Tokmanni pyrkii toimimaan vastuullisesti kaikessa toiminnassaan

Finnwatchin tuoreessa raportissa kuvataan kahden kauppaketju Tokmannin kertaluonteisesti käyttämän thaimaalaisen tehtaan työoloja. Kyseisillä tehtailla työskentelevät työntekijät eivät täytä ILO:n tai BSCI:n lapsityövoiman ikämääritelmää, eikä Tokmanni missään tapauksessa hyväksy pakkotyövoiman tai lapsityövoiman käyttöä. Tokmanni vaatii tavarantoimittajiltaan, että tuotteet on valmistettu eettisesti hyväksyttävissä tuotanto-olosuhteissa.

Finnwatch on tänään 15.12.2015 julkaissut raportin ”On the borderline of responsibility”, joka käsittelee kahden thaimaalaisen tehtaan siirtotyöläisten oloja. Tokmanni on hankkinut ATA-mangoviipaleita ja lastenhoitotarvikkeita kahdelta eurooppalaiselta maahantuojalta, jotka ovat hankkineet tuotteet kyseisiltä tehtailta. Kyseiset ostot ovat olleet kertahankintoja eikä Tokmannilla ole aikomusta jatkaa hankintoja näiltä tehtailta.

– Vastuullisuus on meille strateginen fokusalue, ja haluamme toimia vastuullisesti kaikessa toiminnassamme, sanoo Tokmannin toimitusjohtaja Heikki Väänänen.

– Olemme tehneet suuria muutoksia ostotoiminnassamme. Aloitimme vuonne 2013 laajat hankintatavan muutoksen, jonka osana myös vastuullisuusasioiden hoitamista on tehostettu. Muutostyö vie oman aikansa, ja tekemistä varmasti vielä riittää.

Tokmanni pyrkii ostamaan tuotteensa oston huolellisuusperiaatteen mukaisesti vain vastuullisilta tavarantoimittajilta. Tokmanni edellyttää, että kuluttajille tarjottavat tuotteet on valmistettu eettisesti hyväksyttävissä tuotanto-olosuhteissa.

Tokmanni on BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) jäsen. BSCI on kansainvälisesti laajin yrityslähtöinen aloite sosiaalisten parannusten aikaansaamiseksi globaaleissa toimitusketjuissa. Aloite pyrkii erityisesti riskimaiden tavarantoimittajien työntekijöiden työolojen parantamiseen. Tavarantoimittajilta edellytetään, että riskimaassa sijaitsevan, Tokmannin omia merkkejä tai maahantuomia normaalivalikoiman tuotteita valmistavan tuottajan on oltava BSCI:n jäsen tai liityttävä siihen kohtuullisen ajan puitteissa. Tokmanni vaatii ostosopimuksissaan myös bränditoimittajilta sitoumuksen siitä, että heidän tuotantonsa vastuullisuus on BSCI:n vaatimusten tasoista.

Tavarantoimittajan on annettava ostajalle oikeat tiedot valmistajasta ja ilmoitettava aina ostajalle mahdollisista muutoksista tuotannossa. Tuotannon vastuullisuutta seurataan ja kehitetään BSCI-auditointien ja Tokmannin omien auditointien avulla. Tavarantoimittajien tulee vaatia Tokmannin Eettisten periaatteiden noudattamista myös mahdollisilta alihankkijoiltaan, ja Tokmanni pidättääkin itselleen ostosopimuksissa oikeuden tutkia tarvittaessa koko toimittajan käyttämän alihankintaketjun.

Kyseisillä tehtailla työskentelevät työntekijät eivät täytä ILO:n tai BSCI:n lapsityövoiman ikämääritelmää, eikä Tokmanni missään tapauksessa hyväksy pakkotyövoiman tai lapsityövoiman käyttöä.

– Yleisesti ottaen siirtotyöläisiin riskimaissa liittyvät haasteet ovat suuria, eivätkä yksittäiset toimijat voi niitä ratkaista. Ajamme Finnwatchin kanssa samaa asiaa, ja on hyvä, että he osaltaan tarkistavat tehtaita ja nostavat epäkohtia esiin. Molempien tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien toteutumista toimitusketjuissamme, Heikki Väänänen jatkaa.

TOKMANNI OY

Lisätietoja:

Heikki Väänänen
Toimitusjohtaja

Puh. 020 728 6044
heikki.vaananen(at)tokmanni.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 3 600 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan. Lähes 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit