Tokmanni Group Oyj: Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 4,5%, vertailukelpoinen myynti 0,8%

TOKMANNI GROUPIN KOLMAS NELJÄNNES: LIIKEVAIHTO KASVOI 4,5%, VERTAILUKELPOINEN MYYNTI KASVOI 0,8%  

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen ellei muuta mainita.

KESKEISTÄ KOLMANNELTA VUOSINELJÄNNEKSELTÄ:

 • Liikevaihto kasvoi 4,5% 195,4 milj. euroon (187,0)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 0,8%, selvästi markkinoita nopeammin
 • 1 uusi myymälä avattiin neljänneksen aikana
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 66,0 milj. euroa (64,8), 33,8% liikevaihdosta (34,7%)
 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 16,2 milj. euroa (18,1), 8,3% liikevaihdosta (9,7%)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 12,7 milj. euroa (14,4), 6,5% liikevaihdosta (7,7%)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -6,4 milj. euroa (6,7)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,18)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU 2017

 • Liikevaihto kasvoi 1,9% 547,9 milj. euroon (537,6)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto laski -1,5%
 • 7 uutta ja 2 uudelleensijoitettua myymälää avattiin katsauskauden aikana
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 182,0 milj. euroa (184,4), ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 33,2 % (34,3%)
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 26,3 milj. euroa (35,5), 4,8% liikevaihdosta (6,6%)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 15,6 milj. euroa (24,1), 2,8% liikevaihdosta (4,5%)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -25,6 milj. euroa (15,0)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,16)

TOKMANNIN VUODEN 2017 NÄKYMÄT ENNALLAAN
Tokmanni odottaa vuoden 2017 liikevaihdon kasvavan perustuen vuosina 2016 ja 2017 avattujen uusien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon. Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla. Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen käyttökate%) odotetaan olevan edellisvuotta alhaisemmalla tasolla.

TOKMANNIN VT. TOIMITUSJOHTAJA HARRI SIVULA: KEHITYS OIKEAN SUUNTAINEN HAASTAVASSA MARKKINASSA
"Tokmannin kolmannen neljänneksen myynti kehittyi hyvin. Liikevaihtomme kasvoi 4,5%, ja vertailukelpoinen liikevaihto palasi kasvu-uralle kahden haastavan neljänneksen jälkeen. Tämä oli suoraa seurausta pitkäjänteisestä kehittämistyöstämme ja keväällä aloitetuista tehostetuista panostuksistamme markkinointiin ja kampanjointiin sekä valikoimamme ja sesonkitarjontamme määrätietoisesta kehittämisestä. Markkinat kehittyivät samalla jaksolla selvästi Tokmannin odotuksia heikommin. Käyttötavaramarkkina supistui melkein -7% edellisvuodesta, kun Anttilan arvioitu myynti oikaistaan vuoden 2016 luvuista. Suomen talouden elpymisestä huolimatta käyttötavaramarkkina ei vielä ole palannut kasvu-uralleen. 

Tokmannin vuoden 2017 tähänastiseen kannattavuuden kehitykseen emme voi olla kovin tyytyväisiä. Kolmannella neljänneksellä myyntikatteen kehitykseen vaikutti edelleen myynnin rakenne sekä suoran tuonnin ja omien tuotemerkkien hieman edellisvuotta alhaisempi osuus myynnistä. Neljännellä neljänneksellä suoran tuonnin ja omien tuotemerkkien tuotteiden osuus myynnistä yleensä kasvaa ja jatkamme samalla myös hankintamme kehittämistä sekä tiukkaa kulukuria kannattavuutemme parantamiseksi.

Vuosi 2017 on ollut vilkas vuosi uusperustannassa ja toistaiseksi olemme avanneet seitsemän uutta ja kaksi uudelleensijoitettua myymälää ympäri Suomea. Viimeisimpänä lisäyksenä avasimme elokuun lopussa myymälän Helsingin keskustan kauppakeskus Citycenteriin. Myymälä on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja asiakkaiden määrä on ollut korkea. Avaamme vielä kuusi uutta myymälää tänä vuonna ja kaiken kaikkiaan lisäämme myyntipinta-alaamme kuluvana vuonna n. 27.000 neliömetrillä nettomääräisesti laskettuna. Vuosi 2017 on ollut poikkeuksellisen aktiivinen johtuen Anttilalta vapautuneiden vuokratilojen luomasta mahdollisuudesta kiihdyttää verkoston laajentamista. Tämä on vaatinut henkilöstöltämme suunniteltua huomattavasti enemmän panostusta ja samalla korkea määrä uusia myymälöitä on johtanut liiketoiminnan kustannusten suhteellisen osuuden väliaikaiseen nousuun. Ensi vuonna verkoston laajentamisen vauhti normalisoituu.

