TOKMANNI GROUP OYJ: KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN KANNATTAVUUS PARANI, LIIKEVAIHTO EDELLISVUODEN TASOLLA - VUODEN 2016 NÄKYMÄT ENNALLAAN

TOKMANNI GROUP OYJ             Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2016                      Tilintarkastamaton

TOKMANNIN KOLMAS NELJÄNNES: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKEVAIHTO EDELLISVUODEN TASOLLA - VUODEN 2016 NÄKYMÄT ENNALLAAN

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita.

KESKEISTÄ KOLMANNELTA NELJÄNNEKSELTÄ

 • Liikevaihto edellisvuoden tasolla 187,0 milj. euroa (187,8), -0,4%
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto laski 3,2%. Tämä johtui Anttilan konkurssipesän loppuunmyynnistä ja syksyn poikkeuksellisen lämpimästä säästä, joka lykkäsi syksyn sesonkia ja vähensi erityisesti vaatteiden myyntiä
 • Neljä uutta myymälää avataan Anttilan tiloihin vuoden 2016 aikana, ja neuvotteluja jatketaan noin kymmenestä myymälästä tavoitteena avata useita uusia myymälöitä Anttilan entisiin tiloihin vuoden 2017 aikana
 • Oikaistu myyntikate parani ja oli 64,8 milj. euroa (63,2), ja oikaistu myyntikatemarginaali oli 34,7% (33,6%)
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 18,1 milj. euroa (17,3), 9,7% liikevaihdosta (9,2%)
 • Oikaistu liikevoitto oli 14,4 milj. euroa (13,7), 7,7% liikevaihdosta (7,3%)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 6,7 milj. euroa (-1,7)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,27)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU 2016

 • Liikevaihto kasvoi 2,7% 537,6 milj. euroon (523,6)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto viime vuoden tasolla, -0,2%
 • Oikaistu myyntikate oli 184,4 milj. euroa (177,6), ja oikaistu myyntikatemarginaali oli 34,3% (33,9%)
 • Oikaistu käyttökate oli 35,5 milj. euroa (32,1), 6,6% liikevaihdosta (6,1%)
 • Oikaistu liikevoitto oli 24,1 milj. euroa (21,2), 4,5% liikevaihdosta (4,0%)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 15,0 milj. euroa (-7,0)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,05)

TOKMANNIN LÄHIAJAN NÄKYMÄT 2016 ENNALLAAN

Tokmanni odottaa vuoden 2016 liikevaihtonsa kasvavan perustuen vuosina 2015 ja 2016 avattujen myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihtoon, jonka odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla.

TOKMANNIN TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI VÄÄNÄNEN KOLMANNESTA NELJÄNNEKSESTÄ: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKEVAIHTO EDELLISVUODEN TASOLLA, NEUVOTTELUT ANTTILAN TILOISTA ETENEVÄT

"Kolmannen neljänneksen aikana kannattavuutemme kehittyi hyvin ja se johtui ensisijaisesti paremmasta myyntikatteesta ja kustannusten hallinnasta. Myyntikatteen myönteiseen kehitykseen vaikutti mm. yhtiön strategian mukainen määrätietoinen panostus oman tuonnin osuuden kasvattamiseen ja kampanjoiden parempaan hallintaan.

Kuten ennakoimme, Anttilan konkurssipesän loppuunmyynti aiheutti kolmannella neljänneksellä turbulenssia markkinoilla kun hintakilpailu kiristyi. Teimme tietoisen päätöksen olla osallistumatta tähän hintakilpailuun, joka oli suurin syy siihen, että kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen myyntimme kehittyi heikosti. Myös syksyn poikkeuksellisen lämmin sää lykkäsi syksyn sesonkia, ja vähensi erityisesti Tokmannin vaatteiden myyntiä. Anttilan luoma markkinahäiriö on väliaikainen ja säilytämme koko vuoden ohjeistuksemme muuttumattomana.

