• news.cision.com/
 • Tokmanni Group Oyj/
 • Tokmanni Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019: vahva toinen neljännes, liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi

Tokmanni Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019: vahva toinen neljännes, liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi

Report this content

Tokmanni Group Oyj        Puolivuosikatsaus        8.8.2019 klo 8.30

Tokmanni soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019 alkaen. Oikaistut vertailutiedot vuodelta 2018 ovat tämän tiedotteen liitteenä. Tekstissä suluissa olevat edellisvuoden luvut viittaavat oikaistuihin lukuihin.

Keskeistä toiselta neljännekseltä 2019

 • Liikevaihto kasvoi 10,2 % (11,0 %) ja oli 239,9 milj. euroa (217,7)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 5,3 % (7,7 %)
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 84,5 milj. euroa (76,1) ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 35,2 % (34,9 %)
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 34,0 milj. euroa (27,4), 14,2 % liikevaihdosta (12,6 %)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 18,7 milj. euroa (13,1), 7,8 % liikevaihdosta (6,0 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 37,8 milj. euroa (31,3)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,16)

Keskeistä katsauskaudelta tammi-kesäkuu 2019

 • Liikevaihto kasvoi 9,4 % (11,0 %) ja oli 428,0 milj. euroa (391,3)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 4,8 % (7,0 %)
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 143,1 milj. euroa (130,6), ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 33,4 % (33,4 %)
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 46,8 milj. euroa (39,5), 10,9 % liikevaihdosta (10,1 %)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 16,5 milj. euroa (11,1), 3,9 % liikevaihdosta (2,8 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 9,5 milj. euroa (17,4)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,10)

TOKMANNIN VUODEN 2019 NÄKYMÄT ENNALLAAN

Tokmanni ennustaa hyvää liikevaihdon kasvua vuodelle 2019 perustuen vuonna 2018 hankittujen ja avattujen uusien myymälöiden sekä vuonna 2019 avattavien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoiseen liikevaihdon lievään kasvuun. Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen liikevoittomarginaali) odotetaan paranevan viime vuodesta.

Toimitusjohtaja Mika Rautiainen:

VAHVA TOINEN VUOSINELJÄNNES NIIN MYYNNIN KUIN LIIKEVOITONKIN OSALTA

”Olemme tyytyväisiä toisen neljänneksen liiketoiminnan kehitykseen. Myynti kasvoi hyvin ja kannattavuus parani merkittävästi. Onnistuimme tärkeässä kevätsesongin myynnissä jo toisena vuotena peräkkäin. Lisäksi toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi etenivät oikeaan suuntaan. Keskitymme edelleen strategian toteuttamiseen, jossa kannattavuuden parantaminen ja toimitusketjun tehostaminen ovat keskeisessä roolissa.

Kokonaisliikevaihtomme kasvoi toisella neljänneksellä vahvasti, 10,2 %, ja vertailukelpoinen liikevaihto 5,3 %. Avasimme kaksi uutta myymälää sekä uudistimme ja laajensimme useita myymälöitämme. Hyvää kehitystä tuki osaltaan myös pääsiäisen ajoitus huhtikuulle. Tokmannin määrätietoiset toimenpiteet valikoiman vahvistamiseksi ovat parantaneet myymälöiden tarjontaa. Halvat hinnat ja mielenkiintoinen valikoima ovat kasvattaneet Tokmannin asiakaskäyntien määrää. Toisella neljänneksellä asiakasmäärät kasvoivat 7,5 %.

Kevätsesongin myynnin rakenne painottuu omiin tuotemerkkeihin, joka vaikuttaa positiivisesti kannattavuuteemme. Erityisesti puutarhakalusteiden, kukkien ja kodin sisustuksen tuotteiden myynti oli vahvaa. Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali toisella neljänneksellä parani hieman edellisvuodesta ja liiketoiminnan kulujen pysyessä hallinnassa liikevoitto kehittyi myönteisesti.

Toisella vuosipuoliskolla jatkamme kannattavuuden parantamiseen keskittyviä toimenpiteitä erityisesti liiketoiminnan kulujen suhteellisen osuuden pienentämiseksi ja myyntikatemarginaalin kasvattamiseksi. Kausivaihtelusta johtuen yleensä isompi osa Tokmannin liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy toisella vuosipuoliskolla.”

Avainluvut
4-6/
2019
Oikaistu
***
4-6/
2018
Muutos
%
1-6/
2019
Oikaistu
***
1-6/
2018
Muutos
%
Oikaistu
***
1-12/
2018
Liikevaihto, milj. euroa 239,9 217,7 10,2 % 428,0 391,3 9,4 % 870,4
Vertailukelpoisten myymälöidenliikevaihdon kehitys, % 5,3 7,7 4,8 7,0 5,6
Asiakasmäärän muutos % 7,5 8,5 7,3 7,8 6,9
Myyntikate, milj. euroa 84,3 76,8 9,8 % 143,1 131,5 8,8 % 295,3
Myyntikatemarginaali, % 35,1 35,3 33,4 33,6 33,9
Vertailukelpoinen myyntikate,milj. euroa 84,5 76,1 11,1 % 143,1 130,6 9,6 % 295,0
Vertailukelpoinenmyyntikatemarginaali, % 35,2 34,9 33,4 33,4 33,9
Liiketoiminnan kulut -51,8 -48,8 6,1 % -99,1 -92,0 7,8 % -188,1
Vertailukelpoiset liiketoiminnankulut -51,5 -49,6 3,8 % -98,3 -92,9 5,8 % -189,5
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 33,5 28,9 15,7 % 45,9 41,4 10,9 % 111,2
Käyttökatemarginaali, % 13,9 13,3 10,7 10,6 12,8
Vertailukelpoinen käyttökate(EBITDA), milj. euroa 34,0 27,4 24,0 % 46,8 39,5 18,4 % 109,5
Vertailukelpoinenkäyttökatemarginaali, % 14,2 12,6 10,9 10,1 12,6
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 18,2 14,6 24,7 % 15,6 13,0 20,2 % 53,6
Liikevoittomarginaali, % 7,6 6,7 3,7 3,3 6,2
Vertailukelpoinen liikevoitto,milj. euroa 18,7 13,1 43,2 % 16,5 11,1 48,5 % 51,9
Vertailukelpoinenliikevoittomarginaali, % 7,8 6,0 3,9 2,8 6,0
Nettorahoituskulut, milj. euroa -2,6 -2,5 4,5 % -5,3 -5,3 -0,2 % -10,6
Nettoinvestoinnit, milj. euroa * 5,5 6,2 -10,0 % 8,2 7,6 8,6 % 19,8
Nettovelat / vertailukelpoinenkäyttökate (EBITDA) ** / **** 3,7 3,7 3,5
Liiketoiminnan rahavirta,milj. euroa 37,8 31,3 9,5 17,4 85,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,2 3,4 2,7 3,0 11,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %liukuva 12 kk**** 9,7 9,7 9,5
Oman pääoman tuotto, % 8,7 7,0 5,8 4,5 20,8
Oman pääoman tuotto, %liukuva 12 kk**** 24,4 24,4 23,6
Omavaraisuus, % 20,3 20,3 20,3 20,3 23,3
Osakkeiden lukumääränpainotettu keskiarvo tilikaudenaikana (1 000 kpl) 58 869 58 869 58 869 58 869 58 869
Osakekohtainen tulos(euroa/osake) 0,21 0,16 0,14 0,10 0,58
Henkilöstö kauden lopussa 4 019 3 724 4 019 3 724 3 558
Henkilöstö keskimäärin 3 784 3 512 3 606 3 336 3 415

* Nettoinvestoinnit ilman pitkäaikaisia saamisia muilta
** Rullaava 12 kk vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)
*** Oikaistu sisältää IFRS 16 -mukaiset vertailukelpoiset laskennat
**** Vertailulukua ei saatavilla, IFRS 16 -oikaisua ei ole vuodelta 2017

Markkinanäkymät

Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan talouskasvu jää viime vuosia maltillisemmaksi tulevien vuosien aikana. Ministeriö ennustaa kesän 2019 Taloudellisessa katsauksessaan vuoden 2019 inflaatioksi 1,2 %, kun vuoden 2018 inflaatioksi muodostui 1,1 %. Ministeriö ennustaa Suomen BKT:n kasvavan 1,6 % vuonna 2019 (2018: 2,4 %). Vaikka näkymät vientimarkkinoilla ja maailmantaloudessa ovat heikentyneet, Suomen vientiteollisuuden näkymät eivät ennustejakson alkupuolella heikkene merkittävästi. Yksityisten investointien kasvun arvioidaan hidastuvan ja julkisten investointien kasvu jatkuu nopeana. Tuotannollisten investointien näkymät ovat valoisat. Viime aikoina on nähty kuluttajaluottamuksen heikentymistä, mikä voi vaikuttaa kulutuksen määrään negatiivisesti.

Tokmanni odottaa Suomen käyttötavaramarkkinan kasvavan hieman vuonna 2019 ja halpakauppojen, erikoishalpakauppojen ja verkkokauppojen jatkavan asemiensa vahvistamista.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus

Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen ja talousjohtaja Markku Pirskanen esittelevät katsausta julkaisupäivänä analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille suomeksi kello 10.00 ja englanniksi kello 11.30. Suomenkielinen tilaisuus järjestetään Scandic Simonkentässä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki, Bulsa-Freda-kokoustila.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa ir.tokmanni.fi tai seuraavan linkin kautta: https://tokmanni.videosync.fi/2019-q2-tulokset 

Osallistujat voivat myös osallistua puhelinkonferenssiin, joka järjestetään esitysten yhteydessä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista ja käyttämällä alla olevaa osallistujatunnusta.

Suomi: (09) 81 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 08 04
Yhdysvallat: +1 855 857 06 86
Osallistujatunnus: 96818728#

Tallenne esityksistä esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja

Mika Rautiainen, toimitusjohtaja
puh. 020 728 6061, mika.rautiainen(at)tokmanni.fi

Markku Pirskanen, talousjohtaja
puh. 020 728 7390, markku.pirskanen(at)tokmanni.fi

Maarit Mikkonen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö
puh. 040 562 2282, maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 3 600 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä on lähes 200 myymälää eri puolilla Suomea.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa

Liitteet & linkit