Tokmannin ja koko kaupan alan kiireisin kausi on jo alkanut, ja tänäkin joulusesonkina tarjoamme asiakkaillemme mielenkiintoisia tuotteita kilpailukykyisin hinnoin. Samalla pyrimme hankinnassa sekä myynnin ja markkinoinnin suunnittelussa luomaan hyvät edellytykset koko vuoden 2018 menestykselle jo heti vuoden alusta lähtien. Me jatkamme myös kehitystyötämme ja toimenpiteitämme saavuttaaksemme pitkän aikavälin tavoitteemme."

Avainluvut              
  7-9/2017 7-9/2016 Muutos% 1-9/2017 1-9/2016 Muutos% 1-12/2016  
Liikevaihto, MEUR 195,4 187,0 4,5 % 547,9 537,6 1,9 % 775,8  
Vertailu-
kelpoisten
myymälöiden
liikevaihdon
kehitys, %
0,8     -1,5     -0,1  
Kassakuittien
lukumäärä, M
11,6 11,1 4,1 % 33,1 31,9 3,7 % 44,7  
Myyntikate, MEUR 66,2 64,7 2,2 % 180,5 184,2 -2,0 % 268,4  
Myyntikate-
marginaali, %
33,9 34,6   32,9 34,3   34,6  
Vertailu-
kelpoinen
myyntikate,
MEUR
66,0 64,8 1,8 % 182,0 184,4 -1,3 % 267,9  
Vertailukelpoinen
myynti-
kate-
marginaali, %
33,8 34,7   33,2 34,3   34,5  
Liiketoiminnan
kulut
-50,4 -47,1 7,0 % -159,3 -150,6 5,8 % -207,4  
Vertailu-
kelpoiset
liiketoiminnan
kulut
-50,7 -47,6 6,6 % -158,3 -151,3 4,6 % -208,5  
Käyttökate
(EBITDA),
MEUR
16,7 18,4 -9,4 % 23,8 36,0 -33,8 % 64,3  
Käyttökate-
marginaali,
%
8,6 9,9   4,3 6,7   8,3  
Vertailu-
kelpoinen
käyttökate
(EBITDA),
MEUR
16,2 18,1 -10,1 % 26,3 35,5 -25,7 % 62,8  
Vertailu-
kelpoinen
käyttökate-
marginaali, %
8,3 9,7   4,8 6,6   8,1  
Liikevoitto
(EBIT), MEUR
13,1 14,8 -11,0 % 13,1 24,6 -47,0 % 49,2  
Liikevoitto-
marginaali, %
6,7 7,9   2,4 4,6   6,3  
Vertailu-
kelpoinen
liikevoitto, MEUR
12,7 14,4 -12,0 % 15,6 24,1 -35,4 % 47,7  
Vertailu-
kelpoinen
liikevoitto-
marginaali, %
6,5 7,7   2,8 4,5   6,1  
Nettorahoitus-
kulut, MEUR
-1,5 -1,5 -2,2 % -4,2 -13,8 -69,3 % -15,2  
Netto-
investoinnit,
MEUR
2,3 2,4 -3,6 % 3,8 5,3 -28,6 % 9,8  
Nettovelat /
vertailu-
kelpoinen
käyttökate
(EBITDA) **
3,4 2,5   3,4 2,5   1,8  
Liiketoiminnan
rahavirta,
MEUR
-6,4 6,7   -25,6 15,0   62,5  
Sijoitetun
pääoman
tuotto, %
3,9 4,4   3,9 7,3   14,5  
Oman pääoman
tuotto, %
6,4 7,9   4,8 6,4   18,1  
Osakkeiden
lukumäärän
painotettu
keskiarvo
tilikauden
aikana
(1 000 kpl)*
58 869 58 869   58 869 52 504   54 095  
Osakekohtainen
tulos
(euroa/osake)*
0,16 0,18   0,12 0,16   0,50  
Henkilöstö kauden
lopussa
3 212 3 133   3 212 3 133   3 224  
Henkilöstö
keskimäärin
3 301 3 254   3 223 3 212   3 209  

* 2016 osakkeiden lukumäärä on korjattu 04/2016 toteutetun rahastoannin ("osakesplit") vaikutuksella.
** Rullaava 12 kk vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA).