Anttilan poistuminen markkinoilta luo myös paljon mahdollisuuksia Tokmannille sekä Anttilan asiakaskunnan uusjaon kautta että vapautuvien myymälätilojen suhteen.  Olemme sopineet neljän uuden myymälän avaamisesta Anttilalta vapautuviin tiloihin vielä vuoden 2016 puolella ja jatkamme neuvotteluja noin kymmenestä myymälästä, tavoitteena avata useita uusia myymälöitä Anttilan entisiin tiloihin vuoden 2017 aikana. Nämä myymälät toisivat hyvän lisän Tokmannin ensi vuoden jo ennestään runsaaseen uusperustantaan, joka ilman Anttila-myymälöitä sisältää noin kymmenen uutta tai uudelleen sijoitettua myymälää vastaten noin 20.000 neliömetriä uutta myyntipinta-alaa. Uusien myymälöiden avaaminen on yksi Tokmannin tärkeimmistä markkinaosuuksien, liikevaihdon sekä tuloksen ajureista."

AVAINLUVUT

  7-9/2016 7-9/2015 Muutos 1-9/2016 1-9/2015 Muutos 1-12/2015
Liikevaihto, MEUR 187,0 187,8 -0,4% 537,6 523,6 2,7% 755,3
Vertailu-
kelpoisten
myymälöiden
liikevaihdon
kasvu, %
-3,2% -0,2%   -0,2% -1,7%   -0,6%
Kassakuittien
lukumäärä, milj.
11,1 11,0 1,2% 31,9 30,9 3,4% 43,3
Myyntikate, MEUR 64,7 63,3 2,3% 184,2 176,8 4,2% 257,5
Myyntikate-
marginaali, %
34,6 33,7 0,9 34,3 33,8 0,5 34,1
Oikaistu*
myyntikate, MEUR
64,8 63,2 2,6% 184,4 177,6 3,8% 258,1
Oikaistu*
myynti-
kate-
marginaali, %
34,7 33,6 1,0 34,3 33,9 0,4 34,2
Liiketoiminnan
kulut
-47,1 -48,0 -2,0% -150,6 -151,7 -0,7% -207,7
Oikaistut *
liiketoiminnan
kulut, MEUR
-47,5 -46,9 1,4% -151,3 -148,3 2,0% -203,7
Käyttökate
 (EBITDA), MEUR
18,5 16,4 12,7% 36,0 27,9 29,1% 53,9
Käyttökate-
marginaali, %
9,9 8,7 1,1 6,7 5,3 1,4 7,1
Oikaistu*
käyttökate
(EBITDA), MEUR
18,1 17,3 4,2% 35,5 32,1 10,5% 58,5
Oikaistu*
käyttökate-
marginaali, %
9,7 9,2 0,4 6,6 6,1 0,5 7,7
Liikevoitto (EBIT), MEUR 14,8 12,8 15,7% 24,6 16,9 45,6% 39,1
Liikevoitto (EBIT), % 7,9 6,8 1,1 4,6 3,2 1,4 5,2
Oikaistu*
liikevoitto, MEUR
14,4 13,7 4,7% 24,1 21,2 14,1% 43,7
Oikaistu*
liikevoitto-
marginaali, %
7,7 7,3 0,4 4,5 4,0 0,4 5,8
Nettorahoitus-
kulut, MEUR
-1,5 -5,3 -71,6% -13,8 -15,8 -12,7% -20,9
Investoinnit, MEUR 2,4 -3,9**   5,3 3,9   9,0
Nettovelat / oikaistu
käyttökate (EBITDA)
2,5 3,4   2,5 3,4   2,7
Liiketoiminnan
rahavirta, MEUR
6,7 -1,7   15,0 -7,0   35,0
Keskimääräinen
osakemäärä kauden
aikana (1 000)
58 869 22 274   47 554 22 274   22 274
Tulos per osake, EUR 0,18 0,27   0,18 0,05   0,67
Henkilöstö kauden
lopussa
3 133 3 164   3 133 3 164   3 293

* Vertailtavuuteen vaikuttavat oikaisut on avattu tämän tiedotteen lopussa
** Vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Tokmannin rahoittamat rakennushankkeet myytiin ja tämän vaikutus investointeihin oli -6,6 milj. euroa.

MARKKINAKEHITYS
Tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihto kasvoi PTY:n tilastojen (www.pty.fi) mukaan 4,5% vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä ja tammi-syyskuun aikana 2,2%. Tokmannin lähimmän vertailukelpoisen markkinan, käyttötavarakaupan, liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 6,0% ja tammi-syyskuun aikana 1,2%. Kolmannen neljänneksen vahva kasvu johtui pääosin Anttilan konkurssipesän loppuunmyynnistä.

Myymälöiden aukioloaikojen vapautumisella on ollut lievä positiivinen vaikutus isompien myymälöiden myyntiin ja varsinkin hypermarketit ovat ottaneet markkinaosuuksia pienemmiltä toimijoilta. Hintakilpailu elintarvikepuolella on jatkunut kovana.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Myymäläverkoston kehittäminen
Uusien myymälöiden avaaminen on yksi Tokmannin liikevaihdon ja tuloksen ajureista, joka perustuu tehokkaaseen myymälöiden perustamiseen ja ylös ajoon. Yhtiöllä on 158 myymälää ympäri Suomea ja on tunnistanut useita mahdollisia sijainteja uusille myymälöille ympäri Suomea myymäläverkoston laajentamiseksi.

Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä Tokmanni avasi uuden myymälän Helsingin Ruoholahteen ja Kirkkonummen myymälä muutti uusiin, suurempiin tiloihin. Lisäksi Tokmanni on sopinut neljän uuden myymälän avaamisesta Anttilan vanhoihin tiloihin. Yhtiön myyntipinta-ala kasvaa yhteensä noin 8.000 neliömetrillä vuonna 2016, hieman alle vuoden 2016 tavoitteen. Lukuun sisältyy Tammiston myymälän 2.500 neliömetrin myyntipinta-alan pienennys remontin seurauksena. Tokmanni suunnittelee avaavansa noin kymmenen uutta ja uudelleensijoitettua myymälää, mikä vastaa noin 20.000 neliömetriä lisää myyntipinta-alaa. Lisäksi Tokmanni jatkaa neuvotteluja noin kymmenestä Anttilalta vapautuvasta myymälätilasta, tavoitteena avata useita uusia myymälöitä Anttilan entisiin tiloihin vuoden 2017 aikana.
Nämä myymälätilat toisivat hyvän lisän Tokmannin uusperustantaan ja nopeuttaisivat yhtiön suunnitelmaa laajentaa myymäläverkosto yhteensä noin 200 myymälään. 

TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihto oli viime vuoden tasolla
Tokmannin kolmannen neljänneksen 2016 liikevaihto oli edellisen vuoden vastaavan vuosineljänneksen tasolla 187,0 milj. euroa (187,8). Tokmannin strategisista toimenpiteistä, joiden tavoite on parantaa vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihtoa, on edelleen nähtävissä hyviä tuloksia. Kolmannella neljänneksellä olosuhteet olivat kuitenkin poikkeukselliset johtuen Anttilan poistomyynnin aiheuttamasta markkinahäiriöstä, sekä poikkeuksellisen lämpimästä syksystä joka siirsi syyssesonkia, vaikuttaen erityisesti vaatteiden myyntiin kaikissa Pohjoismaissa. Tokmannin laskelmien mukaan Anttilan vaikutus Tokmannin vertailukelpoisten liikevaihtoon oli noin -2% ja säävaikutus Tokmannin vaatteiden myyntiin yli -1% ja tämän seurauksena Tokmannin vertailukelpoinen liikevaihto laski 3,2%. Hintakilpailu elintarvikemyynnissä jatkui kovana.

Katsauskauden tammi-syyskuu 2016 liikevaihto kasvoi 2,7% ja oli 537,6 milj. euroa (523,6). Kasvu perustui 2015 ja 2016 avattujen uusien ja uudelleensijoitettujen myymälöiden liikevaihtoon. Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla -0,2%.

Kannattavuus kehittyi suotuisasti
Kolmannen vuosineljänneksen myyntikate parani 64,7 milj. euroon (63,3), 34,6% (33,7%) liikevaihdosta. Oikaistu myyntikate oli 64,8 milj. euroa (63,7), joka vastaa 34,7%:n myyntikatemarginaalia (33,6%). Myyntikatteen myönteiseen kehitykseen vaikutti oman tuonnin osuuden kasvattaminen ja kampanjoiden parempi hallinta, joita yhtiö kehittää määrätietoisesti strategiansa mukaisesti.

Vuoden 2016 tammi-syyskuun myyntikate oli 184,2 milj. euroa (176,8), 34,3% (33,8%). Oikaistu myyntikate oli 184,4 milj. euroa (177,6), joka vastaa 34,3%:n myyntikatemarginaalia (33,9%). Oikaistun myyntikatteen kehitystä tarkasteltaessa on huomioitava vuosien 2015 ja 2016 realisoituneiden valuuttasuojausten tulosten vaikutusta katteeseen. Vuoden 2015 toisen neljänneksen poikkeuksellisen jyrkästä EUR-USD kurssikehityksestä johtuen suojaustulosten vaikutus katevertailtavuuteen on +0,3 prosenttiyksikköä kaudella tammi-syyskuu, vuoden 2015 eduksi.
                                                                                                        
Kolmannen neljänneksen 2016 liiketoiminnan kulut olivat 47,1 milj. euroa (48,0). Oikaistut liiketoiminnan kulut olivat 47,5 milj. euroa (46,9). Tammi-syyskuun liiketoiminnan kulut olivat 150,6 milj. euroa (151,7). Oikaistut liiketoiminnan kulut olivat 151,3 milj. euroa (148,3). Kulujen lievä kasvu johtui lähinnä uusista myymälöistä ja myymälöiden pidentyneistä aukioloajoista. Tokmannin kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2016 markkinointikulut olivat alhaisemmalla tasolla kuin vastaavilla kausilla 2015, jolloin yhtiöllä oli brändiharmonisointiin liittyviä merkittäviä markkinointipanostuksia. Vuoden neljännellä neljänneksellä yhtiö on lanseerannut uuden markkinointiohjelman, minkä seurauksena koko vuoden markkinointikulujen odotetaan olevan suhteellisesti edellisvuoden tasolla. Tokmanni on uusinut joidenkin myymälöiden vuokrasopimuksia paremmilla ehdoilla ja sen seurauksena vuokrakulut ovat pysyvästi alhaisemmalla tasolla.  

Vuoden 2016 kolmannen neljänneksen käyttökate (EBITDA) oli 18,4 milj. euroa (16,4) ja käyttökatemarginaali oli 9,9% (8,7%). Kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate oli 18,1 milj. euroa (17,3), 9,7% liikevaihdosta (9,2%). Tammi-syyskuun 2016 käyttökate oli 36,0 milj. euroa (27,9), 6,7% liikevaihdosta (5,3%). Oikaistu käyttökate oli 35,5 milj. euroa (32,1), 6,6% liikevaihdosta (6,1%).

Tokmannin kannattavuuden paraneminen johtui ensisijaisesti paremmasta myyntikatteesta ja kustannusten hallinnasta. Kolmannen neljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 14,8 milj. euroa (12,8), mikä vastaa 7,9%:n liikevoittomarginaalia (6,8%). Oikaistu EBIT oli 14,4 milj. euroa (13,7), 7,7% liikevaihdosta (7,3%). Tammi-syyskuu 2016 EBIT oli 24,6 milj. euroa (16,9), 4,6% liikevaihdosta (3,2%). Oikaistu EBIT oli 24,1 milj. euroa (21,2), 4,5% liikevaihdosta (4,0%).

Kolmannen neljänneksen rahoituserät olivat -1,5 milj. euroa (-5,3) ja kuvastavat yhtiön nykyistä rahoitusrakennetta. Tammi-syyskuu 2016 aikana rahoituserät olivat -13,8 milj. euroa (-15,8), johon sisältyy 4,4 milj. euroa taseeseen aktivoituja vanhojen lainojen kertyneitä järjestelykustannuksia, jotka kirjattiin toukokuussa kuluksi lainojen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä.  

Kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja oli 13,3 milj. euroa (7,5). Verot olivat -2,7 milj. euroa (-1,4). Katsauskauden tulos oli 10,6 milj. euroa (6,1). Tulos per osake oli 0,18 euroa (0,27).

