Tokmanni Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020

Report this content

Tokmanni Group Oyj        Puolivuosikatsaus        29.7.2020 klo 8.30

Toisen neljänneksen liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto kasvoivat erittäin vahvasti

Keskeistä toiselta neljännekseltä 2020

 • Liikevaihto kasvoi 19,2 % (10,2 %) ja oli 286,0 milj. euroa (239,9)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 17,5 % (5,3 %)
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 98,6 milj. euroa (84,5) ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 34,5 % (35,2 %)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 30,6 milj. euroa (18,7), 10,7 % liikevaihdosta (7,8 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 78,9 milj. euroa (37,8)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,21)

Keskeistä katsauskaudelta tammi-kesäkuu 2020

 • Liikevaihto kasvoi 13,3 % (9,4 %) ja oli 484,9 milj. euroa (428,0)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 11,8 % (4,8 %)
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 162,4 milj. euroa (143,1), ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 33,5 % (33,4 %)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 30,9 milj. euroa (16,5), 6,4 % liikevaihdosta (3,9 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 55,3 milj. euroa (9,5)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,14)

TOKMANNIN VUODEN 2020 NÄKYMÄT

Tokmanni ennustaa vahvaa liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevaihdon kasvua vuodelle 2020.
Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen liikevoittomarginaali) odotetaan paranevan viime vuodesta.

Tokmannin vuoden 2020 näkymät perustuvat siihen oletukseen, ettei Tokmannin liiketoiminnan markkinaympäristössä ole toisella vuosipuoliskolla merkittäviä häiriöitä.

Toimitusjohtaja Mika Rautiainen:

MYYNTI JA TULOS KASVOIVAT ERITTÄIN VAHVASTI, SUURKIITOS ASIAKKAILLE JA HENKILÖSTÖLLE

Koronakriisin ja maaliskuussa voimaan tulleiden poikkeussääntöjen myötä Tokmannin asiakaskäynnit kääntyivät nopeaan laskuun. Vastasimme epävarmuuteen välittömästi huhtikuun alussa terävöittämällä tuotteidemme hintatasoa entisestään. Varmistimme myös henkilökuntamme ja myymälöidemme turvallisuuden, jotta asiakaspalvelu sekä asiointi Tokmannin myymälöissä olisivat mahdollisimman riskittömiä. Onnistuneet toimenpiteemme tuottivat myyntiä ja tulosta erittäin hyvin.

Toisella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 19,2 % ja oli 286,0 milj. euroa (239,9). Tokmannin tarjoamat tuoteryhmät sopivat hyvin tilanteeseen, jossa suomalaiset viettävät enemmän aikaa kotona ja mökeillä sekä suosivat kotimaan matkailua. Toisella neljänneksellä kasvoivat erityisen vahvasti vapaa-ajan, puutarhan ja kodin kunnostamisen tuotteiden sekä elintarvikkeiden myynti. Pukeutumisen myynti oli edellisvuotta jonkin verran alhaisemmalla tasolla. Ilahduttavaa on se, että asiakkaamme ovat löytäneet entistä paremmin myös Tokmannin verkkokauppaan. Verkkokaupan osuus liikevaihdosta oli toisella neljänneksellä 1,4 % (0,6 %) ja toiminta oli kannattavaa.

Toimitusketjun tehokkuus heikentyi varaston henkilökunnan turvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden johdosta. Vahva myynnin kasvu yhdistettynä toimitusketjun heikentyneeseen tehokkuuteen aiheutti merkittäviä puutteita myymälöiden hyllysaatavuuteen. Tilanne on tällä hetkellä parantumassa normaalille tasolle.

Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali laski toisella neljänneksellä vahvan myyntiohjelman ja poikkeavan myynnin rakenteen johdosta. Liikevaihdon voimakas kasvu ja kulujen tarkka hallinta mahdollistivat kuitenkin liiketuloksen merkittävän parannuksen.

Tokmanni on ylpeästi halpa, uskallamme uudistua ja teemme asioita yhdessä. Näihin arvoihin olemme nojanneet myös tänä keväänä. Henkilöstömme on koko kevään ajan toiminut asiakkaiden parhaaksi, hyvällä hengellä ja toinen toisiaan kannustaen. Kiitoksena erinomaisesta työstä palkitsemme koko henkilöstöämme lisäpalkkiolla toiselta neljännekseltä. Tämä lisäpalkkio on kokonaisuudessaan 0,6 milj. euroa.