MARKKINAKEHITYS
Kuluttajaluottamuksen paranemisesta ja muista positiivisista signaaleista huolimatta haasteet Suomen kaupan alalla jatkuivat katsauskaudella. Päivittäistavarayhdistyksen PTY:n (www.pty.fi) tilaston mukaan Tokmannin lähin vertailukelpoinen markkinasegmentti, käyttötavaramarkkina, laski -11,0% vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä ja -9,1% tammi-syyskuun 2017 aikana.  Tavaratalo- ja hypermarketketjujen kokonaisliikevaihto laski PTY:n tilastojen mukaan -2,0% vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä ja -1,7% tammi-syyskuun aikana.  PTY:n jäsenyritysten tavaratalo- ja hypermarketketjut ovat K-Citymarket, Prisma, Sokos, Stockmann, Tokmanni ja Minimani. Lisäksi mukana tilastossa on vertailuluvuissa Anttila-ketju ja sen konkurssipesä.

Tokmannin omien arvioiden mukaan käyttötavaramarkkina laski -6,7% kolmannella neljänneksellä ja supistui        -2,7% katsauskaudella tammi-syyskuu 2017, kun Anttilan arvioitu myynti oikaistaan vuoden 2016 luvuista. Tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihto laski -0,3% kolmannella neljänneksellä 2017 ja kasvoi 0,7% kaudella tammi-syyskuu 2017, kun Anttilan arvioitu myynti oikaistaan vuoden 2016 luvuista.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Myymäläverkoston kehittäminen
Uusien myymälöiden avaaminen on yksi Tokmannin liikevaihdon ja tuloksen ajureista, joka perustuu tehokkaaseen myymälöiden perustamiseen ja nopeaan ylös ajoon. Kolmannen neljänneksen lopussa Tokmannilla oli 169 myymälää.

Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä Tokmanni jatkoi myymäläverkostonsa kehittämistä ja avasi uuden myymälän Helsingin keskustan Citycenter-kauppakeskukseen. Vuoden neljännellä neljänneksellä Tokmanni avaa kuusi uutta myymälää. Nettomääräisesti laskettuna Tokmanni avaa kaiken kaikkiaan 13 uutta ja kaksi uudelleensijoitettua myymälää vuonna 2017. Yhtiön myyntipinta-ala kasvaa näin ollen vuoden aikana noin 27.000 neliömetrillä eli huomattavasti tavoitetta enemmän. Tokmannin tavoitteena on kasvattaa myyntipinta-alaansa vuositasolla keskimäärin noin 12.000 neliömetrillä.

Tähän päivään mennessä Tokmanni on sopinut kahden uuden myymälän ja kahden uudelleensijoitetun myymälän avaamisesta vuonna 2018. Kyseisten myymälöiden myötä yhtiön myyntipinta-ala kasvaa noin 7.500 neliöllä. Myyntipinta-alan käytön tehostamiseksi joidenkin nykyisten myymälöiden myyntipinta-alaa suunnitellaan pienennettävän, mikä saattaa vaikuttaa vuoden 2018 kokonaismyyntipinta-alan nettomääräiseen kasvuun.

Tokmannin määritelmän mukaan myymälää pidetään uutena tai uudelleensijoitettuna myymälänä avaamisvuotenaan ja sitä seuraavana kalenterivuotena.  Keskimäärin uusi myymälä on kannattava noin 12 kuukauden jälkeen ja saavuttaa myymälän normaalitason noin 24 kuukauden sisällä.

TALOUDELLINEN KEHITYS

 

Kausiluonteisuus

Tokmannin liiketoiminta on kausiluonteista, mikä vaikuttaa merkittävästi Tokmannin liikevaihtoon, liiketoiminnan tulokseen ja rahavirtoihin. Tokmannin liikevaihto, kannattavuus ja rahavirta ovat yleensä matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja korkeimmat neljännellä vuosineljänneksellä joulumyynnin ansiosta.

Hyvä liikevaihdon kasvu - vertailukelpoisen liikevaihdon kehitys oikean suuntainen

Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 4,5% ja oli 195,4 milj. euroa (187,0). Tokmannin markkinointipanostukset, panostukset tuotevalikoimaan ja myymäläkonseptin kehittämiseen näkyivät vertailukelpoisessa myynnissä, joka kasvoi 0,8%. Erityisesti kodin-, sisustus- ja puutarhatuotteiden kysyntä oli hyvää. Jatkoimme valikoimamme ja sesonkitarjontamme kehittämistä ja kolmannella neljänneksellä lanseerasimme mm. uuden Kotikulta-valosarjamme. Kotikulta on Tokmannin tuotemerkki ja tuotesarjaan kuuluu lähes 130 koristevalo- ja jouluvalotuotetta sekä LED-kynttilää. Kodin sisustukseen liittyvien tuotteiden kysyntä kasvoi selvästi kolmannella neljänneksellä. Huono kevät ja kesän myöhästyminen aiheuttivat siirtymää puutarhatuotteiden myynnissä, mutta kolmannella neljänneksellä tuotteiden myynti kiihtyi. Verkko- ja erikoishalpakauppojen luoma koveneva kilpailu näkyi pukeutumisen ja työkalujen tuotekategorioissa.
Tokmannin kassakuittien määrä kasvoi kolmannella neljänneksellä 4,1% ja oli 11,6 milj. kpl (11,1).

Katsauskauden tammi-syyskuu 2017 liikevaihto kasvoi 1,9% ja oli 547,9 milj. euroa (537,6). Kasvu perustui 2016 ja 2017 avattujen uusien ja uudelleensijoitettujen myymälöiden liikevaihtoon. Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto laski -1,5% alkuvuoden haasteista johtuen.

Myynnin rakenne ja ensimmäisen vuosipuoliskon vaikeudet vaikuttivat kannattavuuteen

Kolmannen vuosineljänneksen myyntikate oli 66,2 milj. euroa (64,7), 33,9% liikevaihdosta (34,6%). Vertailukelpoinen myyntikate oli 66,0 milj. euroa (64,8), joka vastaa 33,8%:n myyntikatemarginaalia (34,7%).  Myyntikatteen kehitykseen vaikutti ensisijaisesti myynnin rakenne sekä suoran tuonnin ja omien tuotemerkkien edellisvuotta alhaisempi osuus myynnistä.  

Vuoden 2017 tammi-syyskuun myyntikate oli 180,5 milj. euroa (184,2), 32,9% (34,3%). Vertailukelpoinen myyntikate oli 182,0 milj. euroa (184,4), joka vastaa 33,2%:n myyntikatemarginaalia (34,3%).
                                                                                                        
Kolmannen neljänneksen 2017 liiketoiminnan kulut olivat 50,4 milj. euroa (47,1). Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut olivat 50,7 milj. euroa (47,6). Tammi-syyskuun liiketoiminnan kulut olivat 159,3 milj. euroa (150,6). Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut olivat 158,3 milj. euroa (151,3).  Liiketoiminnan kuluja kasvatti merkittävästi myymälöiden lisääntynyt määrä.

Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen käyttökate (EBITDA) oli 16,7 milj. euroa (18,4) ja käyttökatemarginaali oli 8,6% (9,9%). Kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate oli 16,2 milj. euroa (18,1), 8,3% liikevaihdosta (9,7%). Tammi-syyskuun 2017 käyttökate oli 23,8 milj. euroa (36,0), 4,3% liikevaihdosta (6,7%). Vertailukelpoinen käyttökate oli 26,3 milj. euroa (35,5), 4,8% liikevaihdosta (6,6%).

Kolmannen neljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 13,1 milj. euroa (14,8), mikä vastaa 6,7%:n liikevoittomarginaalia (7,9%). Vertailukelpoinen EBIT oli 12,7 milj. euroa (14,4), 6,5% liikevaihdosta (7,7%). Tammi-syyskuun 2017 EBIT oli 13,1 milj. euroa (24,6), 2,4% liikevaihdosta (4,6%). Vertailukelpoinen EBIT oli 15,6 milj. euroa (24,1), 2,8% liikevaihdosta (4,5%).

Kolmannen neljänneksen nettorahoituskulut olivat -1,5 milj. euroa (-1,5). Tammi-syyskuun 2017 aikana nettorahoituskulut olivat -4,2 milj. euroa (-13,8), Vertailulukuun sisältyy 4,4 milj. euroa taseeseen aktivoituja vanhojen lainojen kertyneitä järjestelykustannuksia, jotka kirjattiin kuluksi lainojen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä.  

Kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja oli 11,7 milj. euroa (13,3). Verot olivat -2,4 milj. euroa (-2,7). Neljänneksen tulos oli 9,3 milj. euroa (10,6). Tulos per osake oli 0,16 euroa (0,18). Tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 8,8 milj. euroa (10,8). Verot olivat -1,8 milj. euroa (-2,2). Katsauskauden tulos oli 7,0 milj. euroa (8,6). Tulos per osake oli 0,12 euroa (0,16).

Tase, rahoitus ja rahavirta  

Syyskuun lopussa 2017 Tokmannilla oli korollista velkaa yhteensä 187,5 milj. euroa (196,1). Tokmannin vaihto-omaisuus oli 189,5 milj. euroa (169,5). Vaihto-omaisuuden kasvu johtui sekä uusista myymälöistä, kevään ennakoitua huonommasta myynnistä sekä joulusesonkituotteiden edellisvuotta aikaisemmasta varastoinnista.  Nettovelka/Vertailukelpoinen EBITDA oli 3,4 (2,5) syyskuun lopussa. Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli -6,4 milj. euroa (6,7). Tammi-syyskuun 2017 liiketoiminnan rahavirta oli -25,6 milj. euroa (15,0). Negatiivinen rahavirta johtui käyttöpääomaan sitoutuneesta rahasta. Yhtiön rahavarat olivat 5,1 milj. euroa (41,5) katsauskauden lopussa. Syyskuun lopussa yhtiöllä oli yli 130 milj. euroa käyttämättömiä luotto- ja yritystodistuslimiittejä.

Investoinnit

Heinä-syyskuun 2017 nettoinvestoinnit olivat 2,3 milj. euroa (2,4). Tammi-syyskuun nettoinvestoinnit olivat 3,8 milj. euroa (5,3). Vuoden 2017 investointeja pienentää 2,9 milj. euron Närpiön myymälän rakentamiseen liittyvä väliaikainen rahoitus, joka on palautettu myymälän valmistumisen yhteydessä. Vuoden 2017 bruttoinvestointien odotetaan olevan edellisvuosia suuremmat johtuen suuresta myyntipinta-alan lisäyksestä. Tokmanni kasvattaa myyntipinta-alaansa ainakin 27.000 neliömetrillä.  Yhden keskikokoisen uuden myymälän avaaminen vaatii noin 0,5 milj. euron investoinnin.   

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Tokmannin riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu yksityiskohtaisesti yhtiön vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen kertomuksessa. Neljänneksen aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia riskeissä.

MARKKINANÄKYMÄT
Kaupan alan markkinanäkymiä on kuvattu Tokmannin vuoden 2017 puolivuosikatsauksessa eikä näkymissä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia neljänneksen aikana, joskin käyttötavaramarkkinan kehitys on ollut odotettua heikompaa kuluneen vuoden aikana.

TOKMANNIN VUODEN 2017 NÄKYMÄT ENNALLAAN
Tokmanni odottaa vuoden 2017 liikevaihdon kasvavan perustuen vuosina 2016 ja 2017 avattujen uusien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon. Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla. Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen käyttökate%) odotetaan olevan edellisvuotta alhaisemmalla tasolla.

IR-KALENTERI

Tokmanni julkaisee vuoden 2018 taloudelliset katsauksensa seuraavasti:

 • 9. helmikuuta 2018 - Tilinpäätöstiedote 2017
 • 25. huhtikuuta 2018 - Liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2018
 • 9. elokuuta 2018 - Puolivuotiskatsaus, tammi-kesäkuu 2018
 • 24. lokakuuta 2018 - Liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2018

Vuoden 2017 tilinpäätös ja vastuullisuusraportti julkaistaan viikolla 8.