Tase, rahoitus ja rahavirta
Syyskuun lopussa 2016 Tokmannilla oli korollista velkaa yhteensä 198,8 milj. euroa (299,2). Listautumisensa yhteydessä yhtiö maksoi takaisin osakaslainansa ja niihin liittyvät korot, yhteensä 96,0 milj. euroa ja uudelleen järjesteli pitkäaikaisen vieraan pääoman. Nettovelka/oikaistu EBITDA oli 2,5 kauden lopussa ja se laski edellisen vuosineljänneksen 2,6:sta. Tokmannin tavoite on saavuttaa taso, jossa nettovelka /oikaistu EBITDA on alle 2,0. Tokmannin vuoden 2016 kolmannen neljänneksen käyttöpääomanmuutos oli hyvällä tasolla ja liiketoiminnan rahavirta oli EUR 6,7 milj. euroa (-1,7). Tammi-syyskuun 2016 liiketoiminnan rahavirta oli 15,0 milj. euroa (-7,0). Yhtiön rahavarat olivat 41,5 milj. euroa (21,2) katsauskauden lopussa.

Investoinnit
Tammi-syyskuun 2016 investoinnit olivat 5,3 milj. euroa (3,9), johon sisältyy 1,7 milj. euroa Närpiön myymälään liittyvää aktivoitua keskeneräistä myymälänrakentamista, joka ei luonteeltaan ole käyttöomaisuusinvestointia vaan väliaikainen rahoitus. Vuoden 2016 investointien, ilman keskeneräistä myymälärakentamista odotetaan olevan edellisvuoden tasolla, noin 8-9 milj. euroa. Vuoden 2017 investoinnit odotetaan olevan viime vuosien tasolla riippuen kuitenkin avattujen uusien myymälöiden määrästä. Yhden keskikokoisen uuden myymälän avaaminen vaatii noin 0,5 milj. euron investoinnin.

Organisaationmuutokset
Johtoryhmän jäsen, myyntijohtaja Panu Porkka on päättänyt jatkaa uraansa Tokmannin ulkopuolella ja jättää yhtiön vuoden 2016 lopussa.

Henkilöstö
Kolmannen neljänneksen aikana Tokmannin lähettämötoiminto logistiikkakeskuksessa Mäntsälässä ulkoistettiin Barona Logistiikalle. Yhteistyön tavoitteena on toimitusaikojen ja läpimenoaikojen tarkkuuden varmistaminen samalla optimoiden resurssien käyttö yhtiön tarpeiden mukaisesti. Lähettämön 35 työntekijää siirtyivät Baronalle vanhoina työntekijöinä. Tokmanni on merkittävä työllistäjä Suomessa ja yhtiöllä oli 3 133 (3 164) työntekijää syyskuun lopussa 2016.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Tokmannin riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu yksityiskohtaisesti yhtiön huhtikuussa listautumisannin yhteydessä julkaisemassa listautumisesitteessä. Neljänneksen aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia riskeihin.

MARKKINANÄKYMÄT
Tokmanni odottaa heikon taloudellisen tilanteen jatkuvan tai paranevan hieman vuonna 2016 vaikuttaen edelleen Suomen vähittäiskauppamarkkinoihin, ja kilpailun odotetaan edelleen jatkuvan kovana. Etenkin tavaratalot ovat kärsineet Suomen heikosta taloudellista tilanteesta ja myös verkkokauppojen suosion kasvusta. Tästä viimeisin esimerkki on tavarataloketju Anttilan konkurssi heinäkuussa 2016. Konkurssi on aiheuttanut häiriötä markkinoilla kolmannen neljänneksen aikana mutta vuoden neljännellä neljänneksellä vaikutukset tulevat olemaan pienemmät, kun suurin osa Anttilan myymälöistä on suljettu. Pidemmällä aikavälillä Anttilan poistuminen markkinoilta luo mahdollisuuksia Tokmannin kaltaisille yrityksille sekä myymälätilojen että Anttilan asiakaskunnan uusjaon suhteen. 

TOKMANNIN LÄHIAJAN NÄKYMÄT ENNALLAAN

Tokmanni säilyttää lyhyen aikavälin näkymänsä ennallaan:
Tokmanni odottaa vuoden 2016 liikevaihtonsa kasvavan perustuen vuosina 2015 ja 2016 avattujen myymälöiden liikevaihtoon sekä vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihtoon, jonka odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla.

Helsingissä 25.10.2016

Tokmanni Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Heikki Väänänen, toimitusjohtaja, puh: +358 20 728 6044 heikki.vaananen@tokmanni.fi
Sixten Hjort, talousjohtaja, puh: +358 20 728 6043 sixten.hjort@tokmanni.fi
Joséphine Mickwitz, sijoittajasuhteet, puh: +358 20 728 6535 josephine.mickwitz@tokmanni.fi

TULOSPRESENTAATIO
Tokmannin toimitusjohtaja Heikki Väänänen ja talousjohtaja Sixten Hjort esittelevät katsausta julkaisupäivänä analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille suomeksi kello 10:00 ja englanniksi kello 11:15.

Suoria webcast-lähetyksiä voi seurata osoitteessa ir.tokmanni.fi tai seuraavan linkin kautta http://www.goodmood.fi/webcaster/accounts/tokmanni/live.

Osallistujat voivat myös osallistua puhelinkonferenssiin, joka järjestetään webcast-lähetyksien yhteydessä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista:

0800 770 349 (Suomesta)
+44 (0) 203 043 2014 (UK:sta)
+1 719-325-2340 (Yhdysvalloista)
Osallistujatunnus: 452494
Tallenne esityksistä esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen myöhemmin samana päivänä.

VERTAILTAVUUTEEN VAIKUTTAVAT OIKAISUT

Tokmanni on käyttänyt käyttökatetta mittarina ja tehnyt oikaisuja, jotka parantavat vertailtavuutta sekä antavat paremman kuvan yhtiön toiminnallisesta tuloksesta. Käyttökate ei ole IFRS-tunnusluku ja se kuvaa liikevoittoa ennen poistoja. Oikaistu käyttökate kuvaa käyttökatetta, josta on oikaistu pois Tokmannin johdon poikkeuksellisiksi ja kertaluonteisiksi katsomat erät sisältäen listautumisannista aiheutuneet kustannukset, brändin harmonisointikustannukset, joita ei odoteta kertyvän enää vuodesta 2016 lukien, ja vuosittaiset muutokset sähköjohdannaissopimusten ja valuuttajohdannaisten käyvissä arvoissa, jotka Tokmanni oikaisee, koska ne ovat Tokmannin avoimiin rahavirran suojautumispositioihin liittyviä realisoitumattomia voittoja ja tappioita eivätkä ne siten liity Tokmannin toiminnalliseen tulokseen katsauskausilla. Tokmannin johto käyttää oikaistua käyttökatetta yhtenä keskeisenä tunnuslukuna Tokmannin liiketoiminnallisen tuloksen kehittymisen arvioimiseksi.

MEUR 7-9/2016 7-9/2015 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
Myyntikate 64,7 63,3 184,2 176,8 257,5
Muutokset valuuttajohdannaisten markkina-arvossa 0,1 -0,1 0,2 0,8 0,6
Oikaistu myyntikate 64,8 63,2 184,4 177,6 258,1
           
Liiketoiminnan kulut -47,1 -48,0 -150,6 -151,7 -207,7
Muutokset sähköjohdannaisten markkina-arvossa -0,5 0,3 -0,7 0,5 0,3
Brändiharmonisointiin liittyvät kulut - 0,8 - 2,9 3,5
Listautumiskulut* - - - - 0,2
Oikaistut liiketoiminnan kulut -47,5 -46,9 -151,3 -148,3 -203,7
           
Käyttökate (EBITDA) 18,4 16,4 36,0 27,9 53,9
Liikevoitto (EBIT) 14,8 12,8 24,6 16,9 39,1
Muutokset valuuttajohdannaisten markkina-arvossa 0,1 -0,1 0,2 0,8 0,6
Muutokset sähköjohdannaisten markkina-arvossa -0,5 0,3 -0,7 0,5 0,3
Brändiharmonisointiin liittyvät kulut - 0,8 - 2,9 3,5
Listautumiskulut* - - - - 0,2
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 18,1 17,3 35,5 32,1 58,5
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 14,4 13,7 24,1 21,2 43,7

*1.1.2016 lähtien listautumiskulut raportoidaan taseessa

Tokmanni lyhyesti
Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2015 Tokmannin liikevaihto oli 755 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 156 myymälää 31.12.2015.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa