– On hienoa voida todeta Tokmannin vastuullisuustyön edenneen vauhdilla myös vuonna 2020. Emme kuitenkaan tyydy tähän, vaan jatkamme asiakkaidemme palvelemista parhaalla mahdollisella tavalla ja Tokmannin kehittämistä yhä vastuullisemmaksi halpakaupaksi, hän täydentää.

Vuonna 2020 Tokmannin vastuullisuustyö kehittyi monella eri saralla.

– Erityisen iloinen olen vuonna 2020 tekemistämme edistysaskeleista ilmastotyössä. Olimme kolmas kaupan alan yritys Pohjoismaissa, joka asetti kunnianhimoiset hyväksytyt tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet linjassa Pariisin ilmastosopimuksen ja 1,5 celsiusasteen lämpötilannousun kanssa, Tokmannin vastuullisuuspäällikkö Emilia Koski kertoo.

Myös ihmisoikeustyö edistyi viime vuonna merkittävästi. Tokmanni tarkensi riskiraaka-ainetavoitteitaan ja vastuullisen hankinnan ohjeistustaan. Lisäksi yritys teki koronapandemiasta huolimatta vuonna 2020 60 omaa tehdastarkastusta pääosin Kiinassa, ja liittyi Bangladeshin vaatetehtaiden sähkö-, palo- ja rakennusturvallisuutta kehittävään Bangladesh Accordiin.

Vastuullisuusstrategiaa päivitettiin ja vastuullisuusteemoja tarkennettiin vuonna 2020

Tokmannin vastuullisuustyön pääteemat ovat Rehti liiketoiminta, Ihmiset, Tuotteet ja hankintaketju sekä Ilmasto. Nämä teemat määritettiin vuonna 2015 analyysissa, jossa Tokmannin toiminnan vaikutuksia peilattiin sidosryhmien odotuksiin, megatrendeihin sekä johdon näkökulmaan liiketoiminnasta. Vuonna 2020 teemoja täsmennettiin vastuullisuusstrategian päivityksen yhteydessä seuraaviksi:

 

Rehti liiketoiminta

 

 • Taloudellinen tulos
 • Työllistäminen
 • Korruption vastaisuus
 • Yksityisyyden suoja
 • Eettinen markkinointi
 

Ihmiset

 • Työterveys ja -turvallisuus

 • Työntekijöiden kouluttaminen ja kehittäminen
 • Tasa-arvoisuus työssä ja palkkauksessa
 • Syrjimättömyys  
 

Tuotteet ja hankintaketju

 • Vastuullinen hankinta

 • Vastuulliset tuotteet ja pakkaukset
 • Tuoteturvallisuus
 • Tuotteiden asianmukaiset merkinnät
 

Ilmasto

 • Materiaalien tehokas käyttö

 • Energiatehokkuus
 • Tehokas logistiikka
 • Jätteiden tehokas kierrätys
 

Merkittäviä kohokohtia myös vuonna 2020

Tokmanni kehittää vastuullisuustyötään vastuullisuuden pääteemojensa mukaisesti, ja jokaiseen toimintavuoteen sisältyy lukuisia merkittäviä kohokohtia.

 

Vuonna 2020 Tokmanni

Pariisin ilmastosopimukseen perustuvissa tavoitteissaan Tokmanni tukee Business Ambition for 1.5 °C -kampanjaa ja sitoutuu rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun korkeintaan 1,5 celsiusasteeseen omassa toiminnassaan. Sitoumus on merkittävä, sillä puolentoista celsiusasteen tavoite on Science Based Targets -aloitteessa asetetuista tavoitteista kaikkein kunnianhimoisin.

 • palkitsi henkilökuntaansa 3,7 miljoonalla eurolla

Tokmannin liikevaihto kasvoi 13,6 % 1 073,2 milj. euroon. Palkitsemien oli kiitos Tokmannin henkilökunnan tekemästä erinomaisesta työstä

 • paransi CDP-ilmastoluokitustaan

Tokmannin luokitus B on kolmanneksi paras luokitus organisaatioiden ilmastotoimia ja ympäristöraportointia arvioivan Carbon Disclosure Project -järjestön ilmastoarvioinnissa.

 • jatkoi vahvoja panostuksiaan uusiutuvaan energiaan

Vuoden 2020 lopussa aurinkopaneelit löytyivät Tokmannin Mäntsälässä sijaitsevan hallinto- ja logistiikkakeskuksen lisäksi joka viidennen eli lähes 40 Tokmanni-myymälän katolta.

Tokmannin saama arvio ylittää reilusti UNGP-mittareilla arvioitujen yritysten keskiarvon (23,9/100).

 • lahjoitti 53 000 € Itämeren suojeluun

Tokmanni ohjasi jokaisesta ajanjaksolla 1.5.–30.8.2020 myymästään Pisara-tuotteesta 5 senttiä John Nurmisen Säätiön kautta Itämeren suojeluun.

Vuonna 2020 Tokmanni auttoi Suomen Punaista Ristiä huomioimaan ystävätoiminnan kautta noin 2 500:aa ihmistä.

Lahjoitus oli jatkumoa Tokmannin ja Unilever Finlandin vuonna 2011 aloittamalle hyväntekeväisyysyhteistyölle, jonka myötä osapuolet ovat lahjoittaneet erilaisia hygieniatuotteita, elintarvikkeita ja monia muita arjessa tarvittavia tuotteita Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry:lle peräti 470 000 euron arvosta.

 • pilotoi anonyymia rekrytointia

Sen laaja käyttöönotto vaatii Tokmannin rekrytointijärjestelmän uudistamista, joka on parhaillaan työn alla.

 • lähti mukaan FINIX-hankkeeseen kehittämään välineitä tekstiilien jäljitettävyyteen

FINIX on Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama ja Aalto-yliopiston johtama monitieteinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on luoda suomalaiselle tekstiilialalle kykyä menestyä kiertotaloudessa ja vaikuttaa koko tekstiilialan muutokseen kohti kestävää kehitystä. Tokmanni kehittää FINIX-tutkimushankkeessa toimitusketjujen jäljitettävyyttä sekä testaa hankkeessa kehitettävää elinkaaritiedon hallintasovellusta uudella vaatemallistolla.

 

Lisäksi

 • 94 %:lla Tokmannin riskimaissa sijaitsevista tehtaista oli voimassa BSCI-auditointi, jossa tarkastetaan työolot. Lisäksi Tokmannin omat asiantuntijat tekivät tehtaille 60 tarkistusta.

Kolmannen osapuolen auditoinneilla ja omilla tehdastarkastuksillaan Tokmanni varmistaa tuotannon vastuullisuuden ja työntekijöiden perusoikeuksien toteutumisen toimitusketjussa.

 • Tokmannin oman toiminnan päästöt (Scope 1 ja 2) pienentyivät 7,5 % vuonna 2020.

Tokmanni jatkoi määrätietoista työtään kiinteistöjensä energiatehokkuuden parantamiseksi. Tokmanni mm. asensi 37 myymälään LED-valaistuksen.

 

Tokmannin vastuullisuustavoitteita 2021–2025

Hiilineutraalius: Tokmanni on omassa toiminnassaan hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi Tokmanni edistää hyväksyttyjä tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteitaan sitoutumalla rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun korkeintaan 1,5 celsiusasteeseen omassa toiminnassaan. Tokmanni on sitoutunut vähentämään oman toimintansa absoluuttisia päästöjä (scope 1 ja 2, GHG-protokollan mukaisesti) 70 %:lla vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 lähtötasoon verrattuna. Lisäksi Tokmanni on sitoutunut siihen, että 80 %:lla Tokmannin tuotteiden ja palveluiden tavarantoimittajista (hankintojen mukaan) tulee olemaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Energiansäästö: Tokmanni pyrkii vähentämään kiinteistöjen vertailukelpoista sähkönkulutusta 4 % vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Kuljetukset: Kuljetusten päästöt liikevaihtoon verrattuna pysyvät vuoden 2015 tasolla.

Ruokahävikki ja kierrättäminen: Tokmanni jatkaa punalaputettujen elintarvikkeiden ilta-alea 2021 jokaisessa myymälässään ja pitää kierrätysasteen yli 80 %:ssa.

Raaka-aineet: Kaikki Tokmannin ostama omien tuotemerkkien puuvilla on nykyistä kestävämmin tuotettua vuoden 2024 loppuun mennessä.

Hankintaketju: Kaikki Tokmannin riskimaatehtaat ovat kolmannen osapuolen auditoimia. Lisäksi tavoitteena tehdä 70 omaa tehdastarkastusta Tokmannin käyttämille tehtaille vuonna 2021.

Monimuotoisuus: Tokmanni valmentaa kaikki esihenkilömme monimuotoisuudesta ja kaikkien mukaanottamisesta vuonna 2021.

 

Tutustu tarkemmin Tokmannin vastuullisuustyöhön yhtiön verkkosivuilla. Tokmannin englanninkielinen vastuullisuusraportti sekä suomen- ja englanninkieliset tiivistelmät ovat luettavissa osoitteessa ir.tokmanni.fi/vastuullisuus.


TOKMANNI


Lisätietoja:


Emilia Koski
vastuullisuuspäällikkö

puh. 040 132 6847
emilia.koski(at)tokmanni.fi


Maarit Mikkonen
sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö

puh. 040 562 2282
maarit.mikkonen(at)tokmanni.fiTokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 4 000 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan. Lähes 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2020 Tokmannin liikevaihto oli 1 073,2 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.