Tokmannin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 14. maaliskuuta 2018. Tokmannin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Helsingissä, 24.10.2017

Tokmanni Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa:
Harri Sivula, Vt. toimitusjohtaja, puh. 050 656 92,harri.sivula@tokmanni.fi  
Markku Pirskanen, Talousjohtaja, puh. 020 728 7390, markku.pirskanen@tokmanni.fi
Joséphine Mickwitz, Head of IR and Communications, puh. 020 728 6535 josephine.mickwitz@tokmanni.fi

TULOSPRESENTAATIO
Tokmannin vt. toimitusjohtaja Harri Sivula ja talousjohtaja Markku Pirskanen esittelevät katsausta julkaisupäivänä analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille suomeksi kello 10:00 ja englanniksi kello 11:00.

Suoria webcast-lähetyksiä voi seurata osoitteessa ir.tokmanni.fi tai seuraavan linkin kautta http://www.goodmood.fi/webcaster/accounts/tokmanni/live.

Osallistujat voivat myös osallistua puhelinkonferenssiin, joka järjestetään webcast-lähetyksien yhteydessä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista ja käyttäen alla olevaa osallistujatunnusta:

(09) 7479 0360 (Suomesta)
+44 (0)330 336 9401 (UK:sta)
+1 719-325-2340 (Yhdysvalloista)
Osallistujatunnus: 886122

Tallenne esityksistä esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla myöhemmin samana päivänä.

VERTAILTAVUUTEEN VAIKUTTAVAT OIKAISUT
Tokmanni on käyttänyt käyttökatetta mittarina ja tehnyt oikaisuja, jotka parantavat vertailtavuutta sekä antavat paremman kuvan yhtiön toiminnallisesta tuloksesta. Käyttökate ei ole IFRS-tunnusluku ja se kuvaa liikevoittoa ennen poistoja. Vertailukelpoinen käyttökate kuvaa käyttökatetta, josta on oikaistu pois Tokmannin johdon poikkeuksellisiksi ja kertaluonteisiksi katsomat erät sisältäen Tokmannin omistaman kiinteistön vuonna 2017 myynnistä aiheutuneen myyntitappion, sekä muutokset sähköjohdannaissopimusten ja valuuttajohdannaisten käyvissä arvoissa, jotka Tokmanni oikaisee, koska ne ovat Tokmannin avoimiin rahavirran suojautumispositioihin liittyviä realisoitumattomia voittoja ja tappioita eivätkä ne siten liity Tokmannin toiminnalliseen tulokseen katsauskausilla. Tokmannin johto käyttää vertailukelpoista käyttökatetta yhtenä keskeisenä tunnuslukuna Tokmannin liiketoiminnallisen tuloksen kehittymisen arvioimiseksi. Kolmannen vuosineljänneksen 2017 yhteydessä Tokmanni on mukauttanut terminologiaansa markkinakäytäntöön ja korvannut termin "oikaistu" termillä "vertailukelpoinen".

Vertailtavuuteen vaikuttavat oikaisut        
Milj. euroa 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
Myyntikate 66,2 64,7 180,5 184,2 268,4
Muutokset valuuttajohdannaisten markkina-arvossa -0,2 0,1 1,5 0,2 -0,5
Vertailukelpoinen myyntikate 66,0 64,8 182,0 184,4 267,9
      
Liiketoiminnan kulut -50,4 -47,1 -159,3 -150,6 -207,4
Muutokset sähköjohdannaisten markkina-arvossa -0,3 -0,5 -0,2 -0,7 -1,1
Kiinteistön myyntitappio - - 1,2 - -
Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut -50,7 -47,6 -158,3 -151,3 -208,5
      
Käyttökate (EBITDA) 16,7 18,4 23,8 36,0 64,3
Liikevoitto (EBIT) 13,1 14,8 13,1 24,6 49,2
Muutokset valuuttajohdannaisten markkina-arvossa -0,2 0,1 1,5 0,2 -0,5
Muutokset sähköjohdannaisten markkina-arvossa -0,3 -0,5 -0,2 -0,7 -1,1
Kiinteistön myyntitappio - - 1,2 - -
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 16,2 18,1 26,3 35,5 62,8
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 12,7 14,4 15,6 24,1 47,7

Tokmanni lyhyesti
Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2016 Tokmannin liikevaihto oli 776 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 162 myymälää 31.12.2016.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 3 600 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan. Lähes 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Yhteyshenkilöt

Tilaa