Tokmanni Group Oyj Q218: Vahvaa kasvua ja kannattavuus parani

Tokmanni Group Oyj            Puolivuosikatsaus                                      9.8.2018 klo 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Tokmannin vuoden 2018 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona.  Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita.

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ

 • Liikevaihto kasvoi 11,0% 217,7 milj. euroon (196,0)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 7,7% (-1,9%)
 • Myyntikate oli 76,8 milj. euroa (65,6) ja myyntikatemarginaali oli 35,3% (33,5%)
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 76,1 milj. euroa (66,8) ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 34,9% (34,1%)
 • Käyttökate oli 17,5 milj. euroa (10,7), 8,0% liikevaihdosta (5,4%)
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 16,0 milj. euroa (11,6), 7,4% liikevaihdosta (5,9%)
 • Liikevoitto oli 13,9 milj. euroa (7,2), 6,4% liikevaihdosta (3,7%)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 12,4 milj. euroa (8,1), 5,7% liikevaihdosta (4,1%)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 21,2 milj. euroa (18,8)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,08)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-KESÄKUU 2018

 • Liikevaihto kasvoi 11,0% 391,3 milj. euroon (352,6)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 7,0% (-2,7%)
 • Myyntikate oli 131,5 milj. euroa (114,3), ja myyntikatemarginaali oli 33,6% (32,4%)
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 130,6 milj. euroa (116,0), ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 33,4% (32,9%)
 • Käyttökate oli 18,7 milj. euroa (7,1), 4,8% liikevaihdosta (2,0%)
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 16,8 milj. euroa (10,1), 4,3% liikevaihdosta (2,9%)
 • Liikevoitto oli 11,5 milj. euroa (-0,1), 2,9% liikevaihdosta (0,0%)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 9,6 milj. euroa (2,9), 2,5% liikevaihdosta (0,8%)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -2,8 milj. euroa (-19,1)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (-0,04)

TOKMANNIN VUODEN 2018 NÄKYMÄT ENNALLAAN: HYVÄ LIIKEVAIHDON KASVU, KANNATTAVUUS PARANEE

Tokmanni ennustaa hyvää liikevaihdon kasvua vuodelle 2018 perustuen vuosina 2018 avattaviin ja 2017 avattujen uusien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoisten myymälöiden lievään liikevaihdon kasvuun. Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen käyttökate %) odotetaan paranevan viime vuodesta.

TOIMITUSJOHTAJA MIKA RAUTIAINEN: KEVÄTSESONGISSA ONNISTUTTIIN ERITYISEN HYVIN

”Vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme keskittyneet vahvistamaan Tokmannin asiakasluottamusta monipuolistamalla valikoimiamme ja panostamalla halpoihin hintoihin. Valikoimissa, hinnoittelussa ja myymäläkonseptissa tekemämme ratkaisut olivat asiakkaidemme mielestä onnistuneita. Parantuneista valikoimistamme varsinkin työkalu-, piha- ja puutarhapuolella saimme positiivista palautetta. Myös kevätsesongin vaatemallisto oli asiakkaiden mieleen. Mainio kevätsääkin tuki myyntiämme ja kevättuotteiden menekkiä, mutta silti voidaan todeta, että onnistuimme kevätsesongissa erityisen hyvin ja varsinkin toukokuu oli kaikilla mittareilla poikkeuksellisen hyvä.

Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi 7,7% ja kokonaisliikevaihtomme kasvoi 11,0%. Onnistuimme myös houkuttelemaan uusia asiakkaita Tokmannille ja asiakaskäyntiemme määrä kasvoi 8,5%. Myynnin rakenteella, joka painottui enemmän omien tuotemerkkien sesonkituotteisiin, oli selkeästi myönteinen vaikutus parantuneeseen kannattavuuteemme. Olen ylpeä koko Tokmannin henkilökunnan panoksesta, jonka vaikutus Tokmannin asiakastyytyväisyyden paranemiseen on äärimmäisen merkittävä.

Sesongit ovat Tokmannille tärkeitä ja kevät on joulun jälkeen tärkein sesonkimme. Tänä vuonna onnistuimme kevätsesongissa erittäin hyvin. On kuitenkin huomattava, että viime vuoden kevät oli hyvin lyhyt ja näin ollen viime vuoden vertailuluvut heikot. Syyskausi on sesonkina kevättä pienempi mutta joulumyynti ja neljäs neljännes sen sijaan yhtiölle perinteisesti kaikkein tärkeimmät. Joulusesongin valmistelut ovatkin jo pitkällä, ja tavoitteenamme on ilahduttaa asiakkaitamme jälleen mielenkiintoisella valikoimalla ja halvoilla hinnoilla.

Verkkokaupan kehittyminen ja markkinamuutokset muuttavat kilpailuasetelmaa ja -dynamiikkaa jatkuvasti. Tokmannilla tehdään määrätietoisesti töitä konseptin, valikoiman, hinnoittelun ja asiakaspalvelun parantamiseksi. Tokmannin liiketoiminta on kausiluonteista ja yleensä isompi osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyvät toisella vuosipuoliskolla. Säilytämme ohjeistuksemme ennallaan: vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto kasvaa hyvin, perustuen uusien myymälöiden liikevaihtoon ja lievään vertailukelpoisen myynnin kasvuun. Samalla vertailukelpoinen käyttökatemarginaalimme paranee.”

AVAINLUVUT

4-6/2018 4-6/2017 Muutos% 1-6/2018 1-6/2017 Muutos% 1-12/2017
Liikevaihto, MEUR 217,7 196,0 11,0 % 391,3 352,6 11,0 % 796,5
Vertailukelpoisten   myymälöiden liikevaihdon kehitys, % 7,7 -1,9 7,0 -2,7 -1,3
Asiakaskäyntien kehitys, %  8,5  3,1  7,8  3,4  3,7 
Myyntikate, MEUR 76,8 65,6 17,0 % 131,5 114,3 15,1 % 267,1
Myyntikatemarginaali,   % 35,3 33,5 33,6 32,4 33,5
Vertailukelpoinen   myyntikate, MEUR 76,1 66,8 13,9 % 130,6 116,0 12,6 % 268,1
Vertailukelpoinen   myyntikatemarginaali, % 34,9 34,1 33,4 32,9 33,7
Liiketoiminnan kulut -60,2 -55,8 7,9 % -114,7 -108,9 5,3 % -217,8
Vertailukelpoiset liiketoiminnan   kulut -61,0 -56,0 8,8 % -115,6 -107,6 7,5 % -217,0
Käyttökate (EBITDA),   MEUR 17,5 10,7 64,0 % 18,7 7,1 163,8 % 53,1
Käyttökatemarginaali,   % 8,0 5,4 4,8 2,0 6,7
Vertailukelpoinen   käyttökate (EBITDA), MEUR 16,0 11,6 38,2 % 16,8 10,1 66,4 % 55,0
Vertailukelpoinen   käyttökatemarginaali, % 7,4 5,9 4,3 2,9 6,9
Liikevoitto (EBIT),   MEUR 13,9 7,2 93,2 % 11,5 -0,1 38,8
Liikevoittomarginaali,   % 6,4 3,7 2,9 0,0 4,9
Vertailukelpoinen   liikevoitto, MEUR 12,4 8,1 53,1 % 9,6 2,9 226,6 % 40,6
Vertailukelpoinen   liikevoittomarginaali, % 5,7 4,1 2,5 0,8 5,1
Nettorahoituskulut,   MEUR -1,3 -1,4 -11,1 % -2,8 -2,8 -0,4 % -5,8
Nettoinvestoinnit,   MEUR 6,2 0,0 7,6 1,5 8,1
Nettovelat /   vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) ** 2,7 3,1 2,7 3,1 2,4
Liiketoiminnan   rahavirta, MEUR 21,2 18,8 -2,8 -19,1 27,1
Sijoitetun pääoman   tuotto, % 4,4 2,2 3,7 0,0 11,4
Sijoitetun pääoman   tuotto, % liukuva 12 kk  15,2  12,0  15,2  12,0  12,0 
Oman pääoman tuotto, % 7,2 3,4 5,0 -1,7 16,0
Oman pääoman tuotto,   % liukuva 12 kk  24,3  18,3  24,3  18,3  18,3 
Osakkeiden lukumäärän   painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1 000 kpl) 58 869 58 869 58 869 58 869 58 869
Osakekohtainen tulos   (euroa/osake) 0,17 0,08 0,12 -0,04 0,45
Henkilöstö kauden   lopussa 3 724 3 534 3 724 3 534 3 255
Henkilöstö keskimäärin 3 512 3 312 3 336 3 184 3 232
** Liukuva 12 kk   vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)

MARKKINANÄKYMÄT

Suomen talous on vuoden 2018 aikana kehittynyt hyvin ja kuluttajien luottamus jatkanut vahvistumistaan pahimman työttömyysuhan väistyttyä. Työttömyyden ennustetaan tänä vuonna laskevan edelleen ja jatkavan laskuaan myös tulevina vuosina. Vuonna 2018 yksityisen kulutuksen kasvua tukee työllisyyden sekä ansiotason nousu. Vuosien 2018 ja 2019 palkankorotuksista on neuvoteltu toimialoittain ja kotitalouksien käytettävissä olevat tulot nousseet. Kotitalouksien reaalitulojen kasvu jää kuitenkin maltillisemmaksi inflaation kiihtyessä. Valtiovarainministeriö ennustaa kesän 2018 Taloudellisessa katsauksessaan kuluvan vuoden inflaatioksi 1,1% ja vuoden 2019 inflaatioksi 1,4% kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Tavaroiden hintojen vaikutus inflaatioon odotetaan tänäkin vuonna jäävän negatiiviseksi. Tokmanni odottaa Suomen käyttötavaramarkkinan hieman kasvavan vuonna 2018 ja erikoismyymälöiden ja verkkokauppojen jatkavan asemiensa vahvistamista.

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS

Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään torstaina 9.8.218 klo 10.00 Kasarmin saleissa, Kasarmikatu 21 B, Helsinki, neuvottelutila Pieni Diplomaatti.

Suoraa webcast-tilaisuutta voi myös seurata verkossa Tokmannin verkkosivun kautta ir.tokmanni.fi tai alla olevan linkin kautta: https://tokmanni.videosync.fi/2018-08-09-puolivuotiskatsaus. Englanninkielinen audiocast-tilaisuus järjestetään klo 11.30. On demand -taltiointi lähetyksistä on saatavilla myöhemmin samana päivänä.

Osallistujat voivat myös osallistua puhelinkonferenssiin, joka järjestetään webcast-lähetyksien yhteydessä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numerosta:

Suomenkielinen puhelinkonferenssi kello 10.00:

FI: +358 981 710 495

SE: +46 8 566 427 02

UK: +44 203 194 05 52

US: +1 855 716 15 97

LISÄTIETOJA ANTAA:

Mika Rautiainen, toimitusjohtaja, puh. 020 728 6061, mika.rautiainen@tokmanni.fi

Markku Pirskanen Talousjohtaja, puh. 020 728 7390, markku.pirskanen@tokmanni.fi

Joséphine Mickwitz Head of IR and Communications, puh. 020 728 6535,josephine.mickwitz@tokmanni.fi

TOKMANNI LYHYESTI

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2017 Tokmannin liikevaihto oli 796 miljoonaa euroa ja sillä oli keskimäärin noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea 175 myymälää 31.12.2017.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 3 600 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan. Lähes 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Yhteyshenkilöt