Suhtaudumme luottavaisesti Tokmannin liiketoiminnan sujumiseen huolimatta siitä, että syksyyn ja loppuvuoteen liittyy luonnollisesti runsaasti epävarmuustekijöitä. Asiakkaille tarjoamme jatkossakin laajan valikoiman mielenkiintoisia ja halpoja tuotteita. Henkilöstön, asiakkaiden ja kumppaneiden terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseen panostamme edelleen. Strategiassamme keskeisessä roolissa ovat kannattavuuden parantamiseen keskittyvät toimenpiteet sekä verkkokaupan roolin kasvattaminen edelleen.

Pyörät on laitettu taas pyörimään!

Koronaviruksen vaikutukset Tokmannin liiketoimintaan

Koronaepidemiaan liittyvien poikkeussääntöjen tultua voimaan maaliskuussa pienenivät Tokmannin asiakasvirrat, mutta toisaalta keskiostoksen määrä kasvoi. Huhtikuusta eteenpäin tilanne alkoi kuitenkin palautua nopeassa rytmissä ja tällä hetkellä ostokäyttäytyminen on palannut lähes normaaliksi. Epidemian seurauksena toisella vuosineljänneksellä myynnin rakenne oli normaalista poikkeava muun muassa siten, että elintarvikkeiden kysyntä korostui ja pukeutumisen kysyntä väheni. Kokonaisuutena Tokmanni on hyötynyt siitä, että asiakkaat ovat viettäneet enemmän aikaa kotimaassa.

Asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi on tehty runsaasti erityisjärjestelyjä ja erilaisia toimenpiteitä ja ne ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia. Asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuutta vahvistavia toimenpiteitä jatketaan ja lisätään tarvittaessa. Koronaepidemian aikana Tokmannilla on varmennettu kolme henkilökunnan koronatartuntaa. Kaikki Tokmannin myymälät ovat olleet avoinna koronaepidemian aikana.

Tokmannilla on Kiinassa hankintayhtiö norjalaisen halpakaupan Europrisin kanssa. Hankintayhtiö toimii normaalisti, vaikka epävarmuutta pandemian toisesta aallosta onkin ollut havaittavissa. Epidemian alkuvaiheessa toimitusketjussa Kiinasta oli 2–4 viikon toimitusviive, mutta kevään ja kesän kausituotteet saatiin myymälöihin ajallaan. Tokmannin tärkein sesonki on joulusesonki, jossa Kiinan tuonnilla on iso merkitys. Joulun tuotteet ovat tuotannossa ja osa on jo matkalla Suomeen.

Tokmannin kannalta logistiikkakeskuksen ja toimitusketjun toimintavarmuus ovat kriittisiä. Epidemian alkuvaiheessa toimintavarmuuden turvaamiseksi toteutettiin useita varaston henkilökunnan turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä, jotka osaltaan heikensivät toimitusketjun tehokkuutta. Vahva myynnin kasvu yhdistettynä toimitusketjun heikentyneeseen tehokkuuteen aiheutti merkittäviä puutteita myymälöiden hyllysaatavuuteen. Hyllysaatavuuden parantamiseksi Tokmanni on palkannut lisää työntekijöitä varastolle ja hankkinut kalustoa logistiikkakeskuksen toimintakyvyn vahvistamiseksi. Hyllysaatavuus on tällä hetkellä kehittymässä selkeästi parempaan suuntaan. Tokmanni on tehnyt kattavia varautumissuunnitelmia logistiikan jatkuvuuden varmistamiseksi myös mahdollisen toisen koronaepidemia-aallon varalta.

Tokmannin likviditeettiasema on hyvä. Yhtiön rahavarat sekä nostamattomat luottolimiitit olivat kesäkuun 2020 lopussa yhteensä 98,8 miljoonaa euroa (30.6.2019: 55,2). Tokmannilla on taseessaan 100 milj. euron pitkäaikainen laina, joka nykyehdoilla erääntyy lokakuussa 2021. Yhtiö valmistelee lainan jatkamista tai uudelleenrahoittamista.

Tokmannin toiminta etenee strategian mukaisesti. Toimintaan ja strategiaan liittyy systemaattinen riskien arviointi ja tarvittavat toimenpiteet niiden hallitsemiseksi.

Avainluvut
4-6/
2020
4-6/
2019
Muutos
%
1-6/
2020
1-6/
2019
Muutos
%
1-12/
2019
Liikevaihto, milj. euroa 286,0 239,9 19,2 % 484,9 428,0 13,3 % 944,3
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys, % 17,5 5,3 11,8 4,8 4,3
Asiakasmäärän muutos % 3,5 7,5 3,2 7,3 6,9
Myyntikate, milj. euroa 98,1 84,3 16,4 % 162,3 143,1 13,4 % 325,2
Myyntikatemarginaali, % 34,3 35,1 33,5 33,4 34,4
Vertailukelpoinen myyntikate, milj. euroa 98,6 84,5 16,7 % 162,4 143,1 13,4 % 325,3
Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali, % 34,5 35,2 33,5 33,4 34,4
Liiketoiminnan kulut -52,4 -51,8 1,3 % -101,9 -99,1 2,9 % -198,9
Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut -52,9 -51,5 2,7 % -101,3 -98,3 3,1 % -197,9
Käyttökate, milj. euroa 46,6 33,5 39,4 % 62,3 45,9 35,8 % 130,6
Käyttökatemarginaali, % 16,3 13,9 12,8 10,7 13,8
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 46,7 34,0 37,4 % 63,0 46,8 34,7 % 131,6
Vertailukelpoinen käyttökatemarginaali, % 16,3 14,2 13,0 10,9 13,9
Liikevoitto, milj. euroa 30,6 18,2 68,2 % 30,2 15,6 93,0 % 69,4
Liikevoittomarginaali, % 10,7 7,6 6,2 3,7 7,3
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 30,6 18,7 63,7 % 30,9 16,5 87,0 % 70,4
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 10,7 7,8 6,4 3,9 7,5
Nettorahoituskulut, milj. euroa -2,5 -2,6 -6,4 % -5,0 -5,3 -4,6 % -10,5
Nettoinvestoinnit, milj. euroa * 3,1 5,6 -45,1 % 6,3 8,3 -24,0 % 15,4
Nettovelat / vertailukelpoinen käyttökate ** 2,5 3,7 2,5 3,7 2,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 78,9 37,8 55,3 9,5 84,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,1 3,2 5,1 2,7 11,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % liukuva 12 kk 14,0 9,7 14,0 9,7 11,8
Oman pääoman tuotto, % 13,4 8,7 12,0 5,8 26,8
Oman pääoman tuotto, % liukuva 12 kk 33,7 24,4 33,7 24,4 30,1
Omavaraisuus, % 25,0 20,3 25,0 20,3 25,3
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1 000 kpl) 58 819 58 869 58 836 58 869 58 869
Laimennettu osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana (1 000 kpl) 58 844 58 869 58 843 58 869 58 869
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa/osake) 0,38 0,21 0,34 0,14 0,80
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa/osake) 0,38 0,21 0,34 0,14 0,80
Henkilöstö kauden lopussa 4 199 4 019 4 199 4 019 3 659
Henkilöstö keskimäärin 3 920 3 784 3 719 3 606 3 647

* Nettoinvestoinnit ilman pitkäaikaisia saamisia muilta
** Rullaava 12 kk vertailukelpoinen käyttökate

Lehdistö ja analyytikkotilaisuus

Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen ja talousjohtaja Markku Pirskanen esittelevät katsausta julkaisupäivänä analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille suomeksi kello 10.00 ja englanniksi kello 11.30. Suomenkielinen tilaisuus järjestetään Scandic Simonkentässä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki, Bulsa-Freda-kokoustila. Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa

https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat

tai seuraavan linkin kautta: https://tokmanni.videosync.fi/2020-q2-tuloksetOsallistujat voivat myös osallistua puhelinkonferenssiin, joka järjestetään esitysten yhteydessä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista ja käyttämällä alla olevaa osallistujatunnusta.

Suomi: (09) 81 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 0804
Yhdysvallat: +1 631 913 1422
Osallistujatunnus, suomenkielinen webcast: 50649202#

Osallistujatunnus, englanninkielinen webcast: 25462781#

Tallenne esityksistä esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja

Mika Rautiainen, toimitusjohtaja, puh. 020 728 6061, mika.rautiainen(at)tokmanni.fi
Markku Pirskanen, talousjohtaja, puh. 020 728 7390, markku.pirskanen(at)tokmanni.fi
Maarit Mikkonen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö, puh. 040 562 2282, maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2019 Tokmannin liikevaihto oli 944,3 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 3 700 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä on eri puolilla Suomea lähes 200 myymälää.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet