Tokmanni liittyy päivittäistavarakaupan yhteiseen näkemykseen ihmisoikeuksien kunnioittamisesta hankintaketjuissa

Report this content

Tokmanni on liittynyt päivittäistavarakaupan alan yhteisen näkemykseen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden toteuttamisesta hankintaketjuissaan. Liittyminen tarkoittaa, että Tokmanni jakaa päivittäistavarakaupan näkemyksen siitä, miten YK:ssa sovittua ns. huolellisuusperiaatetta tulisi toteuttaa hankintaketjuissa. 

Huolellisuusperiaatteen mukaan yritysten tulee tunnistaa ja ehkäistä omia haitallisia ihmisoikeusvaikutuksiaan sekä määritellä, miten ne puuttuvat vaikutuksiin. Ihmisoikeusriskit tulee arvioida osana yritysten hankintaprosessia ja niissä tulee huomioida valmistusvaiheen lisäksi myös tuotteen raaka-aineiden tuotantoon liittyvät ihmisoikeusriskit.

Joukko päivittäistavarakaupan yrityksiä saavutti yhdessä kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa yhteisen näkemyksen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden toteuttamisesta elokuussa 2015. Näkemyksen jakavat Kesko Oyj, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), Tuko Logistics Osuuskunta, FIBS, Finnwatch ry, Kaupan liitto ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Reilu kauppa ry, Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK ry, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ulkoasiainministeriö.

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet hyväksyttiin kansainvälisesti vuonna 2011. Ne rakentuvat kolmelle pilarille: valtioiden velvollisuudelle suojella ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista, yritysten vastuulle kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeussuojan turvaamiselle.

Tokmanni on arvioinut ihmisoikeusvaikutuksiaan vuonna 2016. Raportin yhteenveto löytyy Tokmannin verkkosivuilta https://ir.tokmanni.fi/fi/responsibility/human-rights-report-summary.


TOKMANNI


Lisätietoja:

Karri Pulli
hankintajohtaja

020 728 6490
karri.pulli(at)tokmanni.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote aiheesta löytyy osoitteesta http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tokmanni-oy-mukaan-paivittaistavarakaupan-nakemykseen-ihmisoikeuksien-kunnioittamisesta-hankintaketjuissa.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia