Tokmanni Group Oyj: Stabilisaatioilmoitus

Ei levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai missään maassa, jossa tällainen levittäminen olisi lainvastaista.

Tokmanni Group Oyj ("Tokmanni")

Stabilisaatioilmoitus

                                                                                                                        29.4.2016

Goldman Sachs International (yhteyshenkilö: Daniel Martin; puhelin: +44 (0)20 7774 1000) täten ilmoittaa, että alla nimetty Vakauttamisjärjestäjä ja sen lähipiiritahot voivat vakauttaa seuraavien arvopapereiden tarjoamista markkinoiden väärinkäyttödirektiiviä (2003/6/EY) täytäntöönpanevan komission asetuksen (EY) No. 2273/2003 mukaisesti.

Arvopaperit:
Liikkeeseenlaskija: Tokmanni Group Oyj ("Tokmanni")
Arvopaperit: Liikkeeseenlaskijan osakkeet (ISIN: FI4000197934)
Listautumisannin koko: 181 433 487,50 €
Merkintähinta: 6,70 €
Vakauttaminen:
Vakauttamisjärjestäjä: Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB
Vakauttamisjakson odotetaan alkavan: 29.4.2016
Vakauttamisjakson odotetaan päättyvän viimeistään: 28.5.2016
Lisäosakkeiden enimmäismäärä: 3 532 124 osaketta
Lisäosakeoptio:
Ehdot: Myyvät osakkeenomistajat ovat myöntäneet vakauttamisjärjestäjänä ja merkintätakaajien puolesta toimivalle Goldman Sachs Internationalille option hankkia enintään 3 532 124 lisäosaketta merkintähintaan.
Kesto: Optio voidaan käyttää million tahansa vakauttamisjakson aikana.

Tärkeitä tietoja

Edellä mainittujen arvopapereiden tarjoamisen yhteydessä Vakauttamisjärjestäjä voi ostaa arvopapereita tai tehdä toimenpiteitä tukeakseen arvopapereiden markkinahintaa korkeammalle tasolle kuin mitä se muutoin olisi. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että Vakauttamisjärjestäjä tekee vakauttamistoimenpiteitä ja vakauttamistoimenpiteet voivat päättyä koska tahansa, kun ne on aloitettu.

Tämä tiedote on vain tiedonantotarkoituksiin, eikä se ole kutsu tai tarjous merkintätaata, merkitä tai muutoin hankkia tai luovuttaa mitään Liikkeeseenlaskijan arvopapereita missään maassa.

Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan: (A) Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa oleville henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY (muutoksineen mukaan lukien direktiivi 2010/73/EU siltä osin kuin se on implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa) ja sisältää kaikki soveltuvat asianomaisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt implementointitoimenpiteet) artiklan 2(1)(e) mukaisesti ("Kokeneet sijoittajat"); (B) Yhdistyneessä Kuningaskunnassa henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoitustoimintaan liittyvistä asioista ja jotka ovat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (muutoksineen) ("Määräys") artiklan 19(5) "sijoitusalan ammattilaisten" määritelmän mukaisia henkilöitä; tai (ii) Määräyksen artiklan 49 mukaisia yhtiöitä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities); ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa; ja (C) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Jos et ole Asiaankuuluva taho, et ole oikeutettu osallistumaan antiin, sinun ei tule toimia tai luottaa tähän tiedotteeseen.  

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti eikä niitä voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintivelvollisuudesta annettua poikkeusta. Arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.   

Tilaa