Tokmanni Group Oyj:n hallitus on päättänyt kannustinjärjestelmän jatkamisesta

Report this content

Tokmanni Group Oyj        Pörssitiedote        11.2.2022 klo 8.40

Tokmanni Group Oyj:n hallitus on päättänyt osakepohjaisen kannustinjärjestelmän jatkamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso on kalenterivuosi 2022. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu konsernin tulokseen per osake (EPS), markkina-arvon kehitykseen ja oman toiminnan päästöjen vähentämiseen 1.1.–31.12.2022.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsenet sekä yhtiön muita avainhenkilöitä. Ansaintajaksolta 2022 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 120 000 Tokmanni Group Oyj:n osaketta osakkeiden myöntöhetken markkina-arvoon perustuen. Mahdollinen palkkio, joka on luonteeltaan ansiotuloa, maksetaan yhtiön osakkeina ja mahdollisesti osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta kohderyhmään kuuluvalle henkilölle aiheutuvia ennakonpidätyksiä. Ansaitut osakkeet siirretään saajan arvo-osuustilille vuonna 2023 ja ne vapautuvat rajoituksista tammikuussa 2025. Mikäli kohderyhmään kuuluvan henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen rajoitusjakson loppumista osakkeet palautuvat yhtiölle.

Tokmanni Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Markku Pirskanen, talousjohtaja
puh. 020 728 7390, markku.pirskanen(a)tokmanni.fi

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2021 Tokmannin liikevaihto oli 1 142 miljoonaa euroa ja sillä on noin 4 100 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea lähes 200 myymälää.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa